Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση για Πίνακες ΕΒΠ-νέες οργανικές-προσλήψεις Δ Φάσης ΕΕΠ και ΕΒΠ-αιτήσεις θεραπείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση για Πίνακες ΕΒΠ-νέες οργανικές-προσλήψεις Δ Φάσης ΕΕΠ και ΕΒΠ-αιτήσεις θεραπείας, από τους αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια.

Ενημέρωση για Πίνακες ΕΒΠ-νέες οργανικές-προσλήψεις Δ Φάσης-αιτήσεις θεραπείας

Οι αιρετοί του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας κοινοποίησαν ενημέρωση σχετικά με τον νέο Οριστικό Πίνακα 1ΕΑ/2022 μελών ΕΒΠ, την Αίτηση Θεραπείας, τις προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ Δ Φάσης  και τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ.

Ακολουθεί το ενημερωτικό σημείωμα των αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Βασίλη Βούγια και Γεωργίας Μπουλμέτη – 06.02.2023:

Α. Νέοι οριστικοί πίνακες 1ΕΑ/22 ΕΒΠ 

Ο νέος Οριστικός Πίνακας της 1ΕΑ/2022, μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ανακοινώθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2023, μετά από εκ νέου κρίση του ΑΣΕΠ αναφορικά με την επανεξέταση ενστάσεων, κάποιες εκ των οποίων τελικά δικαιώθηκαν. Με βάση τον νέο Οριστικό Πίνακα 14 συνάδελφοι μέλη ΕΒΠ, οι οποίοι είχαν απορριφθεί αρχικά, δικαιώθηκαν και στη συνέχεια εντάχθηκαν στον Πίνακα.

Δείτε εδώ τον νέο Οριστικό Πίνακα

Δείτε εδώ το ΦΕΚ Γ 273/6-2-2023 του Πίνακα Κατάταξης

Ως αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ θεωρούμε σημαντικό το γεγονός ότι επανεξετάστηκαν θετικά οι ενστάσεις αυτές, ωστόσο θα θέλαμε να υπάρξει ενημέρωση από το ΑΣΕΠ, ενισχυτική ως προς τη διαφάνεια της διαδικασίας, για τους λόγους που οδήγησαν σε εκ νέου επεξεργασία και ανακοίνωση του Οριστικού Πίνακα.

Σε ότι αφορά στους συναδέλφους ΕΒΠ, οι οποίοι δικαιώθηκαν και αναφορικά με το αν δικαιούνται πρόσληψης από την αρχή του σχολικού έτους ή και ενδεχόμενης χρηματικής απολαβής, να  ενημερώσουμε πως σύμφωνα με ερμηνεία στελεχών του ΥΠΑΙΘ, οι προσλήψεις αναπληρωτών έλαβαν χώρα από τον Προσωρινό Πίνακα, όπως ορίζεται  από τον νόμο 4589/2019, άρθρο 63 παρ 6: “Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, και μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων”, άρα δεν σημαίνει ότι η είσοδος τους στον Οριστικό Πίνακα μπορεί να έχει οποιαδήποτε αναδρομική ισχύ.

Εμείς ως αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση μπορούν οι συνάδελφοι μέλη ΕΒΠ να πάρουν κάποια νομική συμβουλή επί του θέματος αυτού.

Β. Δυνατότητα αιτήσεως θεραπείας

Επίσης αμέσως μετά την έκδοση των Οριστικών Πινάκων μπορούν τα μέλη ΕΒΠ όσα δεν ικανοποιηθήκαν μέσω της ένστασής τους, να υποβάλλουν αίτηση θεραπείας προς το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θεραπείας ορίζεται στις τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης των Οριστικών Αξιολογικών πινάκων κατάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Δείτε το ΦΕΚ του Πίνακα κατάταξης 1ΕΑ/2022 Προκήρυξης εδώ

Αίτηση Θεραπείας –Δείτε εδώ

Γ. Προσλήψεις Δ φάσης

Όπως σας είχαμε αναφέρει σε προγενέστερη ενημέρωση, οι προσλήψεις της Δ΄ φάσης θα πραγματοποιηθούν μετά τη δημοσίευση του Οριστικού Αξιολογικού Πίνακα κατάταξης της 1ΕΑ/2022 σε ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Δ. Σύσταση νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Όπως σας είχαμε ενημερώσει προχωρά η διαδικασία για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ, καθώς το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε μέσω εγγράφου του (Δείτε εδώ) την εισήγηση των ΚΕΔΑΣΥ έως τις 13/2/2023. Εδώ πρέπει να τονιστεί πως εύλογα είναι τα ερωτήματα των συναδέλφων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, αν κατά πόσο γνωρίζουν τα ΚΕΔΑΣΥ τις ανάγκες των ΣΜΕΑΕ, ωστόσο να υπενθυμίσουμε ότι αυτό ορίζει το άρθρο 34 του ν. 3699/2008, στο οποίο αναφέρεται ότι έπειτα από εισηγήσεις του οικείου ΚΕΔΔΥ (νυν ΚΕΔΑΣΥ), των οργάνων του άρθρου 49 του ν. 1566/1985 και του ΚΕΔΔΥ της έδρας της Περιφέρειας, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την αύξηση ή μείωση των οργανικών θέσεων, τη σύσταση και τον αριθμό των θέσεων του προσωπικού, με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργείων.

Η θέση μας, ως αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ, είναι ότι τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), είναι τα πλέον αρμόδια για την εισήγηση τέτοιων θεμάτων, καθώς τα μέλη τους είναι Διευθυντές εκπαίδευσης, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, αιρετοί ΕΕΠ και εκπρόσωποι ΕΒΠ, ωστόσο για να μπορούσε να γίνει πράξη αυτό χρειαζόταν νομοθετική ρύθμιση με τη μορφή Τροπολογίας για αλλαγή της υπάρχουσας νομοθετικής πρόβλεψης, κάτι που δεν προκρίθηκε τελικά από το ΥΠΑΙΘ.

Δείτε επίσης

Εναρξη εφαρμογής αξιολόγησης εκπαιδευτικών: Υπεγράφη η Απόφαση-Καταχώριση στοιχείων από εβδομάδα 

Το νομοσχέδιο για τον σχολικό εκφοβισμό: “Ζούμε Αρμονικά ΜΑΖΙ, Σπάμε τη Σιωπή!” 

Αντισυνταγματική η μη μοριοδότηση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το ΣτΕ

Κλειστά σχολεία 7.2.2023 λόγω κακοκαιρίας: Αποφάσεις Περιφερειαρχών-Δημάρχων | Συνεχής ενημέρωση 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση