Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενταξη Συμβούλων Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο μητρώο ΕΟΠΠΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενταξη Συμβούλων Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο μητρώο ΕΟΠΠΕΠ – Οσοι έχουν ήδη ενταχθεί στο Υπομητρώο Α, παραμένουν σε αυτό και δεν απαιτείται να προβούν σε κάποια πρόσθετη ενέργεια – Ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ενταξη Συμβούλων Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο μητρώο ΕΟΠΠΕΠ

Εκ νέου ενεργοποιεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) την υποβολή των αιτήσεων Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού, κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη ΣΥΕΠ, για την απευθείας ένταξη τους στο υπομητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α (ανωτέρου επιπέδου).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση όσοι Σύμβουλοι σταδιοδρομίας έχουν ήδη ενταχθεί στο ανωτέρω Υπομητρώο Α, στο πλαίσιο προηγούμενων προσκλήσεων του ΕΟΠΠΕΠ, παραμένουν σε αυτό και δεν απαιτείται να προβούν σε κάποια πρόσθετη ενέργεια.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ

Ενταξη Συμβούλων Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α’ στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ

Ο ΕΟΠΠΕΠ ενεργοποιεί εκ νέου την υποβολή των αιτήσεων Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού, κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη ΣΥΕΠ, για την απευθείας ένταξη τους στο υπομητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α (ανωτέρου επιπέδου) (αρ. 9, παρ. 2 ΚΥΑ 13173/Κ6/ΦΕΚ 617).

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής προτεραιότητας του Υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με νέα εργαλεία που θα υποστηρίζονται από πιστοποιημένους συμβούλους σταδιοδρομίας του ΕΟΠΠΕΠ. Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί ένας ικανός αριθμός συμβούλων/αξιολογητών, που θα υποστηρίξουν τη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Β΄ .

Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τα καταθέσουν ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ https://protocol.eoppep.gr/ .

Όσοι Σύμβουλοι σταδιοδρομίας έχουν ήδη ενταχθεί στο ανωτέρω Υπομητρώο Α, στο πλαίσιο προηγούμενων προσκλήσεων του ΕΟΠΠΕΠ, παραμένουν σε αυτό και δεν απαιτείται να προβούν σε κάποια πρόσθετη ενέργεια.

Δείτε επίσης

Μιχαηλίδου-σχολική βία: Πλατφόρμα καταγγελιών-Κοιν. Λειτουργοί και Ψυχολόγοι-Κοιν. υπηρεσίες Δήμων 

Τεχνητή νοημοσύνη και αλγοριθμική-υπολογιστική σκέψη στο Γυμνάσιο-Συνάντηση Προέδρου ΙΕΠ με Συμβούλους Εκπ/σης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση