Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση για νέες οργανικές-νέα τμήματα ένταξης-οδοιπορικά ΕΔΥ-άδεια μητρότητας-θέματα επιτροπής ΕΑΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση για νέες οργανικές-νέα τμήματα ένταξης-οδοιπορικά ΕΔΥ-άδεια μητρότητας-θέματα νέας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ΕΑΕ – Των αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια. 

Ενημέρωση για νέες οργανικές-νέα τμήματα ένταξης-οδοιπορικά ΕΔΥ-άδεια μητρότητας-θέματα επτροπής ΕΑΕ

Ακολουθεί ενημέρωση των αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γεωργίας Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια,  μετά από πληροφορίες που συνέλεξαν από αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια – Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022

Η ενημέρωση των Αιρετών αφορά: 

 • Στη σύσταση νέων Οργανικών Θέσεων
 • Στην ίδρυση νέων Τμημάτων Ενταξης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Στη νέα Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και στην παράθεση των θεμάτων που θα την απασχολήσουν.
 • Στα οδοιπορικά των μελών ΕΔΥ
 • Στη βελτίωση της καθημερινότητας στα Ειδικά Σχολεία
 • Στην άδεια προστασίας μητρότητας 9 μηνών για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με ή χωρίς οργανική θέση.

Αναλυτικά

Α. Σύσταση νέων Οργανικών Θέσεων

Εχει ξεκινήσει η επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων, αναφορικά με τη σύσταση νέων Οργανικών Θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Για το ΕΕΠ-ΕΒΠ η σύσταση νέων οργανικών θέσεων αφορά στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). Στόχος του ΥΠΑΙΘ είναι να έχει τελεσφορήσει η όλη διαδικασία σύντομα, ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν και νέοι μόνιμοι διορισμοί το 2023.

Β. Ιδρυση νέων Τμημάτων Ενταξης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η διαδικασία ίδρυσης νέων Τμημάτων Ενταξης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο και συγκεκριμένα η ίδρυση νέων Τμημάτων Ενταξης Νηπιαγωγείων, αν τελεσφορήσουν κάποιες ενέργειες από πλευράς Δήμων, θα ανακοινωθεί σύντομα.

Υπενθυμίζουμε πως ιδρύθηκαν 40 νέα Τμημάτα Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες τυπικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Επαγγελματικής κατεύθυνσης  με την υπ. αριθμ. πρωτ. 149773/Δ3 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κου Θεόδωρου Σκυλακάκη και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6179/5-12-2022 – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Γ. Νέα Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-Θέματα που θα την απασχολήσουν

Αναμένεται η υπογραφή της συγκρότησης της νέας Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης από την Υπουργό ΠΑΙΘ κα Νίκη Κεραμέως, όπου θα συζητηθούν νομοθετικές και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες αναφορικά με:

 • Στοχευμένες παρεμβάσεις επί του Κανονισμού Λειτουργίας των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ).
 • Θέματα αναβάθμισης του πλαισίου των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).
 • Ζητήματα Κανονισμού Λειτουργίας της Παράλληλης Στήριξης.
 • Ζητήματα Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).
 • Ζητήματα έγκαιρης παρέμβασης.
 • Μεταβάσεων μαθητών από μια βαθμίδα εκπαίδευσης σε άλλη.

Δ. Οδοιπορικά μελών ΕΔΥ

Αναφορικά με το θέμα της καταβολής οδοιπορικών στα μέλη των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αναζητεί μια πρόσφορη λύση, ώστε να παρακαμφθούν “σκόπελοι” του παρελθόντος και να επιλυθεί το ζήτημα. Υπενθυμίζουμε πως παλαιά θετική Γνωμοδότηση του ΥΠΑΙΘ επί του θέματος είχε απορριφθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θεώρησε πως τα μέλη των ΕΔΥ δεν βρίσκονται στην κατηγορία όσων εκπαιδευτικών, ΕΕΠ-ΕΒΠ συμπληρώνουν ωράριο μεταβαίνοντας σε διαφορετικά σχολεία.

Ε. Βελτίωση καθημερινότητας στα Ειδικά Σχολεία

Με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας στα Ειδικά Σχολεία, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προσανατολίζεται να συντάξει συγκεκριμένα Πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης δυσμενών καταστάσεων στις σχολικές κοινότητες.

ΣΤ. Αδεια προστασίας μητρότητας 9 μηνών για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με ή χωρίς οργανική θέση

Σύμφωνα με όσα μας μεταφέρθηκαν από αρμόδια Τμήματα του ΥΠΑΙΘ, οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ-ΕΒΠ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), δεν περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις των άρθρων 43 και 44 του ν.4997/2022 (αρμοδιότητα Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), όπως και κάθε άλλος εργαζόμενος στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), αναφορικά με την επέκταση της άδειας αυτής από 6 σε 9 μήνες (Χαρακτηριστικά μας ειπώθηκε πως δεν αφορούσε στους αναπληρωτές ούτε και όταν η άδεια ήταν 6 μήνες).

Ανάγκη διεκδίκησης από τις Ομοσπονδίες

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι αναγκαίο οι Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ να προβούν σε διεκδίκηση της εν λόγω άδειας και για τους αναπληρωτές, καθώς δεν φαίνεται ότι είναι εύκολο να επιλυθεί διοικητικά.

Τι λέει ο νόμος 4997/2022

Υπενθυμίζουμε πως στο ΦΕΚ 219 Α΄ δημοσιεύτηκε ο ν.4997/2022 “Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις”, όπου στα άρθρα 43 και 44 (Κεφάλαιο Η’) περιλαμβάνονται νομοθετικές ρυθμίσεις της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων για τροποποιήσεις διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του ν.3655/2008 και τη χορήγηση του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4997/2022 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν.3655/2008 ως προς τη χρονική διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας και πλέον, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4997/2022 (25-11-2022), η μητέρα εργαζόμενη που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, νυν e-ΕΦΚΑ, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης και η εργαζόμενη που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνει χρήση ετήσιας κανονικής αδείας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας εννέα (9) μηνών.

Δείτε επίσης

Αδεια προστασίας μητρότητας 9 μηνών για υπαλλήλους ΙΔΟΧ με ή χωρίς οργανική θέση: Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών 

ΦΕΚ ίδρυσης νέων Τμημάτων Ενταξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ειδική Πρόσκληση εκπαιδευτικών 2022 για κάλυψη θέσεων-Αιτήσεις από 14 έως 20.12.2022 

Ειδική Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Για κάλυψη θέσεων-Αιτήσεις από 14 έως 20.12.2022 

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση