Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση για μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21: Ολες οι λεπτομέρειες της διαδικασίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση για μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21: Ανάλυση διαδικασίας από τους τ. αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια.

Ενημέρωση για μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21
Αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 18.03.2021 έως 26.03.2021:

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Μέσα στην ίδια προθεσμία

υποβάλλονται οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ των μεταταγμένων (ΦΕΚ 1891/Γ΄/23-11-2020) εντός της περιοχής μετάταξής τους και όσων ακόμα είναι στη 2 διάθεση των ΠΥΣΕΕΠ καθώς και οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων ΣΜΕΑΕ.

Ανάκληση αίτησης μετάθεσης γίνεται μέχρι τις 5/4/2021.

Επισημαίνεται ότι

Σε περίπτωση ανάκλησης η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου.

Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται.

Δείτε την Εγκύκλιο Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21 

__________________

Α. Μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή (ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ)

Το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. είναι αρμόδιο για τις Μεταθέσεις μελών του ΕΕΠ – ΕΒΠ

α) Από περιοχή σε περιοχή Μετάθεσης,

β) σε Κ.Ε.Σ.Υ (δεν υπάρχουν θέσεις ΕΒΠ και Σχολικών Νοσηλευτών),

γ) Ειδικών Κατηγοριών και

δ) Αμοιβαίων Μεταθέσεων.

Για να πληροφορηθεί κάποιος/α τις περιοχές Μετάθεσης πρέπει να ανατρέξει στον Πίνακα Οργανικών κενών

Δεν μπορούν να γίνουν μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών για τους νεοδιόριστους (εγκύκλιος σελ 6, 1.2: με την επιφύλαξη της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν.4589/2019).
Δείτε τα Οργανικά κενά ανά περιοχή ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021

Οι περιοχές είναι χωρισμένες ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, είτε Πρωτοβάθμιας, είτε Δευτεροβάθμιας. Τα ΚΕΣΥ θεωρούνται διαφορετική περιοχή.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή δεν έχουν τα νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

(ΦΕΚ διορισμού 241/Γ΄/9-3-2020) τα οποία υπάγονται στους περιορισμούς του άρθρου 62, παρ. 5α του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε.

  1. Αν κάποιος/α επιθυμεί να αιτηθεί σε άλλη περιοχή  από αυτή που ανήκει, θα κάνει Αίτηση Μετάθεσης και αυτή θα κριθεί από το ΚΥΣΕΕΠ.
  2. Αν κάποιος/α επιθυμεί να αιτηθεί στην ίδια περιοχή π.χ. Δ΄ Αθήνας αλλά  θέλει να αλλάξει βαθμίδα δηλαδή από Δ΄ Αθήνας Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση να πάει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δ΄ Αθήνας, πάλι θα κάνει Αίτηση Μετάθεσης και αυτή θα κριθεί από το ΚΥΣΕΕΠ.

__________________

Ενημέρωση για μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21
Β. Μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής- Βελτίωση θέσης

Σύμφωνα με την την αριθ. πρωτ.: 32496/Ε4/23/22-03-2021 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ τα νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης (βελτίωσης θέσης) από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ εντός της ίδιας περιοχής διορισμού τους.

Αν κάποιος επιθυμεί να αιτηθεί στην ίδια Διεύθυνση που ανήκει, τότε θα υποβάλει αίτηση η οποία θα κριθεί από το ΠΥΣΕΕΠ. Η Αίτηση αυτή θεωρείται Βελτίωση Θέσης.

Στην περίπτωση αυτή δε θα καταγράψει προτίμηση θέσης αφού δεν αλλάζει περιοχή π.χ. επιθυμεί να πάει σε άλλο σχολείο στην  Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) που υπάρχει κενό.

Οι αιτήσεις αυτές θα αξιολογηθούν από τα ΠΥΣΕΕΠ, μαζί με όλες τις άλλες από Μεταθέσεις, Μετατάξεις για τοποθέτηση (ΠΔ50/1996 άρθρο 15).

Η βελτίωση θέσης εντός της περιοχής

θεωρείται υπηρέτηση της οργανικής θέσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ανησυχούν οι νεοδιόριστοι ότι δε θα μετρηθούν τα δύο έτη από τη στιγμή που είναι στην ίδια περιοχή διορισμού.  

Στον Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) και συγκεκριμένα στο άρθρο 62, παρ. 5α όπως ισχύει αναφέρεται ότι:

…. οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται.

__________________

Γ. Διευκρινίσεις:

Προσοχή! Θα πρέπει να υπάρχει οργανικό κενό για να τοποθετηθεί κάποιος σε θέση.

Τα κενά μπορεί να προκύψουν και κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, όπου κάποιος μπορεί να ζητήσει μετάθεση ή να παραιτηθεί και να αφήσει ως οργανικό κενό τη θέση που κατείχε. Γι’ αυτό το λόγο μπορεί κάποιος να αιτηθεί και χωρίς να υπάρχει απαραίτητα οργανικό κενό.

Εδώ να επισημάνουμε από την εμπειρία μας ότι είναι ελάχιστα συνήθως τα κενά που προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία.

Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους

καθώς λόγω των αλλαγών στη διαδικασία των Μεταθέσεων από το σχολικό έτος 2019-20, δεν μπορούν να είναι σίγουροι για το ότι θα τοποθετηθούν οπωσδήποτε στο σχολείο που επιθυμούν.

Οι Ειδικές Κατηγορίες  προτάσσονται και συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους.

__________________

Δ. Αναφορικά με τη μη δυνατότητα μετάθεσης νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 ενημερώναμε, ως αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ, αναφορικά με την παραμονή νεοδιορισθέντων στην περιοχή διορισμού για 2 σχολικά έτη πως:

“Οπως όλα δείχνουν, το ΥΠΑΙΘ καταλήγει να αποδεχθεί ως παραμονή 2 σχολικών ετών στην περιοχή διορισμού των νεοδιορισθέντων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ , το σχολ. έτος 2019-2020 ως 1ο έτος και το σχολ. έτος 2020-21 ως 2ο έτος”, πράγμα που σήμαινε πως θα είχαν δικαίωμα μετάθεσης οι συνάδελφοι.

Από τότε πέρασαν 6 μήνες, στους οποίους η σκέψη του ΥΠΑΙΘ επί του θέματος άλλαζε διαρκώς, ακόμα και έως την τελευταία στιγμή, όπως μας ενημέρωναν και συνάδελφοι νεοδιορισθέντες, οι οποίοι επικοινωνούσαν με αρμοδίους του ΥΠΑΙΘ.

Τελικώς και δυστυχώς, η απόφαση ήταν να μην δοθεί δυνατότητα μετάθεσης στους νεοδιορισθέντες, χωρίς να γνωρίζουμε για τους λόγους που οδήγησαν σ αυτή την απόφαση.

Υπενθυμίζουμε τέλος πως απόφαση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ ήταν από 1.1.2021 να παραιτηθούν οι αιρετοί, οι οποίοι “εκλέχθηκαν” στις πρόσφατες εκλογές του 95% αποχής και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να συνεχίσουμε να ασκούμε τη συνήθη δραστηριότητά μας στο ΥΠΑΙΘ, ως αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ, ούτε είχαμε τη δυνατότητα έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης επί του θέματος.

__________________

Ε. Αίτημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Τέλος η ΠΟΣΕΕΠΕΑ κατέθεσε αίτημα προς το ΥΠΑΙΘ για να συμπεριληφθούν οι διοριζόμενοι ΕΕΠ-ΕΒΠ του σχολικού έτους 2019-20 στην εγκύκλιο των μεταθέσεων και αποσπάσεων.

 Οι τ. αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας.

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21: Αιτήσεις από 18.03 έως 26.03.2021
Βελτίωση θέσης για νεοδιόριστους ΕΕΠ-ΕΒΠ: Από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ εντός της ίδιας περιοχής διορισμού τους
Συμπερίληψη νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ-ΕΒΠ στις Μεταθέσεις και Αποσπάσεις: Αίτημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Δείτε ακόμη

Κίνδυνος μαθησιακών απωλειών-ψυχική επιβάρυνση μαθητών: Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

  1. ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ σε

    Μπορεί ένα νεοδιόριστο μέλος ΕΕΠ να υποβάλει αίτηση βελτίωσης στην ίδια περιοχή διορισμου, αλλά από ΣΜΕΑΕ Δευτεροβαθμιας εκπαίδευσης να ζητήσει μετάθεση/βελτίωση σε ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να μετατεθεί εκεί αν υπάρξει κενό; Αν ναι, που υποβάλει την αίτηση, στο οικείο ΠΥΣΕΕΠ ή στο ΠΥΣΕΕΠ;

Γράψτε μία απάντηση