Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενταξη στην προσχολική εκπαίδευση και πρόσβαση παιδιών, εφήβων, ΑμεΑ σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενταξη στην προσχολική εκπαίδευση και πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης – ΦΕΚ.

Ενταξη στην προσχολική εκπαίδευση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3418/20.05.2023 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), αναφορικά με το σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου και τη Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους.

Η ΚΥΑ καθορίζει τα κριτήρια υπαγωγής στο Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών μέσω της επιδότησης θέσεων σε παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία, για την έγγραφή τους σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς, στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ), για την περίοδο 2023-2024.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί άμεσα από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), με την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η δράση είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), καθώς και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη η ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση, έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της πράξης που αφορά στην παροχή σε πρόσωπα ωφελούμενα, θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων και ατόμων με αναπηρία.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 3418/20.05.2023 

____________________________

Aπό τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται επιβάρυνση επί του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κρατικού προϋπολογισμού η οποία δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των διακοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (291.200.000,00 €), θα βαρύνει και τα δύο σκέλη (εθνικό με ποσό 169.537.971 € και συγχρηματοδοτούμενο με ποσό 121.662.029 €) του προγράμματος και θα καλυφθεί με πιστώσεις που έχουν ήδη προβλεφθεί στο ΠΔΕ για την περίοδο υλοποίησης της δράσης (εντός των ετών 2023- 2024) και θα εγγραφούν σε αντίστοιχες ΣΑΕ των φορέων χρηματοδότησης.

Aπό τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη για τα έτη 2023 και 2024 ύψους πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (50.000.000,00€) σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ειδι- κού Φορέα Ε.Φ. 1033-202-0000000 ΑΛΕ 2310889001, η οποία κατανέμεται σε ποσό ύψους είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000) για το 2023 και τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000) για το 2024.

Δείτε επίσης

Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για ΑμεΑ: “Oλοι Μαζί-Όλοι Iσοι”-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Aπό 23 έως 28.05.2023 

Επιμόρφωση επαγγελματιών Κοινωνικής Εργασίας: Κοινωνική Προστασία ανηλίκων-Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση 

Συμπεριληπτικό σχολείο: Ο ρόλος της βιωματικής μάθησης-Διαδικτυακό Σεμινάριο-Σάββατο 27.05.2023 

International Conference: “Quality of life in people with intellectual disabilities including autism: Advances in practice and research” 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση