Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εορτασμός 25ης Μαρτίου 1821: Οδηγίες για την πληρέστερη οργάνωση και την άρτια τέλεση των εκδηλώσεων του εορτασμού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εορτασμός 25ης Μαρτίου 1821: Οδηγίες για την πληρέστερη οργάνωση και την άρτια τέλεση των εκδηλώσεων του εορτασμού από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Εορτασμός 25ης Μαρτίου 1821

Αναφορικά με τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 απέστειλε το υπ αριθμ. πρωτ.: 20581/10 Μαρτίου 2023 έγγραφο προς όλα τα Υπουργεία, ο Υπουργός Εσωτερικών κος Μάκης Βορίδης.

Ακολουθεί το έγγραφο

ΘΕΜΑ: Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

Σε λίγες ημέρες ο Ελληνισμός θα εορτάσει την επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821. Ενόψει αυτού, είναι αναγκαίο να δοθούν έγκαιρα οι απαραίτητες οδηγίες, κατά λόγο αρμοδιότητας, για την πληρέστερη οργάνωση και την άρτια τέλεση των εκδηλώσεων του εορτασμού.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε ειδικότερα :

α. Οι Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να προβούν στην γνωστοποίηση της παρούσας για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου στις Υπηρεσίες που εποπτεύουν, καθώς και στους Δήμους της περιφέρειάς τους προκειμένου να καταρτισθεί το πρόγραμμα κατάθεσης στεφάνων από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές.

β. Οι Περιφερειάρχες να καταρτίσουν το πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Επετείου στις έδρες των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, στο οποίο θα ρυθμίζεται, εκτός των άλλων, και η σειρά κατάθεσης στεφάνων από τους εκπροσώπους των δημοσίων αρχών, οργανισμών και ιδρυμάτων, που μετέχουν στην εορτή καθώς και η σειρά προβαδίσματος των ανωτέρω στους χώρους των παρελάσεων και των λοιπών εκδηλώσεων, τηρούμενης πάντοτε της με αριθμό 76632/20-10-2021 (ΦΕΚ 4961 Β’) απόφασής μας, όπως ισχύει.

Οι παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί από τις Περιφέρειες ή τους Δήμους της Χώρας σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς.

Οι εφεδροπολεμιστικές οργανώσεις θα καταθέσουν στεφάνι και, εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης, οι εκπρόσωποι των παραρτημάτων των αναγνωρισμένων αντιστασιακών οργανώσεων, που εδρεύουν στην Περιφέρεια και στις Περιφερειακές Ενότητες.

Επισημαίνεται ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις, θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, κατά τον χρόνο τέλεσης αυτών, για την πρόληψη τυχόν διασποράς του κορωνοϊού COVID–19.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Δείτε επίσης

Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ-ορθές απαντήσεις: Εκ νέου ανάρτηση-“Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Εξέταση Γνώσεων»” 

Προκηρύξεις 1ΓΕ και 2ΓΕ/2023: Τα ΦΕΚ με τη διαδικασία αιτήσεων από 7 έως 31 Μαρτίου 2023 

Yποβολή δικαιολογητικών-ΟΠΣΥΔ: Οδηγίες για εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπ/σης Προκηρύξεων 1ΓΕ και 2ΓΕ/2023

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση