Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση αιρετών ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης: Αναγνώριση προϋπηρεσίας-μεταπτυχιακών-Αδεια άσκησης έργου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Ενημέρωση αιρετών ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου: Αναγνώριση προϋπηρεσίας – μεταπτυχιακών τίτλων – Αδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.

Ενημέρωση αιρετών ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης

Μετά από την συνεδρίαση – 24.04.2020 – του ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, όπως:
1) Εξετάστηκαν όλες οι αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη Μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) όπου και αποδόθηκαν τα αντίστοιχα Μ.Κ.
Διευκρινιστικά σας αναφέρουμε ότι οι προϋπηρεσίες μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ νεοδιοριζόμενων , θα εξεταστούν από το ΠΥΣΕΕΠ, αφού αποσταλούν όλοι οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά σας από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και η γραμματεία της ΠΔΕ Κρήτης είναι έτοιμη για να ορίσει εξέταση αυτών. Υπολογίζεται περίπου μετά τα μέσα του Μάη.
2.Εξετάστηκαν όλες οι αιτήσεις αναγνώρισης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών για μισθολογική εξέλιξη μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) όπου και αποδόθηκε ΜΚ .
«Ενημέρωση σχετικά με την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και από τα ΠΥΣΕΕΠ.»
Σχετ. : Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφορικά με το εάν το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Σπουδών συνιστά μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, προκειμένου να αναγνωριστεί από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015), σας ενημερώνουμε ότι
σύμφωνα με το σκεπτικό των ανωτέρω (2) και (3) σχετικών εγγράφων, τα Πιστοποιητικά Ολοκλήρωσης Σπουδών (αντί Πτυχίων) που χορηγούν οι Γραμματείες των Πανεπιστημίων ή των Τ.Ε.Ι., δύνανται να ληφθούν υπόψη για αναγνώριση από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια αρκεί σε αυτά να εμφανίζονται ο βαθμός του πτυχίου, η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων του μεταπτυχιακού φοιτητή υπογεγραμμένο από τον Καθηγητή του Προγράμματος των Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Τα Πιστοποιητικά Ολοκλήρωσης Σπουδών (αντί Πτυχίων) που χορηγούν οι Γραμματείες των Πανεπιστημίων ή των Τ.Ε.Ι., εάν δεν έχουν την ως άνω μορφή, δηλαδή τη μορφή των γνήσιων τίτλων σπουδών, δεν μπορεί να ληφθούν υπόψη για αναγνώριση από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια.
3.Εξετάστηκαν όλες οι αιτήσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή Μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) , όπου και ικανοποιήθηκαν ως έχουν.
Ομοίως και οι ακόλουθες αιτήσεις και τροποποιήσεις :
4.Eξετάστηκαν οι αιτήσεις για έγκριση απασχόλησης σε δημόσιο φορέα με αμοιβή Μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).
5.Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 13945/2-10-2019 (ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΣΕΠ 23/2-10-2019) απόφασης της ΠΔΕ Κρήτης χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή.
6.Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 17115/4-12-2019 (ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΣΕΠ 34/4-12-2019) απόφασης της ΠΔΕ Κρήτης χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή.
Οι Αιρετοί του ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης
Καρτσωνάκη Γεωργία
Μαυράκη Ζαχαρένια

Δείτε

Πότε ανοίγουν τα σχολεία: 11.05 Γ Λυκείου – 01.06 Λύκειο, Γυμνάσιο -15.06 Δημοτικό
Διαβούλευση νομοσχεδίου “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις” έως Τετάρτη 6 Μαΐου 2020

Δείτε σχετικά

Σειρά προσλήψεων αναπληρωτών ανά κλάδο και ειδικότητα: Ποια είναι | Διάταξη
Πρόβλεψη 5.800 προσλήψεων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Ποινή ενός έτους σε αναπληρωτές όταν δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται | Διάταξη
Ειδική πρόσκληση πρόσληψης Οκτώβριο από Νοέμβριο για αναπληρωτές-Διετής ποινή σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση