Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση για τη σύσταση ΝΠΔΔ Ψυχολόγων Ελλάδας από την Ομάδα Πρωτοβουλίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση για τη σύσταση ΝΠΔΔ Ψυχολόγων Ελλάδας από την Ομάδα Πρωτοβουλίας-Συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων και της ηγεσίας του γραφείου της Υφυπουργού Υγείας κας Ζωής Ράπτη.

Ενημέρωση για τη σύσταση ΝΠΔΔ Ψυχολόγων Ελλάδας

Αγαπητές/-οι Συνάδελφοι Επαγγελματίες Ψυχολόγοι και φοιτήτριες/-ες,

σε συνέχεια της ενημέρωσης από την “Πρωτοβουλία Σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. Ψυχολόγων Ελλάδος”, σας γνωστοποιούμε ότι στις 18/05/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων μας και της ηγεσίας του γραφείου της Υφυπουργού Υγείας (αρμόδιας για θέματα Ψυχικής Υγείας) κας Ζωής Ράπτη.

Στη συνάντηση έγινε σαφές ότι

το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζει τη δυσμενή κατάσταση της Ψυχολογίας στην Ελλάδα και την ανάγκη περαιτέρω ρύθμισης του επαγγέλματός μας. Αναφέραμε ότι το ζήτημα της οργάνωσης των Ψυχολόγων ως ΝΠΔΔ και της υποχρεωτικής εγγραφής σε Σύλλογο όσο εκκρεμεί έχει πολλές αρνητικές παρενέργειες στην εφαρμογή του ν.991/1979, στην ανάπτυξη του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και των διακριτών υπηρεσιών του.

Είναι επείγουσα και όλο και πιο κρίσιμη η ίδρυση του Ν.Π.Δ.Δ. Ψυχολόγων, όπως συμβαίνει σε άλλα επαγγέλματα στην Ελλάδα.

Είναι ο μοναδικός τρόπος ενδυνάμωσης του επαγγέλματος, κατοχύρωσης του ρόλου του επαγγελματία Ψυχολόγου και πραγματικής εκπροσώπησης μας στα τεκταινόμενα που αφορούν στο μέλλον του επαγγέλματος μας και την ποιότητα των υπηρεσιών μας, σε όλους τους τομείς.

Το Ν.Π.Δ.Δ. Ψυχολόγων Ελλάδος, όπως το οραματιζόμαστε, θα έχει μεταξύ των βασικών σκοπών του να:

1) αναπτύσσει το συναδελφικό πνεύμα μεταξύ των μελών του, την δικτύωση των επαγγελματιών Ψυχολόγων, τη σύμπνοια και τη συλλογική δράση τους για βελτίωση της άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Προάγει το διάλογο και τη συνέργεια, τις διαρκείς ανταλλαγές γνώσεων και εμπειρίας μεταξύ Ψυχολόγων που προσφέρουν ψυχολογικές υπηρεσίες, Ψυχολόγων ερευνητών και Ψυχολόγων καθηγητών ΑΕΙ.

2) αναπτύσσει και διαφυλάσσει την επαγγελματική ταυτότητα του Ψυχολόγου στο «σύστημα επαγγελμάτων» ως «επιστήμονα- επαγγελματία» που εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της ανεξάρτητης και διακριτής Επιστήμης της Ψυχολογίας και προάγει το διακριτό επαγγελματικό ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις αναγκαίες δεξιότητες του Ψυχολόγου.

3) Επεξεργάζεται και προτείνει Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας των Ψυχολόγων και εποπτεύει την τήρηση του και εν γένει το σεβασμό, κατά την άσκηση του επαγγέλματος και των εφαρμογών της Ψυχολογίας, των αρχών της Ψυχολογίας

4) διασφαλίζει την καταγραφή όλων των Ψυχολόγων – Μητρώο Ψυχολόγων. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα ίδρυσης Ν.Π.Δ.Δ. Ψυχολόγων Ελλάδος είναι πλέον ένα πολιτικό ζήτημα.

Για αυτό ζητήσαμε και αναμένουμε

διά ζώσης συνάντηση με τον Υπουργό και την Υφυπουργό Υγείας, ώστε να αναπτύξουμε περαιτέρω το σκεπτικό μας, ευελπιστώντας στη θετική έκβαση του αιτήματός μας.

Ζητάμε τη στήριξή σας με τους εξής τρόπους:

α) στέλνοντάς μας σκέψεις σας για την ανάγκη σύστασης ΝΠΔΔ Ψυχολόγων

β) βοηθώντας να έχουμε ακόμη περισσότερους που υποστηρίζουν τη σύσταση του με υπογραφή της σχετικής φόρμας και

γ) όντας/ούσες έτοιμοι/ες να βοηθήσετε με οποιοδήποτε τρόπο χρειασθεί ούτως ώστε το ζήτημα αυτό να λάβει τις διαστάσεις που του αναλογούν και το Υπουργείο να ενεργήσει προς τη σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. Ψυχολόγων Ελλάδος.

Σας παραθέτουμε την επιστολή που εστάλη στο υπουργείο

και τις δημόσιες υπογραφές των συναδέλφων που στηρίζουν το αίτημα. Θα αποστέλλεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η ανανεωμένη λίστα υπογραφών, ώστε οι αρμόδιοι φορείς να αντιλαμβάνονται την ολοένα αυξανόμενη δυναμική μας!

Την παρούσα επιστολή καλούνται να συνυπογράψουν

μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο χώρο της Ψυχολογίας (Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.), Επαγγελματίες Ψυχολόγοι κατέχοντες Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, απόφοιτοι και φοιτητές Πανεπιστημιακών τμημάτων Ψυχολογίας Ημεδαπής/Αλλοδαπής.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Link φόρμας: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfweOIVd4F3kqBBkb1kbbKv3nC0LdWeBFoQgT0wLTYQgTt1tQ/viewform?ts=6032b081&edit_requested=true&fbclid=IwAR1IbyH_rU82dOVy_vvLOwy1r4DGKSL581V4IHtkOl4swIs2LzsZOufc3Io

Δείτε σχετικά

Ψυχολόγοι Ελλάδος: Αίτημα Σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου | Υπογραφές

Δείτε επίσης

ΠΟΣΕΕΠΕΑ-Απεργία 10 Ιουνίου 2021: Για τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα
Υπόμνημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ για ΚΕΣΥ-ΕΔΕΑΥ-Προγράμματα Υποστήριξης προς το Υπουργείο Παιδείας
Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ ΚΕΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2021: Επικαιροποιημένα στοιχεία-Ενημέρωση Γ. Μπουλμέτη-Β. Βούγια
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση