Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση συνεδρίασης ΚΥΣΔΕ 27-3-2020 για Μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση συνεδρίασης ΚΥΣΔΕ 27-3-2020 για Μεταθέσεις εκπαιδευτικών: Αιτήσεις μετάθεσης, Ειδικές Κατηγορίες, αιτήσεις Μουσικών σχολείων, αιτήσεις συνταξιοδότησης – Του Αιρετού ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή.

Ενημερωτικό για την συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, κοινοποίησε ο Αιρετός ΚΥΣΔΕ Νεκτάριος Κορδής.

Ενημέρωση συνεδρίασης ΚΥΣΔΕ 27-3-2020

Ο Αιρετός ενημερώνει για:

Τις αιτήσεις μετάθεσης

1. Συζητήθηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίοι ζητούν να ενταχθούν σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για το έτος 2020 επικαλούμενοι λόγους υγείας ή/και πολυτεκνίας, με σκοπό να εξεταστεί αν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003, του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005, του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 και της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016.

2. Αρχικά συζητήθηκαν 73 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν να ενταχθούν σε Ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω πολυτεκνίας. Εξ αυτών απορρίφθηκαν οι 5 αιτήσεις.

3. Παράλληλα συζητήθηκαν 69 αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών Δ.Ε. οι οποίοι ζητούν να ενταχθούν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ125τ.Α’/07-07-2016), όπου προβλέπεται ότι εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) ανάπηρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο Ν. 3848/2010 (Α’71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους. Εξ αυτών απορρίφθηκαν 4 αιτήσεις.

4. Τέλος συζητήθηκαν 183 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών που ζητούν να ενταχθούν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω ασθένειας. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν οι 83 και απορρίφθηκαν οι 100. Μειοψηφήσαμε σε αρκετές σοβαρές περιπτώσεις που το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν εντάσσονται σε ειδική κατηγορία.

Tις Ειδικές Κατηγορίες Μετάθεσης

5. Υπενθυμίζουμε ότι η ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, δε συνεπάγεται και ικανοποίηση μετάθεσης αφού θα πρέπει να υφίσταται και οργανικό κενό στην αντίστοιχη ειδικότητα! Πάγια θέση μας είναι να ικανοποιούνται οι αιτήσεις αυτές ανεξαρτήτως κενών.

Τη θέση του καθώς και τη θέση της ΟΛΜΕ για τις Ειδικές Κατηγορίες Μετάθεσης

6. Αναφορικά με την ένταξη σε Ειδική Κατηγορία μετάθεσης η θέση μας είναι η ακόλουθη:

«Σχετικά με τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης πάγια θέση μας αποτελεί η  αναγκαιότητα ένταξης και νέων σοβαρών ασθενειών στην ειδική κατηγορία μεταθέσεων κάτι που αποτελεί και πάγια θέση της ΟΛΜΕ.

 Θεωρούμε ότι η ένταξη ασθενειών θα πρέπει να επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αφού τα επιστημονικά δεδομένα της Ιατρικής μεταβάλλονται ταχύτατα Έτσι εμφανίζονται περιπτώσεις με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που δεν εντάσσονται σε ειδική κατηγορία!

 Η ένταξη σε ειδική κατηγορία οδηγεί σε μετάθεση μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν οργανικά κενά στην περιοχή μετάθεσης που ζητά ο κάθε εκπαιδευτικός. Είναι προφανές ότι το νομοθετικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει τις υπηρεσιακές μεταβολές χρειάζεται άμεσες και ριζικές αλλαγές!

Το ΠΔ 50/1996 και το ΠΔ 100/1997 δημιουργήθηκαν πριν από 23 και 24 χρόνια σε μια άλλη εκπαιδευτική πραγματικότητα και σίγουρα χρειάζονται αναμόρφωση πάνω στα σημερινά εργασιακά δεδομένα!

Απαιτείται συνεπώς η  άμεση επικαιροποίηση των ασθενειών που θα συμπληρώνει το Π.Δ. 50/96 και θα καθορίζει με σαφήνεια τις ασθένειες που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία (νεότερες ασθένειες πιθανά να ενταχθούν και παλαιότερες πιθανά να αφαιρεθούν) και η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση.

Τα τελευταία πορίσματα του ΚΕΣΥ αναγνωρίζουν σχεδόν όλες τις Ασθένειες για ένταξη σε Ειδική Κατηγορία!

Είναι προφανές ότι η ένταξη όλων των ασθενειών, αποκλείει ουσιαστικά όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς από τη δυνατότητα μετάθεσης!

Αυτό συμβαίνει γιατί οι ειδικές κατηγορίες – με το υφιστάμενο πλαίσιο- αφαιρούν οργανικά κενά μεταθέσεων!

Στο σημείο αυτό απαιτείται μια σοβαρή και επιστημονική τεκμηρίωση για τις ασθένειες που θα εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων και αποσπάσεων!

Το ποσοστό αναπηρίας που χορηγεί το ΚΕΠΑ ή η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή πρέπει να είναι βασικό κριτήριο για τις αποσπάσεις αλλά και για τις μεταθέσεις!

Εκπαιδευτικοί με ποσοστά αναπηρίας άνω του 80% σήμερα δεν εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης!

Τέλος η δραματική επιδείνωση του Δημογραφικού προβλήματος επιβάλει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα και για τις τρίτεκνες οικογένειες εκπαιδευτικών».

Τις αιτήσεις στα Μουσικά Σχολεία

7. Σχετικά με τα Μουσικά Σχολεία 241 αιτήσεις εκπαιδευτικών πληρούν τις προϋποθέσεις για δικαίωμα υποβολής αίτησης και 117 δεν τις πληρούν!

8. Η συζήτηση των μεταθέσεων σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία θα γίνει στις επόμενες συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ από τις 6-8 Απριλίου.

Ενημέρωση συνεδρίασης ΚΥΣΔΕ 27-3-2020

Τις αιτήσεις συναταξιοδότησης

9. Σχετικά με τις αιτήσεις συνταξιοδότησης τονίσαμε τη θέση μας –να δοθεί παράταση των προθεσμιών- που είναι και θέση της ΟΛΜΕ:

«Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών γίνονται την περίοδο 1-10 Απριλίου.

Είναι προφανές ωστόσο ότι με κλειστά σχολεία και με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην κατάθεση των δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών.

Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα, λόγω των έκτακτων συνθηκών, δεν επιτρέπει σε πολλούς εκπαιδευτικούς -με θεμελιωμένα δικαιώματα- να πάρουν μια τόσο σοβαρή απόφαση για τη λήξη του εργασιακού τους βίου.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζητά να εξεταστεί η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής για τους εκπαιδευτικούς.

 Άλλωστε το γεγονός ότι η λύση της υπαλληλικής σχέσης θα γίνει στις 31/8/2020 καθιστά και εφικτή και λειτουργική την παράταση των προθεσμιών.

Θεωρούμε ότι η ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών πρέπει να είναι μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων και να διαρκέσει για τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες».

Την πανδημία κορονοϊού

Μπροστά στην πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε όλοι με την πανδημία του κορονοϊού, σας ευχόμαστε υγεία και δύναμη σε εσάς και τις οικογένειές σας!

Είμαστε δίπλα στους μαθητές μας και τους γονείς τους με όρους στήριξης, εμψύχωσης, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για να σπάσουμε την αλυσίδα της μετάδοσης!

Δείτε ακόμη

ΟΛΜΕ-Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: H εφαρμογή της απαιτεί και άλλες σημαντικές προϋποθέσεις
Επιστολή ΕΣΑμεΑ: Προστασία εργαζομένων ΑμεΑ, παιδιών, τυφλών, διαβητικών, αιμοδοτών
Πανελλαδικές 2020: Εγκύκλιοι Αιτήσεων-Δηλώσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ-Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων ΑμεΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση