Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ στις 30.05.2024-Ενστάσεις για μετατάξεις μέσω ΕΣΚ-Αποσπάσεις-Διορισμοί

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ στις 30.05.2024-Ενστάσεις για μετατάξεις μέσω ΕΣΚ, Αποσπάσεις-Διορισμοί – Από τον Αιρετό ΚΥΣΔΕ Θ. Κατσωνόπουλο.

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ της Πέμπτης 30.05.2024 και την εκπαιδευτική επικαιρότητα (αποσπάσεις, διορισμοί), όπως και νεότερη ενημέρωση σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΔΕ, ΕΑΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, αλλά και φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, παρέχει με Ενημερωτικό Σημείωμα ο Αιρετός στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρής Κατσωνόπουλος.

Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ, όπως ενημερώνει ο Αιρετός, εξετάστηκαν μεταξύ άλλων και ενστάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ επί μη αποδέσμευσής τους από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα για μετάταξη ή/και απόσπαση μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2024.

Ο Αιρετός τονίζει ότι υπάρχει μια γενικότερη δυσφορία και αναστάτωση των εκπαιδευτικών που ενώ αποδεσμεύτηκαν από το ΚΥΣΔΕ και εκδόθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση, κάποιοι φορείς υποδοχής, κατόπιν ελέγχου νομιμότητας, τους απέρριψαν για τον λόγο της μη μονιμοποίησης. Με αφορμή την εξέταση των ενστάσεων, το θέμα συζητήθηκε και εκφράστηκε ο προβληματισμός για τους λόγους απόρριψης από τους Φορείς.

Ακολουθεί το Ενημερωτικό Σημείωμα του Αιρετού 

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου

εκλεγμένου  με το ψηφοδέλτιο  των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ (Πέμπτη 30/05/2024) και την εκπαιδευτική επικαιρότητα (αποσπάσεις, διορισμοί)

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το ΚΥΣΔΕ συνεδρίασε την Πέμπτη 30 Μαΐου. Παρατίθενται τα θέματα και οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου:

 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ στο Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”

Εξετάστηκαν οχτώ (8) αιτήσεις εκπαιδευτικών ΔΕ (2 ΠΕ02, 1 ΠΕ03, 1 ΠΕ04.01, 1 ΠΕ05, 1 ΠΕ06, 1 ΠΕ11, 1 ΠΕ86), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν. 1674/1986.

Το Συμβούλιο ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά, υιοθετώντας τη θετική εισήγηση του σχολείου για όλες τις αιτήσεις.

 • Διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικού ΔΕ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Εξετάστηκε μία (1) αίτηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 για λόγους υγείας.

Το Συμβούλιο απεφάνθη αρνητικά κατά πλειοψηφία με αιτιολόγηση την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου κατά την περίοδο των εξετάσεων, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπολείπεται μεγάλο διάστημα μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι αιρετοί διαφοροποιηθήκαμε.

 • Ενστάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ επί μη αποδέσμευσής τους από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα για μετάταξη ή/και απόσπαση μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2024

Εξετάστηκαν δώδεκα (12) αιτήσεις,  οι εννέα (9) αφορούσαν μετάταξη και οι τρεις (3) απόσπαση.

Το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά για όλες.

Οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών αφορούσαν την πράξη του ΚΥΣΔΕ αρ. 11/13-05-2024 στην οποία βασίστηκε η αρ.49598/Ε2/15-05-2024 Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τη μη έγκριση αποδέσμευσής τους για μετάταξη ή/και απόσπαση στα πλαίσια του Α’ κύκλου κινητικότητας 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6, αρ. 3 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ224Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.7, αρ.5 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ296Α’).

Υπάρχει μια γενικότερη δυσφορία και αναστάτωση των εκπαιδευτικών που ενώ αποδεσμεύτηκαν από το ΚΥΣΔΕ και εκδόθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση, κάποιοι φορείς υποδοχής, κατόπιν ελέγχου νομιμότητας, τους απέρριψαν για τον λόγο της μη μονιμοποίησης. Με αφορμή την εξέταση των ενστάσεων, το θέμα συζητήθηκε και εκφράστηκε ο προβληματισμός για τους λόγους απόρριψης από τους φορείς. Το ΚΥΣΔΕ πάντως ορθά έπραξε και αποδέσμευσε 239 εκπαιδευτικούς σε πρώτη φάση (προσωπικά ψήφισα υπέρ της αποδέσμευσης του συνόλου των αιτούντων) και τους ενιστάμενους σε δεύτερη φάση.

Να τονίσω, για μια φορά ακόμα, ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν κλείσει διετία από τον διορισμό τους (νεοδιόριστοι του 2020 και του 2021) θα έπρεπε να έχουν μονιμοποιηθεί στους προβλεπόμενους χρόνους και όχι να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καθεστώς ομηρίας. Δεν είναι δική τους υπαιτιότητα η μη μονιμοποίησή τους. Είναι κύρια και αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης της εκπαίδευσης σε κάθε επίπεδο και του «επιτελικού» κράτους.

 • Ενστάσεις αναφορικά με τις αμοιβαίες μεταθέσεις

Το θέμα αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση.

 • Ένταξη εκπαιδευτικού ΔΕ κλάδου ΤΕ16 σε ειδική κατηγορία κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων

Το Συμβούλιο με ομοφωνία γνωμοδότησε θετικά.

 • Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Εξετάστηκαν δεκαέξι (16) αιτήσεις και πιο συγκεκριμένα: 1 ΠΕ05, 1 ΠΕ06, 1 ΠΕ07 στον αντίστοιχο κλάδο, 1 ΠΕ03 σε κλάδο ΠΕ08, 1 ΠΕ87.09 και 1 ΠΕ05 σε κλάδο ΠΕ70, 5 ΠΕ79.01 και 4 ΠΕ86 στον αντίστοιχο κλάδο και 1 ΠΕ83 σε κλάδο ΠΕ86.

Το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για όλες εκτός από μία, λόγω μη υπηρέτησης της υποχρεωτικής διετίας από τον διορισμό. Οι αιρετοί θέσαμε τις επιφυλάξεις μας και τη δυνατότητα κινητικότητας με την υπηρέτηση του ενός έτους.

 • Αποδεσμεύσεις εκπαιδευτικών ΔΕ για μετάταξη σε κλάδους ΕΕΠ της Ειδικής Αγωγής

Εξετάστηκαν οχτώ (8) αιτήσεις μετάταξης, εκ των οποίων:

1 από ΠΕ02 σε ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων σε περιοχή της Δ/θμιας Εκπ/σης,

1 από ΠΕ87.09 σε ΠΕ23 Ψυχολόγων σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,

4 (2 από ΠΕ02, 1 από ΠΕ11, 1 από ΠΕ87.09) σε ΠΕ23 Ψυχολόγων σε ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,

1 από ΤΕ16 σε ΠΕ23 Ψυχολόγων σε περιοχές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης,

1 απόΠΕ87.02 σε ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών σε περιοχή της Δ/θμιας Εκπ/σης.

Το ΚΥΣΔΕ ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά για την αποδέσμευση όλων των εκπαιδευτικών.

 • Εξέταση ερωτήματος ΔΔΕ σχετικά με την ισχύ της 5ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού μουσικής παιδείας

Αφορούσε περίπτωση εκπαιδευτικού μουσικής παιδείας σχετικά με την ισχύ της προϋπόθεσης ή μη της συμπλήρωσης της τουλάχιστον 5ετούς

διδακτικής εμπειρίας σε σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης του ΠΔ100/97, προκειμένου να έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης σε Μουσικά Σχολεία.

Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου ήταν αρνητική. Έχω ζητήσει να επανεξεταστεί το θέμα, ζητώντας παράλληλα τη γνωμοδότηση της ΕΕΜΠ ή και της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου.

 • Ενημέρωση αναφορικά με εκπρόθεσμη ένσταση επί των οργανικών κενών των μεταθέσεων έτους 2024

Λόγω του εκπρόθεσμου των αιτήσεων το θέμα δεν εξετάστηκε.

Παρά το εκπρόθεσμο των αιτήσεων, για την ουσία του θέματος, η διενέργεια του ελέγχου θα πραγματοποιηθεί για διαπίστωση τυχόν λαθών.

 • Παραίτηση από την υπηρεσία εκπαιδευτικών ΔΕ

Εξετάστηκαν δύο (2) αιτήσεις εκπαιδευτικών – 1 ΠΕ02, 1 ΠΕ86 –  για παραίτηση από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για εξαιρετικούς λόγους, όπως σοβαρούς λόγους υγείας ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους

Το ΚΥΣΔΕ απεφάνθη θετικά για τη μία από τις δύο.

 • Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε στελέχη εκπαίδευσης

Εξετάστηκε μία (1) αίτηση, με ομόφωνα θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου.

 • Διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικού ΔΕ στο σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Η αίτηση της εκπαιδευτικού για διακοπή της απόσπασής της έγινε ομόφωνα δεκτή από το Συμβούλιο.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ σε ότι αφορά τις αποσπάσεις,

(οι πρώτες συνεδριάσεις θα αφορούν ειδικές κατηγορίες,  κατά προτεραιότητα αποσπάσεις και αμφισβητούμενες περιπτώσεις), πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο 10ήμερο, 15θήμερο.

Οι ενεργές αιτήσεις απόσπασης που θα εξεταστούν είναι:

3082 ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΔΕ,

566 ΕΑΕ

(δεν έχουν αφαιρεθεί οι αποσπάσεις σε φορείς),

59 Καλλιτεχνικά,

363 Μουσικά (158 μουσικών ειδικοτήτων και 205 γενικών ειδικοτήτων).

Η εκτίμηση είναι ότι το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αποσπάσεις, στη Γενική, ΕΑΕ, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία.

Η βούληση τόσο του ΚΥΣΔΕ όσο και των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ είναι να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν όλες οι αποσπάσεις.

Εικόνα των λειτουργικών κενών για τις αποσπάσεις θα υπάρχει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης τους στο ΟΠΣΥΔ από τις ΔΔΕ και τις ΠΔΕ. Έως την Τρίτη 4 Ιουνίου, ώρα 15.00 και έως την Πέμπτη 6 Ιουνίου, ώρα 15.00, πρέπει οι ΔΔΕ και ΠΔΕ αντίστοιχα να ολοκληρώσουν την καταχώριση των κενών στο ΟΠΣΥΔ. Αυτές τις μέρες συνεδριάζουν τα ΠΥΣΔΕ ανά τη χώρα για τα λειτουργικά κενά αποσπάσεων σχολικών μονάδων αρμοδιότητας τους.

Αυτό σημαίνει ότι οι φετινές αποσπάσεις θα ανακοινωθούν

νωρίτερα σε σχέση με την περσινή χρονιά και το ΚΥΣΔΕ θα ολοκληρώσει τις σχετικές συνεδριάσεις του εντός του Ιουνίου.

Η «έγκαιρη πραγματοποίηση όλων των αποσπάσεων μέχρι τις

30 Ιούνη» είναι και πάγιο αίτημα του κλάδου, όπως

αποτυπώνεται στις αποφάσεις του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ.

Στις 27/05/2024 ανακοινώθηκαν οι πρώτες αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού. Το σύνολο των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποσπώνται σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ έως σήμερα (Παρασκευή 31/05/2024) είναι 1.191 και πιο συγκεκριμένα:

368 σε Πανεπιστήμια, 5 στην ΑΣΠΑΙΤΕ

7 στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

9 στην Ακαδημία Αθηνών

65 σε Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης (ΠΔΕ) και 275 σε Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης (ΔΔΕ)

2 στον ΔΟΑΤΑΠ

2 στο Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής

5 στον ΕΟΠΠΕΠ

7 στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

1 στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

1 στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

1 στο ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

32 στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

18 σε διοικητικές θέσεις των ΚΕΔΑΣΥ

163 για άσκηση διοικητικού έργου στις ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)

5 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

9 ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ)

61 σε ΠΔΕ ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων

72 σε Ιερές Μητροπόλεις, 12 σε Ιερές Αρχιεπισκοπές, 7 στην Ιερά Σύνοδο και 1 στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αναμένονται οι αποσπάσεις σε Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΑ και πιθανά κάποιες συμπληρωματικές αποσπάσεις μετά την εξέταση των αιτήσεων των ενιστάμενων εκπαιδευτικών και τις προτάσεις των φορέων.

Όλες οι παραπάνω αποσπάσεις δυστυχώς δεν εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ και αυτό είναι κάτι που διεκδικούμε να αλλάξει. Η απόφαση του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, την οποία υποστηρίζω, είναι «οι αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ, με προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων, ανακοίνωση των αντίστοιχων προσόντων που απαιτούνται, με συγκεκριμένη μοριοδότηση και διαφάνεια. Οι αποσπάσεις αυτές να γίνονται για μια 3ετία».

Σε ότι αφορά τις ενστάσεις εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων επί των μεταθέσεων σε Μουσικά Σχολεία, το σύνολο τους είναι σαράντα οχτώ (48) και η Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας (ΕΕΜΠ) έχει ξεκινήσει να τις εξετάζει, χωρίς να γνωρίζω αν έχει ή πότε θα ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Ευελπιστώ ότι μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα διαβιβαστούν οι προτάσεις της Επιτροπής στο ΚΥΣΔΕ. Επίσης, τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, η ΕΕΜΠ πρόκειται να ξεκινήσει να εξετάζει τις 158 αιτήσεις απόσπασης των μουσικών.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις/τους υπαλλήλους του αρμόδιου τμήματος στο Υπουργείο για τα στοιχεία που μας παρέχουν, την προθυμία να μας εξυπηρετήσουν και να απαντήσουν στα ερωτήματά μας παρά τον αυξημένο φόρτο εργασίας που έχουν ειδικά αυτή την περίοδο, προκειμένου και εμείς με τη σειρά μας να μπορούμε να ενημερώνουμε τον κλάδο έγκυρα και αξιόπιστα για ζητήματα που τον απασχολούν.

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Σε ερωτήματά μου στα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των επικείμενων διορισμών και την κατανομή στις βαθμίδες και τους επιμέρους κλάδους/ειδικότητες (κυρίαρχο θέμα συζήτησης και προβληματισμού όλων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών), οι απαντήσεις που έλαβα ήταν ότι ως τώρα οι πιστώσεις είναι ΜΗΔΕΝ, ότι καμία συζήτηση και επεξεργασία δεν έχει γίνει σχετικά με τις κατανομές κι ότι ως γνωστό αναμένεται από το ΑΣΕΠ η έκδοση των νέων πινάκων της Γενικής με βάση τους οποίους θα γίνουν οι φετινοί διορισμοί.

Η εκτίμηση για το 1-1, δηλ ένας διορισμός για κάθε μία αποχώρηση, στην ουσία λοιπόν για 4.045(+) διορισμούς, πηγάζει από ενημέρωση που είχα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραιτήσεων (μέσα Μαρτίου), ότι το Υπ. Εσωτερικών ζήτησε από το Παιδείας τον συνολικό αριθμό των αποχωρήσεων.

Όμως, η ανάγκη για περισσότερους διορισμούς είναι προφανής. Αποδεικνύεται περίτρανα από την ύπαρξη των χιλιάδων κενών στην εκπαίδευση και τους 50.000+ αναπληρωτές και στις δύο βαθμίδες οι οποίοι καλούνται να μετακινούνται από χρονιά σε χρονιά σε κάθε γωνιά της χώρας για να καλύψουν τα χιλιάδες πάγια κενά των σχολείων και να υπηρετήσουν τη δημόσια εκπαίδευση.

Ως αιρετός του ΚΥΣΔΕ και υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα όλων των εκπαιδευτικών, ζήτησα και θα επιμείνω να διεκδικώ να γίνουν μαζικοί  μόνιμοι διορισμοί για κάλυψη όλων των πάγιων κενών. Ζήτησα και θα επιμείνω να διεκδικώ να γίνει μια κατά το δυνατόν δίκαιη κατανομή των διορισμών σε Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια (Γενική Εκπαίδευση και ΕΑΕ) και να καλυφθούν, για όλες τις ειδικότητες, ΟΛΑ τα εναπομείναντα οργανικά κενά των μεταθέσεων. Ζήτησα, με συγκεκριμένα παραδείγματα, να υπολογιστούν όλα τα εναπομείναντα οργανικά κενά, καθώς στην εγκύκλιο μετατάξεων εμφανίζονται σημαντικές αποκλίσεις σε κάποιες περιπτώσεις (πχ τα 8 εναπομείναντα οργανικά κενά των ΠΕ04.01 στην Α΄ Μαγνησίας που είναι 0 στην εγκύκλιο μετατάξεων, θα είναι 0 ή 8- στους επικείμενους διορισμούς;;;).

Καλώ τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες και όλες τις συλλογικότητες των εκπαιδευτικών, από κοινού, να διεκδικήσουμε όλα τα παραπάνω.

Η όλη συζήτηση, με αφορμή τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, γίνεται τελικά για το πώς θα διαχειριστούμε τη φτώχεια μας, τη στιγμή που η δημόσια δαπάνη για την Παιδεία σε ποσοστό επί του ΑΕΠ παραμένει καθηλωμένη (2,8%) και αποκλίνει κατά πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά άνω του 5% .

Ένας ακόμα λόγος για τον οποίον δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε και να υπερηφανευόμαστε ότι είμαστε ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σημειωτέον, στις 9 Ιουνίου ψηφίζουμε για το Ευρωκοινοβούλιο και αυτές οι εκλογές είναι εξίσου σημαντικές με τις εθνικές).

Η δημόσια δαπάνη για την Παιδεία είναι/θα πρέπει να θεωρείται ΕΠΕΝΔΥΣΗ και σε καμία περίπτωση σπατάλη.

Διεκδικούμε αυτή η δαπάνη να αυξηθεί τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ, διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς μας, διεκδικούμε την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας και πολλά ακόμα που αποτελούν αποφάσεις και θέσεις της Ομοσπονδίας (βλ. αποφάσεις 20ου Συνεδρίου ΟΛΜΕ). Η σημαντική εξέλιξη είναι ότι  το  ΔΣ της ΟΛΜΕ κατέθεσε στις 30/4/24 εξώδικο στο ΥΠΑΙΘΑ για την έναρξη διαπραγματεύσεων για Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που περιλαμβάνει όλα τα αιτήματα του κλάδου, όπως αυτά είχαν ψηφιστεί στο 20ο  Συνέδριο (οικονομικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά, συνδικαλιστικά, αξιολόγηση, μονιμοποίηση, δικαιώματα αναπληρωτών/τριών, υπηρεσιακές μεταβολές, σχολική βία κλπ).

Οφείλουμε να διεκδικούμε και να αγωνιζόμαστε σε κάθε επίπεδο θεσμικής εκπροσώπησης, ενωτικά και μαχητικά, για τα συμφέροντα του κλάδου και των μαθητών/τριών μας.

Οφείλουμε να αγνοούμε και να περιθωριοποιούμε μονάδες και ομάδες που λειτουργούν εντός του κλάδου με διασπαστικές πρακτικές προς ίδιον όφελος.

Σήμερα, μπορούμε να μιλάμε για ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας; Μπορούμε να μιλάμε για εκπαιδευτικούς με κύρος, αξιοπρέπεια και καλή ποιότητα ζωής; Μπορούμε να μιλάμε για δημόσια, δωρεάν, συμπεριληπτική εκπαίδευση ως κοινωνικό αγαθό; Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας;

Στο χέρι μας είναι, συσπειρωμένοι στα σωματεία μας, να αγωνιστούμε, να διεκδικήσουμε, να πετύχουμε!

Αθήνα 31/05/2024

  Με φιλικούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς

 Θοδωρής Κατσωνόπουλος

 Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ, εκλεγμένο με τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις

Δείτε επίσης

Αποσπάσεις 129 εκπαιδευτικών σε ΠΔΕ ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων για το 2024-25

 Αποσπάσεις 118 εκπαιδευτικών σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερά Σύνοδο, Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, για το 2024-25

Αποσπάσεις σε Φορείς και Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 2024 

Συνεδριάσεις ΚΥΣΠΕ στις 4, 5 και 6 Ιουνίου 2024: Αποσπάσεις πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς

Πανελλαδικές-Λειτουργία Υπουργείου Παιδείας: Τι θα ισχύσει από τις 30-5 έως και τις 28-6-2024 

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για το Ψηφιακό φροντιστήριο 2024-25 από 27.05 έως και 10.06.2024 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση