Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επαγγελματικός Προσανατολισμός/ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας: Δωρεάν εξ αποστάσεως επαγγελματική κατάρτιση 250 ωρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επαγγελματικός Προσανατολισμός/ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας: Δωρεάν εξ αποστάσεως επαγγελματική κατάρτιση 250 ωρών για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός/ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Το “Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος” (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 04/03/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο της Πράξης “Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων”

Προσκαλεί εργαζόμενους του ιδιωτικού, του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους σε δύο (2) πιλοτικά προγράμματα εξ αποστάσεως συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Διάρκεια Προγραμμάτων

Διακόσιες πενήντα (250) ώρες έκαστο, σε διάστημα κατά προσέγγιση τεσσάρων (4) μηνών και όχι πέραν της λήξης της Πράξης, ήτοι την 31/01/2022.

Αριθμός συμμετεχόντων

Πενήντα (50) εργαζόμενοι ιδιωτικού, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο σύνολο των προγραμμάτων.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 21/04/2021

Χρόνος και τρόπος υποβολής υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

https://apps.inetraining.gr/prosklisi-5003379n/

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) και να μεταφορτώσουν στα αντίστοιχα πεδία αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως και τις 21/04/2021 και ώρα 14:00.

Σε κάθε περίπτωση, δεν λαμβάνονται υπόψη:

α) Αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή ή courier), με FAX, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατατίθενται ιδιοχείρως.

β) Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων των υποψηφίων.

Δείτε αναλυτικά σε μορφή pdf την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επαγγελματική κατάρτιση 250 ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Δείτε επίσης

Κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης: Από 14 Απριλίου
Ημερίδα: Προώθηση συνεκπαίδευσης και ένταξης μέσω της άσκησης-Δευτέρα 12 Απριλίου 2021
e-κόπωση: Διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας και εκπαίδευσης στην εποχή της πανδημίας-Διαδικτυακή Ημερίδα
 Ψυχομετρικά εργαλεία ΚΕΣΥ-έρευνα: Εγκριση διεξαγωγής από το ΥΠΑΙΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση