Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση για προσλήψεις αναπληρωτών 2022-23: Πόσες θα είναι-Τι θα “τρέξει” στην Α Φάση-Κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση για προσλήψεις αναπληρωτών 2022-23: Πόσες θα είναι σύνολο-Ποια προγράμματα θα τρέξουν στην Α Φάση-Τι συμβαίνει με τα λειτουργικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ – Ενημέρωση της Γ. Μπουλμέτη και του Β. Βούγια.

Ενημέρωση για προσλήψεις αναπληρωτών

από Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια – 18 Αυγούστου 2022

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει αναφορικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών για το 2022-23 Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) παραθέτουμε τις εξής επισημάνσεις:

1. Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2022-23 θα ξεπεράσουν συνολικά τις 40.000, συμπεριλαμβανομένων και των προσλήψεων για το νέο διευρυμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου σχολείου.

2. Για τα ΚΕΔΑΣΥ, τις ΕΔΥ και τις ΣΜΕΑΕ θα έχουμε μια μικρή αύξηση πιστώσεων σε σχέση με πέρσι και για τις ανάγκες της Παράλληλης Στήριξης η αύξηση των πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών θα είναι μεγαλύτερη. Βέβαια εδώ και οι εγκρίσεις Παράλληλης Στήριξης θα είναι αυξημένες σε σχέση με πέρσι.

3. Από τις συνολικές πιστώσεις, ένα μεγάλο μέρος θα δοθεί για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Α Φάση προσλήψεων. Πολύ μεγάλο μέρος θα δοθεί στις προσλήψεις για ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ.

4. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κατανομή των πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την καταγραφή των λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων, των ΚΕΔΑΣΥ και των ΕΔΥ.

5. Στην Α Φάση προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ θα υπάρξουν προσλήψεις από τα Προγράμματα που έχουν να κάνουν με:

Α. Τα Ειδικά σχολεία (Ειδικά Σχολεία και Ειδικά Νηπιαγωγεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Γυμνάσια και Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ) και στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Β. Την Παράλληλη Στήριξη (Σχολικοί Νοσηλευτές-ΠΕ25 και ΕΒΠ).

Γ. Τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) (Μέλη ΕΕΠ) και στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)/ΚΕΔΑΣΥ των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) (Κοινωνικοί Λειτουργοί-ΠΕ30, Ψυχολόγοι-ΠΕ23).

6. Αργότερα θα υπάρξουν προσλήψεις στις Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) (Κοινωνικοί. Λειτουργοί-ΠΕ30), στα ΕΠΑΛ-Πρόγραμμα ΜΝΑΕ (Ψυχολόγοι-ΠΕ23), και στα Γενικά Σχολεία (Κοινωνικοί. Λειτουργοί-ΠΕ30, Ψυχολόγοι-ΠΕ23). Να υπενθυμίσουμε πως πέρσι για το 2021-22 οι προσλήψεις ΕΕΠΕΒΠ ξεκίνησαν σε Ειδικά σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη, στις 27 Αυγούστου 2021 και στα ΕΠΑΛ προσλήφθηκαν Ψυχολόγοι-ΠΕ23 και στις Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) Κοιν. Λειτουργοί -ΠΕ30 στις 29 Σεπτεμβρίου 2021. Οι προσλήψεις Ψυχολόγων-ΠΕ23 και Κοινωνικών Λειτουργών-ΠΕ30 στα Γενικά σχολεία ξεκίνησαν στις 10 Ιανουαρίου 2022 – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

7. Σχετικά με την Α Φάση προσλήψεων αναπληρωτών, σύμφωνα με ενημέρωση Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑΣΑΔ) όλα είναι ρευστά ως προς τις προσλήψεις και τα προγράμματα που θα ενταχθούν στην Α φάση – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

8. Τα κενά που θα προκύπτουν από τις άδειες νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ θα καλυφθούν με προσλήψεις από το ΠΔΕ κρατικού προϋπολογισμού.

9. Αναφορικά με τα Προγράμματα που θα δώσουν προσλήψεις αναπληρωτών για το 2022-23, κάποια θα είναι από το “παλιό” ΕΣΠΑ και κάποια από το “νέο” ΕΣΠΑ.

Εφιστούμε την προσοχή των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Τέλος εφιστούμε την προσοχή αναφορικά με τα λειτουργικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ και τις πιστώσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών.

Επ αυτού και σχετικά με ερωτήματα συναδέλφων για τα λειτουργικά κενά ανά περιοχή και κάποιες αναρτήσεις με κενά που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τώρα, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

  • Το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε με έγγραφο του  προς τις Δ/νσεις Εκπ/σης ΠΕ & ΔΕ και τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης (ΠΔΕ) την καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ   για τις ΣΜΕΑΕ (στο τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής ή Braille/Νοηματική, Νοηματική, Braille),  για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (στο τύπος κενού: Εξειδικευμένη Τομεακό),  για τα ΚΕΔΑΣΥ στο Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΔΑΣΥ (τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής) – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ 

Τα κενά αυτά καταχωρήθηκαν έως  και την Τρίτη 16.8.2021 στο ΟΠΣΥΔ και στη συνέχεια οι οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα τροποποιήσουν/οριστικοποιήσουν τα καταχωρισμένα κενά έως και τη Δευτέρα 22.08.2022, τα οποία θα σταλούν στο Υπουργείο Παιδείας. Το παραπάνω σημαίνει ότι ακόμα κι αν έχουν δοθεί συγκεκριμένα κενά από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι ΠΔΕ μπορούν να τα αλλάξουν.

  • Οι προσλήψεις αναπληρωτών ορίζονται σε σχέση με τις πιστώσεις που υπάρχουν για κάθε πρόγραμμα, δηλαδή τα χρήματα τα οποία έχουν εξευρεθεί για αυτά στην α φάση. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν υπάρχουν κενά, η κάλυψή τους θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των πιστώσεων. Θυμίζουμε ότι τα λειτουργικά κενά δεν καλύπτονται στο σύνολό τους από τις πιστώσεις, καθώς τα χρήματα είναι πάντα λιγότερα από τις ανάγκες.
  • Πολλά από τα κενά που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τώρα σε κάποιες αναρτήσεις αφορούν σε λειτουργικά κενά για τις αποσπάσεις μονίμων, τα οποία είναι ένα μόνο μέρος των κενών κι όχι το σύνολό τους, καθώς δεν εμπεριέχονται σε αυτά οι ανάγκες της εξειδικευμένης υποστήριξης για ΕΒΠ και ΠΕ25.

Για τους παραπάνω λόγους και λαμβάνοντας υπόψιν ότι μέχρι σήμερα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές,  δεν έχουν δοθεί επίσημα κενά για τις περιοχές ανά πρόγραμμα, οι συνάδελφοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στις δηλώσεις των περιοχών με βάση τις επιθυμίες τους και τις περιοχές που θα μπορούσαν να εργαστούν, προκειμένου να μην αναγκαστούν να αρνηθούν θέσεις με τις ανάλογες συνέπειες.

Επίσης μπορούν να συμβουλευτούν τις προσλήψεις της Α΄ φάσης του 2021-22, αφαιρώντας  τα οργανικά κενά στις ΣΜΕΑΕ, τα οποία καλύφθηκαν από τους πρόσφατους μόνιμους διορισμούς. Θυμίζουμε ότι οι περισσότεροι κλάδοι ΕΕΠ, εκτός των ΠΕ23 και ΠΕ30 έχουν καλύψει το 100% των οργανικών θέσεων στις ΣΜΕΑΕ. Σαφώς και τα λειτουργικά κενά είναι περισσότερα γιατί διαμορφώνονται βάση των αναγκών.

Το αίτημα όλων μας είναι όλα τα κενά να δημοσιεύονται επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας πανελλαδικά ανά πρόγραμμα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία της διαδικασίας για την κάλυψη των θέσεων των αναπληρωτών και οι συνάδελφοι να έχουν γνώση κατά την περίοδο δήλωσης των περιοχών. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από την πλευρά των ιθυνόντων ότι οι αναπληρωτές καθορίζουν τη ζωή των ιδίων και των οικογενειών τους  για ένα χρόνο βάση των προσλήψεων.

Δείτε επίσης

Σειρά προσλήψεων αναπληρωτών: Η σειρά των κλάδων/ειδικοτήτων και η σειρά που θα “τρέξει” το σύστημα

Οδηγίες ΟΠΣΥΔ 2022-23 για αίτηση-δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη αναπληρωτών 

Δηλώσεις περιοχών-αναπληρωτές: Δυσπρόσιτα-Στατιστικά-Διαμόρφωση περσινών προσλήψεων 

Αιτήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις 

Προσλήψεις 2022-23: Στοιχεία Δ/νσεων Εκπ/σης-ΠΔΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Ειδικών σχολείων-Περιοχών πρόσληψης 

 Προσλήψεις και διορισμοί 2020-22 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ένα αρχείο

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ από το 2017 έως σήμερα ανά κλάδο, δομή, περιοχή-Και η Α Φάση 4ετίας 

Πριν φύγετε

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή 

Προσλήψεις από προσωρινούς πίνακες: Τι προβλέπεται, όταν θα εκδοθούν οριστικοί, για όσους δεν θα δικαιούνται πρόσληψη 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση