Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενστάσεις για Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024-Ανάκληση Απόσπασης-Τοποθέτηση-Αποσπάσεις εντός περιοχής – Ενημέρωση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενστάσεις για Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024-Ανάκληση Απόσπασης-Τοποθέτηση-Αποσπάσεις εντός περιοχής – Ενημέρωση από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια.

Ενστάσεις για Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024

Οι Αιρετοί στο ΚΥΣΕΕΠ Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας ενημερώνουν για:

Α. Ενστάσεις επί των Αποσπάσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2024-25

Β. Αίτηση ανάκλησης Απόσπασης

Γ. Τοποθέτηση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά τις Αποσπάσεις

Δ. Αποσπάσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ εντός περιοχής

Αναλυτικά η ενημέρωση των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

Α. Ενστάσεις επί των Αποσπάσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2024-25

Μετά την ανακοίνωση της Απόφασης των Αποσπάσεων με τα ονόματα των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), που αποσπώνται σε περιοχές, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ για το διδακτικό έτος 2024-2025, εχθές Παρασκευή 05 Ιουλίου 2024, τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ έχουν το δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

Η Εγκύκλιος υπ. αριθ. πρωτ.41510/Ε4/19-04-2024 των Αποσπάσεων αναφέρει σχετικά στην ενότητα Δ:

Δ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους δύνανται να υποβάλουν μέσω του ΟΠΣΥΔ [στο Ενέργειες: επιλογές αίτησης]. Ένσταση επί των αποτελεσμάτων [εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών]. Εφιστούμε την προσοχή στους υποψηφίους για την υποβολή ένστασης, η οποία αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης. Η ένσταση δεν συνιστά επανεξέταση και δεν εξετάζεται ως τέτοια.

Συνεπώς τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, τα οποία επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση επί των Αποσπάσεων μπαίνουν στον ΟΠΣΥΔ https://opsyd.sch.gr/ στο ιστορικό αιτήσεων, πηγαίνουν στις ενέργειες και επιλέγουν το επιλογές αίτησης. Πατώντας το “επιλογές αίτησης”, οδηγούνται στις λοιπές ενέργειες και επιλέγουν την ένσταση!

Επιπροσθέτως, όποιο μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ διαπιστώνει πιθανά λάθη στα αποτελέσματα των Αποσπάσεων μπορεί να μας ενημερώνει σχετικά, ώστε να επιληφθούμε του θέματος.

Β. Αίτηση ανάκλησης Απόσπασης

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 41510/Ε4/19-04-2024 Εγκύκλιο των Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ, αίτηση ανάκλησης της απόσπασής μπορεί να κατατεθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της Απόφασης.

Γ. Τοποθέτηση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά τις Αποσπάσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 49 του νόμου 4692/2020 “Αποσπάσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ”

Στην παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, προστίθεται περ. γ) ως εξής:

“γ) Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αποσπώνται σε περιοχές μετάθεσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

Η τοποθέτησή τους στις κενές θέσεις γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

Οι αποσπάσεις στα Κ.Ε.Σ.Υ. (ΚΕΔΑΣΥ) διενεργούνται απευθείας σε αυτά, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.».

Δείτε 

Σχετικά με τις αποσπάσεις σε ΚΕΔΑΣΥ μελών ΕΕΠ για το 2024-25: Ενημέρωση Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια 

Δ. Αποσπάσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ εντός περιοχής

Στις αποσπάσεις των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ εντός περιοχής διορισμού/μετάθεσης ανακοινώνεται σχετική Πρόσκληση από  κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με την οποία καλούνται όσοι επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία της ίδιας Διεύθυνσης να τα δηλώσουν στην αίτησή τους.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που επιθυμούν να αιτηθούν απόσπασης εντός της περιοχής που υπηρετούν, θα πρέπει να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που ανήκουν, προκειμένου να ενημερωθούν για τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων.

Τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μαζί με τα μοριοδοτούμενα δικαιολογητικά εάν υπάρχουν (πχ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητα, συνυπηρέτηση, Βεβαίωση φοίτησης τέκνων και οποίων άλλων λόγων επικαλούνται). Τα κριτήρια μοριοδότησης εμπίπτουν σε όσα ορίζονται από την υπ.αριθμ. 41510/Ε4/19-04-2024 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ – Δείτε εδώ

Να επισημάνουμε ότι κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ενημερώνουν τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ ότι πέραν της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όπως ορίζεται από την Πρόσκληση, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ή και τροποποιήσεις στις προτιμήσεις τους.

Οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας

Δείτε σχετικά

Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024-25: Τα ονόματα των αποσπασθέντων | Απόφαση 

Ολοκληρώθηκαν οι Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2024-25: Ικανοποιήθηκαν οι αιτήσεις σε ποσοστό 99%! 

Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024 

Δείτε επίσης

Αριθμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Μόνιμοι και αναπληρωτές ανά τύπο σχ. μονάδας, περιοχή/δομή διορισμού/πρόσληψης & Πρόγραμμα

Ενημέρωση για τον αριθμό μόνιμων διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2024-25

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία 

Πρόταση ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς προς Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση