Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σημαντική ενημέρωση για θέματα Ο.Π.Σ.Υ.Δ., νέων Οργανικών θέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και αναγνώρισης μεταπτυχιακών τίτλων από το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημερωτικό Σημείωμα

Των Αιρετών  Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Γεωργίας Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια

Από τη σημερινή, 18/2/2019, ενημέρωση που είχαμε από την παρουσία μας στο Υπουργείο Παιδείας τρείς(3) σημαντικές επισημάνσεις:

  1. Θέματα Ο.Π.Σ.Υ.Δ. και Ενιαίου Πίνακα Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ασχολείται επισταμένως με θέματα Ο.Π.Σ.Υ.Δ. και καταχώρησης των στοιχείων του Ε.Ε.Π. /Ε.Β.Π. σε συνεργασία με τις Π.Δ.Ε.

Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο τελικός σχεδιασμός του προφίλ των υποψηφίων στο πληροφοριακό σύστημα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μπορούν να καταχωρούνται όλα τα προσόντα ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί σε δύο κλάδους.

Για να μπορείτε να διασταυρώσετε αν τα στοιχεία σας έχουν περαστεί στον Ο.Π.Σ.Υ.Δ. θα πρέπει καταρχήν να είστε εγγεγραμμένοι και να μπορείτε να μπείτε με τους κωδικούς σας.

Προσοχή!!,  οι Π.Δ.Ε. καταχωρούν τα στοιχεία όλων όσων είναι στους πίνακες αναπληρωτών 2018- 19 ακόμα κι αν δεν έχουν κάνει εγγραφή. Αυτό έχει ως συνέπεια οι υπάλληλοι των Π.Δ.Ε. να μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία σας στο σύστημα ως χρήστες. Αν όμως δεν έχετε κάνει εγγραφή, τα στοιχεία αυτά δεν φαίνονται σε εσάς. Είναι επιβεβλημένο να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο https://opsyd.sch.gr/  άμεσα.

Στη συνέχεια όταν μπαίνετε μέσα στο φάκελό σας, μπορείτε να ελέγξετε τα Προσωπικά σας Στοιχεία. Στην υποκατηγορία  Λοιπά Στοιχεία καταχωρούνται: Ελληνομάθεια,  Παιδαγωγική Επάρκεια, Braille, Νοηματική και τα Κοινωνικά Κριτήρια(τα τελευταία ενδέχεται να μετακινηθούν από αυτή την κατηγορία όταν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του προφίλ του υποψηφίου). Στην κατηγορία Προσόντα μπορείτε να δείτε τα πτυχία σας και στα Προσόντα Ειδικής τους μεταπτυχιακούς τίτλους που έχουν  καταχωρηθεί. Επισημαίνουμε ότι οι  μεταπτυχιακοί τίτλοι αφορούν σε όσους ήδη έχουν αναγνωριστεί από το Ι.Ε.Π.

  1. Διαδικασία σύστασης νέων Οργανικών Θέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Από τις υπηρεσίες του Υπουργείου έχει πραγματοποιηθεί σημαντική προσπάθεια επί μακρό χρονικό διάστημα να συγκεντρωθούν όλες οι Υπουργικές Αποφάσεις για τις θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που έχουν  συσταθεί στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και αποτελεί σημαντική παράμετρο η ύπαρξη συνεργασίας των Κ.Ε.Σ.Υ. και των Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε., προκειμένου να υπάρξει ορθολογική εισήγηση νέων οργανικών θέσεων. Εδώ υπενθυμίζουμε το πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου, το οποίο θα ληφθεί σοβαρά υπόψη για την σύσταση των οργανικών στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Βέβαια η στελέχωση των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των επικείμενων μόνιμων διορισμών, θα πραγματοποιηθεί και με πρόσληψη αναπληρωτών και για το 2019-20.

  1. Αιτήματα αναγνώρισης τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών Ε.Ε.Π. από το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Σε αίτημα μας να διευθετηθούν αιτήσεις των συναδέλφων για αναγνώριση των μεταπτυχιακών τίτλων από το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι οποίες είχαν υποβληθεί πριν την τροποποίηση του άρθρου 13 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄), που αφορά στις αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), με το άρθρο 40 του νόμου 4589/τ.Α’/29-01-2019  «Διατάξεις για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»,   μας απάντησαν ότι αυτό δεν είναι εφικτό, καθόσον δεν δύναται τυχόν αποφάσεις του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. επί των θεμάτων αυτών να υπάρξουν μετά την ημερομηνία ισχύος του εν λόγω νόμου.

Ωστόσο το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., το οποίο και θα αποστείλει τις υπάρχουσες αιτήσεις για αναγνώριση των μεταπτυχιακών τίτλων στα κατά τόπους Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. προς ενέργεια,  θα συνεργαστεί με αυτά προκειμένου να δοθούν όλες οι πληροφορίες και η μέχρι τώρα εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο, καθώς και η αναγκαία γνησιότητα των τίτλων.

Οι Αιρετοί Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Βασίλης Βούγιας και Γεωργία Μπουλμέτη

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση