Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση ΕΕΠ-ΕΒΠ: Νεοδιορισθέντες-Ορκωμοσία-Ανάληψη Υπηρεσίας-Δικαιολογητικά-Μεταθέσεις-Προσλήψεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση ΕΕΠ-ΕΒΠ: Νεοδιορισθέντες ΕΕΠ-Ορκωμοσία-Ανάληψη Υπηρεσίας-Δικαιολογητικά-Μεταθέσεις-Προσλήψεις ΕΒΠ-Της Γεωργίας Μπουλμέτη και του Βασίλη Βούγια.

Ενημέρωση ΕΕΠ-ΕΒΠ

Της Γεωργίας Μπουλμέτη και του Βασίλη Βούγια -12.02.2022

Παραθέτουμε ακολούθως ενημέρωση επί 15 θεματικών ενοτήτων:

 1. ΦΕΚ με τους 41 διορισθέντες ΕΕΠ
 2. Από που προέκυψαν οι 41 θέσεις ΕΕΠ 
 3. Προθεσμία ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας
 4. Διευκόλυνση ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας
 5. Διορισμός και παραμονή στη θέση που προσλήφθηκε κάποιος ως αναπληρωτής
 6. Οριστική τοποθέτηση νεοδιόριστων
 7. Από πότε μετράει η προϋπηρεσία ως μόνιμου
 8. Δικαιολογητικά διορισμών
 9. Υποχρέωση διετούς παραμονής στην οργανική θέση
 10. Χρόνος υπηρεσίας στην προσωρινή Τοποθέτηση
 11. Απαγόρευση Υπηρεσιακών Μεταβολών
 12. Πότε θα εκδοθεί η Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2021-22
 13. Γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν οι Μεταθέσεις το χρονικό διάστημα που προβλέπει ο ν. 4823/2021
 14. Προσλήψεις μελών ΕΒΠ
 15. Ειδική Πρόσκληση Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30)
Αναλυτικά

Ενημέρωση ΕΕΠ-ΕΒΠ

1. ΦΕΚ 41 διορισθέντων ΕΕΠ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Γ 250 – 09.02.2022 περίληψη της 10944/Ε4/2-2-2022 (ΦΕΚ 250/τ. Γ΄/9-2-2022, ΑΔΑ: 6ΚΔΑ46ΜΤΛΗ-Ο7Ε) απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τους διορισμούς 41 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π.,  σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)”.

2. Από που προέκυψαν οι 41 θέσεις ΕΕΠ

Οι 41 θέσεις αφορούσαν αποκλειστικά όσες προέκυψαν μετά από παραίτηση ή ανάκληση διορισμού και δεν αφορούσαν άλλες οργανικές θέσεις ή άλλους κλάδους, στους οποίους δεν διαπιστώθηκαν παραιτήσεις.

3. Προθεσμία ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας  έως και την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022.

4. Διευκόλυνση ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας

Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, έχουν ενημερωθεί από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την διευκόλυνση των νεοδιορισθέντων μελών ΕΕΠ, τα οποία θα πρέπει να αποτανθούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης διορισμού τους και αυτές κατόπιν θα συνεννοηθούν με της Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες απασχολούνται αυτή τη στιγμή, για την περαιτέρω διαδικασία, η οποία αφορά στην ορκωμοσία και στην ανάληψη υπηρεσίας.

5. Διορισμός και παραμονή στη θέση που προσλήφθηκε κάποιος ως αναπληρωτής

Σύμφωνα με το άρθρο 63, παρ. 4 του του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), όπως ισχύει:

Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που είναι τοποθετημένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη του διδακτικού έτους. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των πινάκων.

6. Οριστική τοποθέτηση νεοδιόριστων

Η οριστική τοποθέτηση θα συμβεί όταν θα διενεργηθούν οι Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ. Τα δοθέντα οργανικά κενά για τους διορισμούς των 41 μελών ΕΕΠ προέκυψαν από τη μη κάλυψη αυτών στους προηγούμενους διορισμούς. Ετσι όλοι μαζί, οι 41 νεοδιορισθέντες, οι μετατιθέμενοι και όσοι μετατάχθηκαν το καλοκαίρι, συγκρινόμενοι μεταξύ τους θα τοποθετηθούν οριστικά σε οργανικές θέσεις κατά τη διενέργεια των Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22.

Η οριστική τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με

την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Προεδρικού Διατάγματος 50/1996 (Α 45).

(Προεδρικό Διάταγμα 50/1996(Α 45), άρθρο 16, Παράγραφος 2  – Κριτήρια για τις Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις

Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του ΠΔ είναι: α) Η συνολική προϋπηρεσία β) Οι οικογενειακοί λόγοι γ) Οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν. δ) Η συνυπηρέτηση ε) Η εντοπιότητα.

7. Από πότε μετράει η προϋπηρεσία ως μόνιμου 

Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων, αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσί­ας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, αλλιώς ισχύει η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

8. Δικαιολογητικά διορισμών

Ενδεικτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά Δείτε εδώ 

Θεωρούμε επιβεβλημένο να αναρτηθούν προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων από τις Διευθύνσεις, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και όσα αφορούν σε αναγνώριση προϋπηρεσίας, δεδομένου ότι τα ΠΥΣΕΕΠ θα πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα σε μισθολογική αναγνώριση, ιδιαίτερα όσων δεν εργάζονται ως αναπληρωτές και δεν έχουν κινήσει διαδικασία μισθολογικής αναγνώρισης μέχρι σήμερα.

9. Υποχρέωση διετούς παραμονής στην οργανική θέση

Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού  τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

10. Χρόνος υπηρεσίας στην προσωρινή Τοποθέτηση

Εδώ να επισημάνουμε πως ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Προεδρικού Διατάγματος 100/1997 ( Α 94) το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 8 του Προεδρικού Διατάγματος 50/1996 (Α 45) έχουμε:

 Αρθρο 7

Το άρθρο 8 του Π.Δ. 50/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως.

 1. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.
 2. Για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο ως ημερομηνία διορισμού λογίζεται η 1η Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης μπορεί να προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους.
11. Απαγόρευση Υπηρεσιακών Μεταβολών

Επίσης, κατά τη διάρκεια της διετούς παραμονής στην οργανική θέση, οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή (απόσπαση ή μετάθεση) βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης, η οποία επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, δεν επιτρέπεται.

Επιπλέον ο νεοδιοριζόμενος, οφείλει να υπηρετήσει στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Ενημέρωση ΕΕΠ-ΕΒΠ
12. Πότε θα εκδοθεί η Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2021-22

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του νόμου 4850/2021, η υποβολή αιτήσεων μετάθεσης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

13. Γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν οι Μεταθέσεις το χρονικό διάστημα που προβλέπει ο ν. 4823/2021;

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με τα άρθρα 168 και 169 του νόμου 4823/2021, οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Ομως, μόνο για το τρέχον σχολικό έτος,

παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάθεσης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, για να αντιμετωπισθεί η αδυναμία χρήσης του πληροφοριακού συστήματος e-Datacenter, με το οποίο πραγματοποιείται η διαδικασία μεταθέσεων.

Ενημέρωση ΕΕΠ-ΕΒΠ
14. Προσλήψεις μελών ΕΒΠ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως όλα δείχνουν και εκτός απροόπτου, δεν έχει προγραμματίσει άλλες προσλήψεις μελών ΕΒΠ για το τρέχον σχολικό έτος.

15. Ειδική Πρόσκληση Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30)

Υπενθυμίζουμε πως οι αιτήσεις για την Ειδική Πρόσκληση Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών για πρόσληψη σε συγκεκριμένες ομάδες σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης, γίνονται έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας

Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση