Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2020: Πρόσκληση συμμετοχής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2020: Πρόσκληση συμμετοχής – Διαγωνισμός σχεδίου για T-shirt – Προθεσμία υποβολής σχεδίων 31.12.2020.

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών

Μαρούσι, 28.5.2020

Αρ. Πρωτ.: ΦΣΕ21/64237/Η1

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2020

Με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) της 6ης Δεκεμβρίου 2001 καθιερώθηκε ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (https://edl.ecml.at/) κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου, για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη.

Σκοπός του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages) είναι :
 • Η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών.
 • Η διατήρηση και η περαιτέρω καλλιέργεια του γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης.
 • Η εκμάθηση και άλλων γλωσσών, εκτός των ευρύτερα γνωστών.
 • Η συμπερίληψη των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών στις γλώσσες που μαθαίνουν οι μαθητές.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το έτος 2020, καλούμε όσα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και αμιγή ελληνικά σχολεία εξωτερικού επιθυμούν, να συμμετάσχουν στον εορτασμό, με δράσεις οι οποίες προτείνονται κατά βαθμίδα εκπαίδευσης (βλ. σχετικό Παράρτημα).

 • Διεξάγεται για το έτος 2020, διαγωνισμός σχεδίου για T-shirt με θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (European Day of Languages).

Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται, μπορούν να σχεδιάσουν και εφέτος ένα πρωτότυπο σχέδιο με το παραπάνω θέμα. Το καλύτερο, θα βραβευθεί.

Προθεσμία υποβολής σχεδίων: 31.12.2020.

Για τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό, κ.λπ. πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx.

 • Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναρτήσουν δείγμα του διδακτικού υλικού που ετοίμασαν οι ίδιοι για τον φετινό εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (Ε.Η.Γ.) στην ιστοσελίδα: https://edl.ecml.at/Teachers/Addyourmaterial/tabid/3132/language/el-GR/Default.aspx.
 • Τα σχολεία που ενδιαφέρονται για αφίσες, κ.λπ. για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, μπορούν να τα εκτυπώσουν από τη σχετική ιστοσελίδα: https://edl.ecml.at/Teachers/Downloads/tabid/3156/language/el-GR/Default.aspx.
 • Τέλος, για την παραγγελία και αποστολή υλικού (σε πολύ περιορισμένο αριθμό) σε σχολεία εντός της χώρας, τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους στην Υπηρεσία μας ηλεκτρονικά (e-mail: ampo@minedu.gov.gr), στέλνοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο Δ/ντή του σχολείου, ονοματεπώνυμο και ειδικότητα του αποστολέα του ηλ. μηνύματος (σε περίπτωση που το αίτημα δεν υποβάλλεται από εκπαιδευτικό ξένης γλώσσας), πλήρη ονομασία του σχολείου και πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής δ/νσης (και Τ.Κ.) του σχολείου.

Για την έγκαιρη αποστολή υλικού, τα ηλεκτρονικά αιτήματα των σχολείων θα πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία μας μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

_______________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Για το έτος 2020 προτείνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες δράσεις:

Για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

«ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ»

Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:

 • Θα μάθουν τι είναι το ουράνιο τόξο, ποια είναι τα χρώματά του, γιατί εμφανίζεται, τι συμβολίζει.
 • Θα δουν φωτογραφίες του στο διαδίκτυο, κ.λπ., θα μάθουν πώς λέγονται τα χρώματά του στην ξένη γλώσσα που διδάσκονται στο σχολείο και στη συνέχεια θα το ζωγραφίσουν.
 • Θα συμμετάσχουν, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, σε διάφορες δραστηριότητες με θέμα το ουράνιο τόξο στην ξένη γλώσσα που διδάσκονται στο σχολείο (τραγούδια, ποιήματα, παιχνίδια, κ.ά.).

Ο εκπαιδευτικός μπορεί τέλος να αναρτήσει δύο-τρεις από τις καλύτερες ζωγραφιές των μαθητών με το ανωτέρω θέμα στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV): https://edl.ecml.at/Fun/Allcoloursoftherainbow/tabid/3155/Default.aspx.

«ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙ»

Οι μαθητές :

 • Θα αναφέρουν στην τάξη κάποια από τα αγαπημένα τους παιχνίδια, τα οποία μπορούν να παίξουν μόνοι τους ή με φίλους, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, είτε χωρίς αυτήν, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη δραστηριότητα όλοι, ισότιμα.
 • Θα παίξουν κάποια από τα παιχνίδια που τους αρέσουν, ή με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ή χωρίς αυτήν. Με την ευκαιρία αυτή, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επισημάνει ότι ο ηλ. υπολογιστής είναι δυνατόν να χρησιμεύσει και για την ψυχαγωγία των παιδιών και μάλιστα σε ειδικές περιστάσεις (όπως π.χ. στη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού).

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τονίσουν ιδιαιτέρως την προσεκτική και με μέτρο χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

«ΒΡΙΣΚΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ»

Οι μαθητές:

 • Μπορούν να ακούσουν φράσεις, σύντομους διαλόγους, τραγούδια, κ.λπ., σε διάφορες ξένες γλώσσες, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας  του Ευρωπαϊκού  Κέντρου   Σύγχρονων Γλωσσών (https://edl.ecml.at/Games/Whichlanguageisit/tabid/3202/Default.aspx), καθώς και άλλων ιστότοπων του διαδικτύου (π.χ. Υοu tube). Ζητούμενο είναι να εξοικειωθούν με την εκφορά του προφορικού λόγου στις γλώσσες αυτές.

Μετά από αρκετή εξάσκηση, ο εκπαιδευτικός της τάξης μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να αναγνωρίσουν κάποιες από                                  αυτές,                            μέσω                            του                           ακόλουθου                            συνδέσμου: (https://edl.ecml.at/Games/Howmanylanguagescanyouidentify/tabid/3206/Default.aspx).

Κερδίζει όποιος αναγνωρίσει τις περισσότερες γλώσσες.

«ΕΝΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙ»

Οι μαθητές:

 • Μπορούν να επιλέξουν ένα ξενόγλωσσο τραγούδι της αρεσκείας τους σε μία ξένη γλώσσα που διδάσκονται στο σχολείο και αφού το ακούσουν προσεκτικά να γράψουν σωστά (χωρίς καμία βοήθεια) όλους τους στίχους του.

Μπορούν κατόπιν να προσπαθήσουν να αποδώσουν τους στίχους του τραγουδιού στα Ελληνικά, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ή / και μέσω του υπηρεσίας Google translate (https://translate.google.com/?hl=el).

Οι καλύτερες προσπάθειες μπορούν να βραβευθούν από το σχολείο στο οποίο φοιτούν οι μαθητές.

 • Μπορούν ακόμα να το τραγουδήσουν (όλοι μαζί ή μια ομάδα), να το βιντεοσκοπήσουν και να αναρτήσουν το βίντεο στην ιστοσελίδα του Κέντρου:

https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/language/el-GR/Default.aspx.

 Άλλες προτεινόμενες δραστηριότητες για όλους τους μαθητές:                                                                                                          Οι μαθητές :

 • Μπορούν να αναζητήσουν με τη βοήθεια εκπαιδευτικού, πρώτα στα Ελληνικά (εν είδει παραδείγματος) και

κατόπιν σε μία ξένη γλώσσα που διδάσκονται στο σχολείο, ιδιωματικές εκφράσεις στις οποίες γίνεται αναφορά σε κάποιο χρώμα.

 • Μπορούν επίσης να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τη σημασία των διαφόρων χρωμάτων και τον συμβολισμό τους σε διάφορους πολιτισμούς.

Ο εκπαιδευτικός τέλος, μπορεί να αναρτήσει μερικές από τις εκφράσεις αυτές στα Ελληνικά και την απόδοσή τους στα Αγγλικά, στον ακόλουθο ιστότοπο του Ε.Κ.Σ.Γ.:

https://edl.ecml.at/Fun/Allcoloursoftherainbow/tabid/3155/Default.aspx

«Η ΙΔΙΑ ΛΕΞΗ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑ»

https://edl.ecml.at/Fun/Sameworddifferentmeaning/tabid/3103/language/Default.aspx

Οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα όσοι διδάσκονται στο σχολείο δύο ξένες γλώσσες (π.χ. αγγλικά και γαλλικά), μπορούν να βρουν, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, λέξεις οι οποίες έχουν διαφορετική σημασία στις δύο γλώσσες (false friends-faux amis) και καθοδηγούνται να τις χρησιμοποιούν σωστά στην καθεμία γλώσσα.

«ΠΑΙΖΩ 50+1 ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ»

Οι μαθητές μπορούν να παίξουν 50+1 γλωσσικά παιχνίδια:

Πρόκειται για παιχνίδια διαφορετικού βαθμού δυσκολίας, τα οποία μπορούν να γνωρίσουν μέσω του ακόλουθου ηλεκτρονικού                                       συνδέσμου               του               Ευρωπαϊκού               Κέντρου              Σύγχρονων               Γλωσσών: https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx.

Στο 51ο παιχνίδι οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν, με τη βοήθεια εκπαιδευτικού, ένα μικρής διάρκειας βίντεο 30’’, με θέμα: «Τι τολμώ να κάνω σε μια ξένη γλώσσα».

Πρέπει να δείξουν εντός 30’’ τι τολμούν να κάνουν σε μια γλώσσα που διδάσκονται στο σχολείο και στη συνέχεια να το καταγράψουν σε βίντεο: π.χ. να τραγουδήσουν μία στροφή ενός τραγουδιού, να απαγγείλουν το απόσπασμα ενός ποιήματος, να μετρήσουν ως το δέκα, να κάνουν έναν σύντομο διάλογο, κ.λπ.

Οι πιο τολμηροί μπορούν να παίξουν το παιχνίδι ακόμα και σε μια γλώσσα με την οποία έχουν μικρή (ή καθόλου!) εξοικείωση και να το βιντεοσκοπήσουν.

Στη συνέχεια, μετά την έγκριση του εκπαιδευτικού, τα τρία (03) καλύτερα βίντεο του σχολείου, μπορούν να αναρτηθούν από αυτούς στη σελίδα του ECML: https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx.

Τέλος, μπορούν να προτείνουν μία νέα γλωσσική πρόκληση, την οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να καταχωρήσει στην ιστοσελίδα: https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx.

Αν αυτή εγκριθεί από το Κέντρο, θα συμπεριληφθεί στο σχετικό εγχειρίδιο μαζί με τις υπόλοιπες.

 Δείτε επίσης

Ειδικά σχολεία Πρωτοβάθμιας: Τρόπος επαναλειτουργίας-Οδηγίες ΕΟΔΥ | Εγκύκλιος
Ειδικά σχολεία Δευτεροβάθμιας: Τρόπος επαναλειτουργίας-Οδηγίες ΕΟΔΥ | Εγκύκλιος
Απόφαση τρόπου επαναλειτουργίας ειδικών σχολείων και Πρωτοβάθμιας | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση