Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση για προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ ζητά από το Υπουργείο Παιδείας η ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση για προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η ΠΟΣΕΕΠΕΑ – Προσωρινοί Πίνακες-Ενστάσεις-Πιστώσεις αναπληρωτών.

Ενημέρωση για προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ ζητά η ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Με έγγραφό της προς το ΥΠΑΙΘ η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ζητά να ενημερωθεί για το τι θα πράξει το Υπουργείο αναφορικά με τους αναπληρωτές μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ  που πρόκειται να προσλάβει από τους Προσωρινούς Πίνακες ΑΣΕΠ και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ τα οποία θα δικαιωθούν επί των ενστάσεών τους στο ΑΣΕΠ,  καθώς και για τα προγράμματα από τα οποία εξασφαλίζονται οι πιστώσεις για την πρόσληψη ΕΕΠ – ΕΒΠ σε δομές Ειδικής και Γενικής Αγωγής και για το αν θα δοθεί το σύνολο των πιστώσεων στην πρώτη φάση ή όχι.

Ακολουθεί το έγγραφο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) 

Αριθμ. Πρωτ.: 30

Αθήνα, 17.08.2022

ΠΡΟΣ:

-Την Υφυπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ κα. Ζέττα Μακρή -Τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ κ. Αλ. Κόπτση – Το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Προϊσταμένη κα. Νεκταρία Φυτουράκη) – Επιτελική Αρχή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής

Θέμα: «Αίτημα για ενημέρωση σχετικά με τις προσλήψεις των αναπληρωτών ΕΕΠ -ΕΒΠ»

Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., καλύπτει συνδικαλιστικά το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Με το παρόν έγγραφο, αιτούμαστε, να πληροφορηθούμε, τι ακριβώς προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με τους αναπληρωτές που πρόκειται να προσλάβει από τους προσωρινούς πίνακες. Προκύπτουν κάποια εύλογα ερωτήματα, τα οποία είναι θεμιτό να απαντηθούν πριν τη δήλωση των περιοχών από τους συναδέλφους ΕΕΠ-ΕΒΠ. Παράλληλα, συμμεριζόμενοι την αγωνία όλων αυτών των συναδέλφων που προσλαμβάνονται σαν αναπληρωτές, κρίνεται απαραίτητο να λάβουμε επίσημη απάντηση από το Υπουργείο σχετικά με τα προγράμματα από τα οποία εξασφαλίζονται οι πιστώσεις για την πρόσληψη ΕΕΠ – ΕΒΠ σε δομές Ειδικής και Γενικής Αγωγής.

Ως Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ αιτούμαστε να μας απαντήσετε στα κατωτέρω ερωτήματα:

1)    Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο σε σχέση με τους αναπληρωτές που θα προσληφθούν για να καλύψουν ανάγκες στα πλαίσια, δεδομένου ότι στην παρ. 6 του άρθρου 63 του Ν. 4589/2019 προβλέπεται το εξής: «Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για την αιτία αυτή.»;  Ως εκ τούτου, τίθεται το δίκαιο ερώτημα  αίτημα αυτών των ανθρώπων του τι θα απογίνουν εφόσον εφαρμοστεί η παραπάνω διάταξη και με δεδομένο ότι εφόσον δεν αναλάβουν υπηρεσία στην δηλωθείσα περιοχή θα έχουν και την ποινή του να μείνουν εκτός υπηρεσίας τόσο για το τρέχον έτος όπως και για το επόμενο.

2) Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο για την περίπτωση εκείνων των συναδέλφων που θα δικαιωθούν μετά τις ενστάσεις και οι οποίοι μετέπειτα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους οριστικούς πίνακες; Θα τοποθετηθούν σε κενά που ήδη θα έχουν καλυφθεί από τους προσωρινούς πίνακες, και το οποίο με τη σειρά του θα επιφέρει αλυσιδωτές μετακινήσεις των συναδέλφων, με συνέπεια να επηρεάσει επί τα χείρω την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και να φέρει αναστάτωση των ωφελούμενων παιδιών από τα άτομα που τα υποστηρίζουν;

3)  Ποια προγράμματα θα λειτουργήσουν φέτος στα πλαίσια της Γενικής και της Ειδικής  Εκπαίδευσης; Θα δοθεί το σύνολο των πιστώσεων στην πρώτη φάση ή όχι; Υπενθυμίζουμε πως τα προγράμματα που έτρεξαν τα προηγούμενα έτη είναι τα παρακάτω και κάλυπταν μέρος πάγιων αναγκών:

  •  Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τις σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  •   Πρόγραμμα «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης» για α) τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και β) τις Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ)
  • Προγράμματα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής αγωγής
  • Προγράμματα ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής,
  • Πρόγραμμα Υποστήριξης σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19.
  •  Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» , ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών/-τριών

4)  Ποιος είναι ο προσανατολισμός του Υπουργείου σε σχέση με το πρόγραμμα Bullying όπως έχει γίνει γνωστό προς το κοινό; Θα πρόκειται για ένα καινούργιο πρόγραμμα ή θα μετουσιωθεί/συγχωνευτεί με κάποιο από τα προαναφερόμενα προγράμματα;

Αναμένουμε άμεσα για τις ενέργειες του Υπουργείου προκειμένου να ενημερωθούν αρμοδίως τα μέλη μας, ιδιαίτερα από τη στιγμή που καλούνται να κάνουν δηλώσεις προτίμησης περιοχών στο διάστημα 16/08/2022 – 23/08/2022.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος          Βουλιώτης Χρήστος

Η Γεν. Γραμματέας           Μαρτίνη Αντιγόνη

Δείτε επίσης

Σειρά προσλήψεων αναπληρωτών: Η σειρά των κλάδων/ειδικοτήτων και η σειρά που θα “τρέξει” το σύστημα 

Οδηγίες ΟΠΣΥΔ 2022-23 για αίτηση-δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη αναπληρωτών 

Δηλώσεις περιοχών-αναπληρωτές: Δυσπρόσιτα-Στατιστικά-Διαμόρφωση περσινών προσλήψεων 

Αιτήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις 

Προσλήψεις 2022-23: Στοιχεία Δ/νσεων Εκπ/σης-ΠΔΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Ειδικών σχολείων-Περιοχών πρόσληψης 

 Προσλήψεις και διορισμοί 2020-22 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ένα αρχείο

Πριν φύγετε

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές 

Προσλήψεις από προσωρινούς πίνακες: Τι προβλέπεται, όταν θα εκδοθούν οριστικοί, για όσους δεν θα δικαιούνται πρόσληψη 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση