Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση για Προκήρυξη 3ΕΑ/2022: Διαδικασία αιτήσεων-Παράβολο-Αλλαγές σε σχέση με την 3ΕΑ/2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση για Προκήρυξη 3ΕΑ/2022: Διαδικασία αιτήσεων-Παράβολο-Αλλαγές σε σχέση με την 3ΕΑ/2019 – Ενημερωτικά σημειώματα ΠΑΣΑΔ.

Ενημερωτικά σημειώματα εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑΣΑΔ) αναφορικά με την έκδοση της Προκήρυξης 3ΕΑ/2022, η οποία αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγοριών ΠΕ.

Ο Σύλλογος αναφέρεται στη διαδικασία συμμετοχής στην προκήρυξη η οποία αποτελείται από δύο σκέλη, την αίτηση στο ΑΣΕΠ και την κατάθεση δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ, στο παράβολο και στις αλλαγές στην Προκήρυξη 3ΕΑ/2022 σε σχέση με την προηγούμενη Προκήρυξη 3ΕΑ/2019.

Αναλυτικά
Ενημέρωση 1

Συνάδελφοι, προς αποφυγή παρερμηνειών σχετικά με την έκδοση της προκήρυξης 3ΕΑ/2022 που αφορά την Ειδική Αγωγή, διευκρινίζουμε τα εξής:

Η διαδικασία για τη συμμετοχή στην προκήρυξη αποτελείται από δύο σκέλη, την αίτηση στο ΑΣΕΠ και την κατάθεση δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ.

Αίτηση στο ΑΣΕΠ:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αίτηση στο ΑΣΕΠ αφορά ΜΟΝΟ το ένα σκέλος της διαδικασίας για τη συμμετοχή στην προκήρυξη.

Η κατάθεση δικαιολογητικών θα ακολουθήσει με πρόσκληση που θα εκδοθεί το προσεχές διάστημα.

*Η είσοδος και η εγγραφή (για όσους δεν την έχουν κάνει) στην υπηρεσία του ΑΣΕΠ, γίνεται με κωδικούς Taxisnet. Έκδοση παράβολου αξίας τριών (3) Ευρώ, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παράβολου (e-Παράβολο) επιλέγοντας: –> Φορέας Δημοσίου –>Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παράβολου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου.

Εάν δεν το καταβάλλει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

*Για να μην επαναληφθούν τα λάθη των προηγούμενων προκηρύξεων, διευκρινίζουμε πως δεν αρκεί η έκδοση του παράβολου, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πληρωμής του.

Θα επανέλθουμε με νέα ανάρτηση και αναλυτικές οδηγίες, τόσο για την υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ, όσο και για την κατάθεση δικαιολογητικών.

Ενημέρωση 2
Αλλαγές στην 3ΕΑ/2022 σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη 3ΕΑ/2019

1) Η προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα μοριοδοτείται διπλά, από τη σχολική χρονιά 2020-2021 και εφεξής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διπλή μοριοδότηση δεν ισχύει για τις προηγούμενες σχολικές χρονιές αναδρομικά.

Παράδειγμα: Αν κάποιος έχει προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτο σχολείο για 7 μήνες, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει στο πεδίο της προϋπηρεσίας 14 μόρια και όχι 7.

2) Η προϋπηρεσία μέσω τρίμηνων συμβάσεων μοριοδοτείται με 1,5 μόριο ανά μήνα προϋπηρεσίας με όριο τα 10 μόρια.

Στους αναπληρωτές με τρίμηνες συμβάσεις που υπηρετούν σε δυσπρόσιτο τα μόρια αυτά διπλασιάζονται με όριο τα 20 μόρια.

Παράδειγμα: Αν κάποιος έχει εργαστεί με τρίμηνη σύμβαση, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει στο πεδίο της προϋπηρεσίας 4,5 μόρια (3×1,5). Αν κάποιος έχει εργαστεί με τρίμηνη σύμβαση σε δυσπρόσιτο σχολείο, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει στο πεδίο της προϋπηρεσίας 9 μόρια (3×1,5×2).

3) Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., θα διενεργηθεί εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών από τους υποψηφίους σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη υποενότητα στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι, ήδη, καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.Π.ΑΙ.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών.

4) Τα ξενόγλωσσα πτυχία που αφορούν τις γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά κατατίθενται ως απλά φωτοαντίγραφα, χωρίς επικύρωση/ μετάφραση από δικηγόρο.

Για τις υπόλοιπες γλώσσες, είναι απαραίτητη η επικύρωση/ μετάφραση.

5) Από τη φετινή χρονιά, δικαίωμα ένταξης στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Ειδικής Αγωγής έχουν και οι απόφοιτοι κολλεγίων.

Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και το όνομα των κολλεγίων που αναγνωρίζονται.

Δείτε σχετικά

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ για Προκηρύξεις 3ΕΑ-4ΕΑ-5ΕΑ/2022: Επισήμανση για το παράβολο 

Μεταπτυχιακά με συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και στη Σχολική Ψυχολογία-Ολες οι Αποφάσεις 

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ-Που θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων | Η διαδικασία 

Πως κάνουμε εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ ως νέοι χρήστες: Η διαδικασία βήμα-βήμα σε video και σε Εγχειρίδιο

Πως επικυρώνονται τίτλοι-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις: Οδηγίες και κατευθύνσεις από το ΑΣΕΠ 

Μοριοδότηση προϋπηρεσίας δυσπρόσιτων-τρίμηνων συμβάσεων: Τι προβλέπουν οι Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 

Πως αποδεικνύεται η Εξειδίκευση στην ΕΑΕ από τους εκπαιδευτικούς 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση