Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση για Μετατάξεις-ειδικές άδειες-επαναλειτουργία σχολείων-εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση για Μετατάξεις-ειδικές άδειες-επαναλειτουργία σχολείων-εξ αποστάσεως εκπαίδευση, του Αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή.

Ενημέρωση για Μετατάξεις-ειδικές άδειες

Ενημερωτικό κοινοποίησε ο Αιρετός στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριος Κορδής με 4 θεματικές:

Α. Για τις Μετατάξεις
 • Κατηγορίες Μετατάξεων
 • Νομικό πλαίσιο
 • Προθεσμία – τρόπος υποβολής αίτησης
 • Ανάκληση Μετάταξης
 • Προϋποθέσεις Μετάταξης
Β. Για τις Ειδικές άδειες απουσίας εκπαιδευτικών
Γ. Για την ολική επαναλειτουργία σχολικών μονάδων
Δ. Για την απευθείας μετάδοση μαθήματος

__________________

Ενημέρωση για Μετατάξεις-ειδικές άδειες

Δείτε το Ενημερωτικό αναλυτικά
Θέμα: Ενημέρωση για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών και τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Δημοσιεύτηκε στις 20 Μαΐου η πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2020-2021. Στο ενημερωτικό που ακολουθεί σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία:

Δείτε

Εγκύκλιος Μετατάξεων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020
Ποιες είναι οι κατηγορίες των μετατάξεων;
 • Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:

α. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

β. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) .

 • Από την Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:

α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού (ΕΒΠ) Προσωπικού.

 • Από τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση σε κλάδους:

α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης.

 • Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους:

α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο των μετατάξεων;

Οι ισχύουσες διατάξεις, βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι μετατάξεις, είναι οι ακόλουθες:

 • άρθρα 64, 54, παρ.3, άρθρο 62, παρ.6 και 66 παρ. 1δ & 2 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • άρθρα 69, 70 και 73 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄),
 • άρθρο 53, παρ.2 του Ν.2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄),
 • η αριθμ. 26139/Α2 Υ.Α. Κεφ. Δ΄ Μετατάξεις & Κεφ. Ε΄, άρθρο 15 (ΦΕΚ 561 Β΄/8-4-2011),
 • άρθρο 35 παρ.5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ.3 του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α’),
 • άρθρο 23 παρ.1 & 7 του Ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄)
 • άρθρο 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 59, παρ. 1 και 60, παρ. 2 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)
Ποια είναι η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων μετάταξης;
Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από σήμερα  21-5-2020 έως και 29-5-2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης υποβάλλουν την/τις αίτηση/αιτήσεις μετάταξής τους ηλεκτρονικά στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΠΕ & ΔΕ), στις οποίες ανήκουν οργανικά. Οι εκπαιδευτικοί της Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά (μέσω protocol@minedu.gov.gr) στο Τμήμα Α΄ της Δ/νσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης & Διαθρησκευτικών Σχέσεων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του ενός/μίας κλάδου/ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή/και για περισσότερες από μία περιοχές της Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Θέμα: Κλάδος_αίτηση μετάταξης για (κλάδο)_Επώνυμο

Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για (κλάδο).

B.Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΤΕ εκπαιδευτικού πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών, παιδαγωγική επάρκεια  (π.χ. ΑΣΠΑΙΤΕ).

Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ ή ΤΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΠΕ εκπαιδευτικού πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών, παιδαγωγική επάρκεια, με εξαίρεση τους τίτλους σπουδών Παιδαγωγικών Σχολών.

Μπορεί να γίνει ανάκληση της αίτησης;

Ανάκληση της αίτησης μετάταξης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους στις υπηρεσίες που απέστειλαν τις αιτήσεις μέχρι 15-06-2020. Οι ανωτέρω μετατάξεις πραγματοποιούνται σε κενές οργανικές θέσεις, όπως αυτές  έχουν ήδη ανακοινωθεί. Είναι προφανές ότι οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αιτήσεις μετάταξης μόνον για τα υφιστάμενα οργανικά κενά! Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά και σίγουρα βοηθά τους εκπαιδευτικούς να κάνουν πλέον στοχευμένες επιλογές.

Πώς κατανέμονται τα οργανικά κενά στη Δευτεροβάθμια;

Η κατανομή των οργανικών κενών ανά κλάδο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι η ακόλουθη:

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΟ1 21 0
ΠΕ02 128 0
ΠΕ03 266 21
ΠΕ05 2 0
ΠΕ06 12 0
ΠΕ07 1 0
ΠΕ08 69 0
ΠΕ11 3 0
ΠΕ33 10 0
ΤΕ01.19 50 6
ΤΕ01.20 4 0
ΤΕ01.25 1 0
ΤΕ01.06 2 0
ΔΕ01.14 2 2
ΔΕ01.17 9 2
ΠΕ04.01 50 4
ΠΕ04.02 244 61
ΠΕ04.03 1 1
ΠΕ04.04 685 239
ΠΕ04.05 100 40
ΠΕ34 1 0
ΠΕ78 193 46
ΠΕ79.01 50 0
ΠΕ80 86 8
ΠΕ81 4 1
ΠΕ82 63 7
ΠΕ83 35 0
ΠΕ84 13 0
ΠΕ85 14 3
ΠΕ86 13 0
ΠΕ87.01 51 12
ΠΕ87.02 121 25
ΠΕ87.03 60 6
ΠΕ87.04 17 4
ΠΕ87.05 1 0
ΠΕ87.06 1 1
ΠΕ87.08 36 8
ΠΕ87.09 66 16
ΠΕ88.01 44 16
ΠΕ88.02 21 2
ΠΕ88.03 4 1
ΠΕ88.04 10 0
ΠΕ88.05 1 0
ΠΕ89.01 16 2
ΠΕ89.02 2 1
ΠΕ90 53 31
ΠΕ91.01 1 0
ΔΕ02.01 17 4
ΔΕ02.02 18 0
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2702 560

Ενημέρωση για Μετατάξεις-ειδικές άδειες

Τα συνολικά οργανικά κενά της Δευτεροβάθμιας είναι 2702 εκ των οποίων τα 560 κατανέμονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη (20,72%). Τα περισσότερα κενά έχουν οι Βιολόγοι (685) και ακολουθούν οι Μαθηματικοί (266), οι Χημικοί (244), οι Κοινωνιολόγοι (193) και οι Φιλόλογοι (128).

Οι υποψήφιοι για μετάταξη σε κλάδους ΕΕΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ή/και της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ) και οι υποψήφιοι για μετάταξη στον κλάδο ΕΒΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) -εφόσον το επιθυμούν- μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (με χρήση του ίδιου εντύπου) και για ή μόνο για ΕΝΓ-ΕΓΒ η οποία θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα, στις περιοχές με ΕΝΓ-ΕΓΒ που θα δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στη συμπλήρωση της αίτησης μετάταξης! Πολλές φορές γίνονται λάθη σε δηλώσεις περιοχών προτίμησης με αποτέλεσμα να γίνεται μετάταξη σε  άλλη περιοχή που δεν επιθυμεί ο εκπαιδευτικός!

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την μετάταξη;

Για τη μετάταξη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη. Μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερο κλάδο δεν επιτρέπεται πριν από την συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.

__________________

Ενημέρωση για Μετατάξεις-ειδικές άδειες

Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο των μετατάξεων αυτών;

Το νομικό πλαίσιο των μετατάξεων αυτών ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 85, παρ. 2 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102Α /12-06-2018).

Πώς πραγματοποιούνται οι μετατάξεις αυτές;

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του ενός κλάδου/ειδικότητας εφόσον κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Οι μετατάξεις αυτές πραγματοποιούνται σε οργανικά κενά και διενεργούνται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. Τα οργανικά κενά της Σιβιτανιδείου είναι 4 (2 κενά Μηχανολόγων ΠΕ82, 1 κενό Ιατρικής ΠΕ87.01 και 1 κενό Γεωπόνων ΠΕ88.01 Για τις ως άνω μετατάξεις ισχύουν τα κριτήρια για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45).

 1. Για τη μετάταξη στον ίδιο κλάδο πρέπει να έχει παρέλθει διετία από διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη, με εξαίρεση τη μετάταξη για απομακρυσμένη – παραμεθόρια περιοχή.
 2. Στην περίπτωση μετάταξης εκπαιδευτικού της Δ.Ε. σε άλλο κλάδο της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και αντίστροφα, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν.
 3. Μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερο κλάδο δεν επιτρέπεται πριν από την συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.
 4. Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΤΕ, πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών παιδαγωγική επάρκεια (π.χ. ΑΣΠΑΙΤΕ). Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ ή ΤΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΠΕ πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών παιδαγωγική επάρκεια, με εξαίρεση τους τίτλους σπουδών Παιδαγωγικών Σχολών.
Ποια είναι η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων;

Οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται από σήμερα  21-05-2020 έως 01-06-2020.

Α. Οι εκπαιδευτικοί της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. αποστέλλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Διοικητικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

Β. Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων και Μετατάξεων (https://teachers.minedu.gov.gr). Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Οι εκπαιδευτικοί κατά την υποβολή της αίτησης μετάταξης πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα: Η οριστικοποίηση της αίτησής τους επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα εκπαιδευτικό, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf.

Προσθήκη κριτηρίων μετάταξης μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν θα είναι εφικτή, με την επιφύλαξη των αναφερομένων παρακάτω. Επισημαίνεται ότι η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης δεν θεωρείται ως οριστικοποιημένη υποβολή και ως εκ τούτου αιτήσεις που θα παραμείνουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» δεν θα ληφθούν υπόψη και ούτε θα γίνουν δεκτά αιτήματα οριστικοποίησης τους μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αιτήματα σχετικά με τροποποίηση προτιμήσεων δεν θα γίνονται δεκτά. Τυχόν περισσότερες προτιμήσεις για κλάδους/ειδικότητες της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., δηλ. πέραν του κλάδου/ειδικότητας διορισμού θα καταχωριστούν στο πεδίο «Παρατηρήσεις».

Μπορεί να γίνει ανάκληση της αίτησης μετάταξης;

Ανάκληση της αίτησης μετάταξης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 15-06- 2020, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Ποια είναι τα κριτήρια μετατάξεων;

   Κριτήρια για τις μετατάξεις από και προς την Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996(45Α΄) είναι:

 • η συνολική υπηρεσία
 • η συνυπηρέτηση
 • οι οικογενειακοί λόγοι
 • οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
 • η εντοπιότητα
 • η πρώτη προτίμηση.

Επισημαίνουμε ότι για τις μετατάξεις προς την Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., το τελευταίο κριτήριο είναι άνευ περιεχομένου, καθώς η προτίμηση είναι μοναδική.

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις παρ. 11 και 13 του ανωτέρω άρθρου 16, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά: α) στη συνυπηρέτηση β) στην εντοπιότητα γ) στους οικογενειακούς λόγους δ) στη συνολική υπηρεσία ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν στ) στην πρώτη προτίμηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 ___________________

Ενημέρωση για Μετατάξεις-ειδικές άδειες

Ειδικές άδειες απουσίας εκπαιδευτικών

Δημοσιεύτηκε στις 18/5 η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία διορθώνονται κάποιες αστοχίες και παραλείψεις προηγούμενων εγκυκλίων που είχαμε έγκαιρα αναδείξει!

Έτσι εξαλείφεται το όριο ηλικίας των 45 ετών που υπήρχε για την ένταξη σε ομάδες αυξημένου κινδύνου!

Ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 ορίζονται πλέον από 15.5.2020 συνολικά οι κάτωθι:

1.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης του ατόμου.

1.2. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: 40% ενεργόισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.

1.3. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.

1.4. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια ή και με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β- διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης πνευμονικής πάθησης.

1.5. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. Ιδίως ως προς τα άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ως ενδεικτικές τιμές λαμβάνονται οι ακόλουθες: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.

1.6. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις.

1.7. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.

1.8. Άτομα με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση).

1.9. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI>40).

1.10. Άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού – Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν 2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα – HIV ασθενείς με CD4≤200/μL.

1.11. Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.

1.12. Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και πολυμεταγγιζόμενα άτομα.

1.13. Γυναίκες που κυοφορούν

Ενημέρωση για Μετατάξεις-ειδικές άδειες

Παράλληλα τονίζεται ότι σύμφωνα με την σχετική προαναφερόμενη εξουσιοδοτική διάταξη, η εν λόγω ειδική άδεια εξακολουθεί να χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι να εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της, γεγονός για το οποίο θα ενημερωθούν σχετικά οι Υπηρεσίες με νεώτερη εγκύκλιο.

Υπάλληλοι του Δημοσίου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διατάξεις της σχετικής ΠΝΠ και της ΚΥΑ ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID19, πλην όμως πάσχουν σύμφωνα με τις ιατρικές γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών από αντίστοιχα επικίνδυνες παθήσεις σε περίπτωση προσβολής από COVID-19,

δύνανται κατά την κρίση των αρμοδίων κατά ειδικότητα θεραπόντων ιατρών τους, να προσκομίσουν εκείνα τα δικαιολογητικά δυνάμει των οποίων είναι δυνατή είτε η χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους αυτούς, σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις (π.χ. αναρρωτική άδεια) ή εναλλακτικά να παρέχουν εργασία αποκλειστικά εξ αποστάσεως

ή να απασχοληθούν σε καθήκοντα, για τα οποία δεν απαιτείται καθημερινή επαφή με κοινό (back office), κατόπιν της σχετικής βεβαίωσης του θεράποντος ιατρού για την επικινδυνότητα έκθεσης στον κορωνοϊό, βεβαίωση, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την αρμόδια Υπηρεσία κατά την κατάρτιση του πλάνου εργασιών της.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι σε περίπτωση που υπάλληλοι του Δημοσίου διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, λαμβάνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουν την υγεία των οικείων τους, όπως και ο γενικός πληθυσμός, χωρίς ωστόσο να δικαιούνται ειδικής άδειας απουσίας, ελλείψει προς το παρόν σχετικής προς τούτο ανάγκης και πρόβλεψης.

Ωστόσο και στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε κάθε φορέα, θα ήταν δυνατό να εκτιμηθεί η ιδιαίτερη αυτή περίσταση από το αρμόδιο όργανο διοίκησης και να ανατεθεί στους υπαλλήλους αυτούς εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με όρους τέτοιους ώστε αφενός να διασφαλίζεται η προστασία των οικείων τους, αλλά αφετέρου να μην διακυβεύεται και η υγεία των λοιπών συναδέλφων.

Είναι σημαντικό που εντάχθηκαν και οι σοβαρές αυτές περιπτώσεις στις άδειες ειδικού σκοπού!Παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις ασθενειών που δεν καλύπτονται και φυσικά αναμένονται απαντήσεις για τα ερωτήματα που αφορούν τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τις άδειες των αναπληρωτών/τριων!

Ενημέρωση για Μετατάξεις-ειδικές άδειες

Υπενθυμίζω ότι η άδεια ειδικού σκοπού ανά 4 ημέρες χρεώνει τους εκπαιδευτικούς και με 1 μέρα κανονική άδεια!

Τι θα γίνει αν έχει ήδη χορηγηθεί η κανονική άδεια; Υπενθυμίζω ότι οι μόνιμοι δικαιούνται 10 μέρες κανονική άδεια και οι αναπληρωτές 7!

Το πλαίσιο των αδειών ειδικού σκοπού των αναπληρωτών/τριων έχει ακόμη σημεία που θέλουν ρητή νομοθετική ρύθμιση!

Καμία περικοπή στο μισθό, το επίδομα μη ληφθείσας αδείας και φυσικά στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους! Καλό θα είναι να μην ταλαιπωρούνται με τις ασάφειες και τις παρερμηνείες του νομοθετικού πλαισίου οι εκπαιδευτικοί!

Δείτε

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών για άδειες
Αδειες εκπαιδευτικών-ομάδες αυξημένου κινδύνου: Νέο ενημερωτικό έγγραφο από το ΥΠΑΙΘ

Ολική επαναλειτουργία σχολικών μονάδων

Μετά την ολική επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας τα δεδομένα είναι πλέον τα εξής;

 • Η συμμετοχή των μαθητών της Γ΄ ΓΕΛ είναι πλέον ελάχιστη και κινείται σε πολύ χαμηλά μονοψήφια ποσοστά!
 • Για τις υπόλοιπες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου, τα ποσοστά συμμετοχής που αρχικά ήταν αυξημένα φθίνουν κάθε μέρα και την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ χαμηλότερα!
 • Παράλληλα στις 18/5 έφτασαν στα σχολεία κάποιες προτάσεις διδασκαλίας μετά την επαναλειτουργία των σχολείων. Πολλοί εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν με έκπληξη ότι στις προτάσεις αυτές υπάρχουν κεφάλαια που είναι εκτός ύλης με βάση τον αρχικό προγραμματισμό! Ένα απλό παράδειγμα:

Για τη Β ́ Γυμνασίου με τις τελευταίες οδηγίες: Προτείνεται να δοθεί έμφαση στην κλίση ρημάτων στην Υποτακτική, Ευκτική, Προστακτική ενεργητικής φωνής και στη σύνταξη του απαρεμφάτου (Ταυτοπροσωπία, Ετεροπροσωπία και Απρόσωπη σύνταξη).” Στο αρχικό όμως έγγραφο  με Αρ. Πρωτ. 143773/Δ2/ 17-09-2019 με θέμα “Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019 – 2020”, αναφέρεται:

«Η αλληλοπαθητική αντωνυμία και η απρόσωπη σύνταξη δε θα διδαχθούν (σ. 77).

Η ευκτική ενεστώτα, μέλλοντα και αορίστου ε.φ. δε θα διδαχθεί. (σ. 79) Η ευκτική ενεστώτα του ρ. εμί και η ευκτική παρακειμένου των βαρύτονων ρημάτων ε.φ. δε θα διδαχθούν.(σ. 80)». Είναι προφανές ότι για να μην τρελαθούν οι εκπαιδευτικοί με τις αλλοπρόσαλλες αυτές οδηγίες πρέπει οι «υπεύθυνοι» να αποφασίσουν τι ακριβώς θέλουν;

Και κυρίως να έχουν υπόψη τους τις οδηγίες που δόθηκαν αρχικά το Σεπτέμβριο για τη διδασκαλία των Φιλολογικών Μαθημάτων για παράδειγμα!

 • Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων αφορά τα Διαπολιτισμικά Σχολεία και τις μετακινήσεις των μαθητών! Τα διαπολιτισμικά είναι σχολεία με μαθητές από ευρύτερες περιοχές! Στα Διαπολιτισμικά σχολεία της Αττικής το 90% των μαθητών μετακινείται καθημερινά με ΜΜΜ για μια ή και μιάμιση ώρα με τους κίνδυνους που συνεπάγεται η μετακίνηση αυτή! Παράλληλα πολλοί μαθητές προέρχονται από κέντρα φιλοξενίας προσφύγων ή από άλλες μαζικές δομές προσφύγων! Τέλος οι περισσότερες αίθουσες είναι 15-20 τ.μ. ενώ τα σχολεία έχουν και άλλα σοβαρά κτιριακά προβλήματα! Το σίγουρο είναι η αγωνία όλων των εκπαιδευτικών για την προστασία του υπέρτατου αγαθού της υγείας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει ο μαθητικός πληθυσμός των σχολείων αυτών!

Δείτε

Τσιόδρας για σχολεία: Η καταλληλότερη στιγμή επιστροφής των παιδιών είναι τώρα-5 λόγοι για το ναι

Απευθείας μετάδοση μαθήματος

Σχετικά με τη χρήση καμερών στις σχολικές αίθουσες, μετά τα δύο μεγαλειώδη συλλαλητήρια οι τελευταίες εξελίξεις είναι η χθεσινή απόφαση του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ: « Πρόταση για απεργία-αποχή από τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από τη σχολική τάξη με τη χρήση κάμερας

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίασή του στις 20 του Μαΐου του 2020, λαμβάνοντας υπόψη το εκπαιδευτικό πλαίσιο, την παιδαγωγική και κοινωνική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, την παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσεται εντός της σχολικής τάξης, και τα προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών-μαθητών,

αποφάσισε να στηρίξει τις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών και την πάνδημη απαίτηση όλου του λαού, ενάντια στην τροπολογία που εισάγει τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από τη σχολική τάξη με την τοποθέτηση κάμερας.

Για το λόγο αυτό το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε την προκήρυξη απεργίας-αποχής από την εφαρμογή των διατάξεων που  περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 57233/Υ1/2020 [ΦΕΚ 1859/Β/15-5-2020] Κοινή Υπουργική Απόφαση

«Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση» σε εφαρμογή της διάταξης του άρ. 63 του N. 4686/2020 και των συνακόλουθων εφαρμοστικών εγκυκλίων που την διέπουν και οδηγούν στην απαράδεκτη, από κάθε άποψη, διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων μέσα από την σχολική αίθουσα.

Απαιτούμε εδώ και τώρα να καταργηθεί η τροπολογία και η Υπουργική Απόφαση της κυβέρνησης».

Για τη χρήση καμερών η θέση μας είναι εδώ και για ενδεικτικό πρακτικό συλλόγου  εδώ

Δείτε

Κεραμέως για live streaming: Στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών-Δεν μιλήσαμε ποτέ για κάμερες

ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ! Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ !

Για τη σημερινή μέρα Χρόνια Πολλά  και καλά με υγεία στον Κώστα και την Ελένη!

 Με συναδελφικούς-αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Αθήνα 21/5/2020

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση