Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επαγγελματικό Απόρρητο Κοινωνικού Λειτουργού: Γνωμοδότηση Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επαγγελματικό Απόρρητο Κοινωνικού Λειτουργού: Γνωμοδότηση Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου αναδημοσιεύουμε από την “Εφημερίδα των Ελλήνων Νομικών”, απόδειξη αναγνώρισης και σεβασμού από πλευράς Πολιτείας του Επαγγελματικού Απορρήτου των Κοινωνικών Λειτουργών.

Σχετικά με το επαγγελματικό απόρρητο του Κοινωνικού Λειτουργού

Σχετικά με το επαγγελματικό απόρρητο του Κοινωνικού Λειτουργού σε όποιο χώρο κι αν αυτός απασχολείται υπάρχει μια Γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Τη Γνωμοδότηση αναδημοσιεύουμε από την “Εφημερίδα των Ελλήνων Νομικών” (τομ.1989 σελ.473) και αποτελεί απόδειξη αναγνώρισης και σεβασμού από πλευράς Πολιτείας του Επαγγελματικού Απορρήτου των Κοινωνικών Λειτουργών.

Επίσημοι Γνωμοδοτήσεις
Εισαγγελία Αρείου Πάγου Αριθμ 9/1988

Κοινωνικοί Λειτουργοί: Θέσπιση ειδικού επαγγελματικού απορρήτου υπέρ αυτών, αντιμετώπιση αυτού ως μια μορφή συγκρούσεως καθηκόντων.

Ι. Από το άρθρο 4 παρ.4 του Διατ.690|1961 προκύπτει μεταξύ άλλων, ότι οι Κ.Λ οφείλουν να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τα ιδιωτικά απόρρητα που τους εμπιστεύθηκαν ή έμαθαν κατά την άσκηση του επαγγέλματος ή λόγω της ιδιότητάς τους, προκειμένου δε να εξετασθούν ως μάρτυρες ενώπιον της Δικαστικής ή άλλης αρχής για ζητήματα οικογενειακών απορρήτων οφείλουν να προβαίνουν σε σαφή δήλωση της ιδιότητας τους και της εκ μέρους τους υποχρεώσεως να τηρήσουν το απόρρητο.

Με τη διάταξη αυτή θεσπίζεται ειδικό επαγγελματικό απόρρητο υπέρ των Κ.Λ και αντιμετωπίζεται ως μια μορφή σύγκρουσης καθηκόντων που προκαλείται εις αυτούς όταν καλούμενοι για εξέταση ενώπιον της Δικαστικής ή άλλης Αρχής, αφενός μεν οφείλουν να τηρήσουν αυστηρή εχεμύθεια για τα απόρρητα αυτά, αφ ετέρου υποχρεούμενοι εις μαρτυρίαν, οφείλουν να καταθέσουν τα γεγονότα που αφορούν την εξεταζόμενη υπόθεση.

ΙΙ.Σε κάθε περίπτωση που αντικείμενο της εξετάσεως του Κ.Λ είναι περιστατικά αναγόμενα ιδίως σε ζητήματα διαζυγίου, προσωπικής καταστάσεως των συζύγων,γονικής μέριμνας, επιμέλειας παιδιών και καθορισμός του τόπου διαμονής του τέκνου των διαζευγμένων κλπ.

Ο Κ.Λ σταθμίζει ποιο ιδιωτικό ή οικογενειακό περιστατικό από τα εμπιστευθέντα ή περιελθόντα εις γνώση του, είναι απόρρητο και επομένως μη φανερώσιμο.

Εμφανιζόμενος δε στι Δικαστήριο ή στην καλούσα αρχή με σαφή ένορκη δήλωση, γνωστοποιεί, ότι το εξεταζόμενο ζήτημα αποτελεί ιδιωτικό ή οικογενειακό απόρρητο, που του έχουν εμπιστευθεί ή έμαθε και για το οποίο οφείλει να τηρήσει εχεμύθεια.

Τότε ο δεχόμενος τη δήλωση αυτή, Ανακριτής, Δικαστής κλπ, υποχρεούται να απόσχει της εξετάσεως του Κ.Λ για όσα ζητήματα προβάλλεται το απόρρητο. ( πρακτ. Συνεδ. Αναθ. Επιτρ. ΚΠΔ τευχ. Α΄σελ. 107 και τευχ. Γ΄σελ. 138. Μπουρόπουλον άρθρ212 αρ 5.

ΙΙΙ. Με τη διαφύλαξη του απορρήτου, η αποστολή των Κ.Λ αποκτά την ευρύτερη ευθύνη και την κοινωνική διάσταση που τους προσδίδεται με τα ανωτέρω άρθρα, ώστε να αντιμετωπίζουν με πνεύμα κατανόησης, σεβασμού και εμπιστοσύνης κάθε άτομο που προσφεύγει εις αυτούς ζητώντας προστασία και αποκαλύπτοντας πτυχές του εσωτερικού του κόσμου.

Η μετά την ελεύθερη αυτή επικοινωνία διαπίστευση των ατομικών και οικογενειακών απορρήτων στον Κ.Λ και η κάλυψή των με την εχεμύθεια του, αποτελούν προέκταση των θεσπιζομένων με τα άρθρα 19 και 5 του Συντάγματος εγγυήσεων του απαραβίαστου της προσωπικής ελευθερίας και της προστασίας της προσωπικότητας, εκείνου που προσφεύγει στον Κ.Λ ζητώντας μέριμνα για τη βελτίωση της θέσεως του. ( Μάνεσης- Συνταγματικά Δικαιώματα- Ατομικές Ελευθερίες).

  1. Εάν ο Κ.Λ φανερώσει τα απόρρητα μετά από συναίνεση αυτού που του τα είχε εμπιστευθεί,υποστηρίζεται, όχι όμως χωρίς αντιρρήσεις, ότι δεν παραβιάζει την υποχρέωση εχεμύθειας και απορρήτου. ( Ζησιάδης Ποιν Δίκαιο Τομ. Β σελ.45).
  2. Αντιθέτως υποχρεούται να τηρήσει εχεμύθεια για όσα απόρρητα περιήλθαν εις γνώση του κατά την άσκηση του Λειτουργήματός του ή λόγω της ιδιότητάς του, όταν αυτό επιβάλλεται από γενικότερο συμφέρον, τη συνδρομή του οποίου θα σταθμίζει ο Κοινωνικός Λειτουργός.

Ο Αντιεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου
Σπυρίδων Δ. Σταμούλης

Βιβλιογραφία: ΕΚΛΟΓΗ : Οκτώβριος- Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991
Επιμέλεια : Τασούλα Κουσίδου

Δείτε επίσης

Φάκελοι μαθητών ΣΜΕΑΕ με Προσωπικά δεδομένα: Τι προβλέπει Εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση