Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΑΠ-Προγρ. Σπουδών “Ελληνικός-Ευρωπαϊκός Πολιτισμός” | Ερώτηση στη Βουλή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΑΠ – Προγραμμάτων Σπουδών “Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό” και “Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό” – Ερώτηση στη Βουλή.

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΑΠ

Σε κατάθεση Κοινής Ερώτησης προς τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού προχώρησαν οι Βουλευτές ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κ.κ. Στέφανος Παραστατίδης και Απόστολος Πάνας για τη μη ενεργοποίηση επί 14 χρόνια των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Προγραμμάτων Σπουδών “Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό” και “Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό” του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Αθήνα, 24/11/2023

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση ενεργοποίησης Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Πτυχιούχων Προγραμμάτων Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» λόγω εξακολουθητικής αδράνειας των αρμοδίων φορέων και του ΥΠΑΙΘΑ

Με τα άρθρα 1 και 2 του π.δ. 66/2009 κατοχυρώθηκαν νομοθετικά τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Προγραμμάτων Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου αντίστοιχα. Ωστόσο, παρότι έχουν παρέλθει 14 χρόνια από την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγματος, τα επαγγελματικά δικαιώματα των ως άνω πτυχιούχων δεν έχουν μέχρι και σήμερα ενεργοποιηθεί στην πράξη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν απρόσκοπτα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Όπως προκύπτει από αιτιάσεις των ιδίων αλλά και από τα πραγματικά δεδομένα, η μη ενεργοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ως άνω αποφοίτων οφείλεται αφενός μεν στην συστηματική αδράνεια και απροθυμία της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ να προβεί στη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων και στην υιοθέτηση επαρκών οργανωτικών μέτρων αναφορικά με την σύνθεση των δύο Προγραμμάτων Ισχυρίζονται ότι, η ΔΕ του ΕΑΠ δεν έχει προβεί στην λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων και στην υιοθέτηση επαρκών οργανωτικών μέτρων αναφορικά με την σύνθεση των δύο Προγραμμάτων, και τη διδασκαλία τους, ούτε έχει προβεί στις δέουσες επαφές, εγγράφως και προφορικώς, προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, εις τρόπον ώστε να διασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση των εν λόγω αποφοίτων με άλλους αποφοίτους του ΕΑΠ στην αγορά εργασίας και δη στην ισότιμη διεκδίκηση δημοσίων θέσεων περιλαμβανομένων των μονάδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Αφετέρου στην εξακολουθητική παράλειψη του Ελληνικού Δημοσίου και δη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο παρότι τελούσε εν γνώσει των προβλημάτων επαγγελματικής πρόσβασης των εναγόντων στην αγορά εργασίας, ουδέποτε απένειμε κωδικό κλάδου εκπαίδευσης στους ενάγοντες, ουδέποτε ενέταξε το πτυχίο τους στο προσοντολόγιο και ουδέποτε προέβη σε λήψη των απαιτούμενων μέτρων που μια χρηστή διοίκηση σε ένα κράτος δικαίου θα ελάμβανε για να διασφαλίσει την πρόσβαση των αποφοίτων ενός ΑΕΙ που απολαύει των εγγυήσεων του άρθρου 16 Συντ. στην επαγγελματική ζωή του τόπου.

Μάλιστα, 62 απόφοιτοι των Προγραμμάτων «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» του ΕΑΠ έχουν ασκήσει αγωγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με τις οποίες ζητούν να αναγνωρισθεί ότι, το ΕΑΠ και το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να τους καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον σε έκαστο εξ αυτών το ποσό των 50.000€ νομιμοτόκως ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης την οποία έχουν υποστεί και εξακολουθούν να υπόκεινται από την παράνομη παράλειψη ενεργοποιήσεως των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων που τους απονέμουν αντίστοιχα τα άρθρα 1 και 2 π.δ. 66/2009.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Για ποιον λόγο δεν έχουν μέχρι και σήμερα, 14 χρόνια μετά την κατοχύρωσή τους με το π.δ. 66/2009, ενεργοποιηθεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Σπουδών Ελληνικού Πολιτισμού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού;

Έχει σκοπό το αρμόδιο υπουργείο να προβεί επιτέλους σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των ως άνω πτυχιούχων, να απεγκλωβιστούν από το αδιέξοδο και να αποκτήσουν επιτέλους πρόσβαση στην αγορά εργασίας και ποιες θα είναι αυτές;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Στέφανος Παραστατίδης

Απόστολος Πάνας

Δείτε επίσης

Μιχαηλίδου: Τι απάντησε στην αναφορά Βουλευτού για συσχέτιση σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης με διαζύγια και αυτοκτονίες 

Κατ οίκον διδασκαλία: Πόσα αιτήματα υποβλήθηκαν για το σχολ. έτος 2023-24 και πόσα υλοποιήθηκαν 

Μπόνους σε 391 υπαλλήλους του Υπ. Παιδείας: Επιμερισμός κινήτρου ανταμοιβής 488.602 € από τον Υπ. ΠΑΙΘΑ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση