Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση για Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024: Συνεδριάσεις ΚΥΣΕΕΠ-Νέες οργανικές-Υπηρεσιακές Μεταβολές και ΚΕΔΑΣΥ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση για Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024: Συνεδριάσεις ΚΥΣΕΕΠ – Νέες οργανικές – Υπηρεσιακές Μεταβολές και ΚΕΔΑΣΥ – Ενημερωτικό Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια.

Ενημέρωση για Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024

Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με τις συνεδριάσεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) για τη διενέργεια των Μεταθέσεων των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2024, κοινοποίησαν οι Αιρετοί στο ΚΥΣΕΕΠ Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας.

Ενημέρωση για Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024 –  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – 26.03.2024

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 θα ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) για τη διενέργεια των Μεταθέσεων των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2024.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 είναι τα ακόλουθα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: «Εξέταση των αιτήσεων μετάθεσης μελών του ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024»

Α. Ένταξη σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

Β. Εξέταση αμφισβητούμενων περιπτώσεων

Θέμα 2ο: Εξέταση ανάκλησης αιτήσεων μετάθεσης

Θέμα 3ο: Εξέταση απόσπασης μέλους ΕΕΠ

Νέες οργανικές ΕΕΠ-ΕΒΠ

Υπενθυμίζουμε ότι αναφορικά με τη νομοθέτηση των 1.555 νέων οργανικών θέσεων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) η διάταξη που αφορούσε στη σύσταση τους με την κατανομή αυτών ανά κλάδο, είχε συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘΑ «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου-Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», όταν αυτό ήταν να τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση και για άγνωστο λόγο απεσύρθη την τελευταία στιγμή.

Αν τελικά υπάρξει νομοθέτηση των νέων οργανικών θέσεων θα τη δούμε σε επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως δήλωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στη συνάντηση της 5ης Μαρτίου 2024, με αντιπροσωπεία μελών των Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ αλλά και Περιφερειακών Συλλόγων.

Υπηρεσιακές Μεταβολές και μόνιμοι διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ

Στο άρθρο 165 του νόμου 5094/2024, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 39/13-3-2024, «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις», περιέχεται διάταξη για το προσωπικό των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης, με την οποία προβλέπεται διαγραφή της φράσης «εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.» της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4823/2021και προστίθεται η δυνατότητα του διορισμού για την κάλυψη των θέσεων.

Ομως η ισχύς του άρθρου 165 αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2024.

Οι Αιρετοί στο ΚΥΣΕΕΠ

Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας

Δείτε επίσης

Τι είπε το Υπουργείο Παιδείας για τη σύσταση των 1.555 νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΠΟΣΕΕΠΕΑ και Συλλόγους 

Η διάταξη με τις 1.555 νέες οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ και την κατανομή ανά κλάδο 

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ και υπηρεσιακές μεταβολές: Αρθρο 165 του νόμου 5094/2024 

Πριν φύγετε

 Δεν συνεχίζει την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση η ΠΟΣΕΕΠΕΑ | Ανακοίνωση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση