Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επαναφοίτηση νηπίων: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επανάληψη φοίτησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επαναφοίτηση νηπίων: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επανάληψη φοίτησης-Εγγραφο προς τα Δημόσια, Ιδιωτικά και Ειδικά Νηπιαγωγεία από το ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας. 

Εγγραφο προς τις Διευθύντριες/ντές – Προϊσταμένες/νους των Δημόσιων, Ιδιωτικών και Ειδικών Νηπιαγωγείων Στερεάς Ελλάδος απέστειλε το ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας με θέμα την επαναφοίτηση των νηπίων, κοινοποιώντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επανάληψη φοίτησης.

Δείτε το περιεχόμενο του εγγράφου

Λαμία, 11/ 02 / 2022

Αρ. Πρωτ.: 102

Θέμα: «Επαναφοίτηση νηπίων»

Σχετ.:

  • τις παρ.7 και 8, του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109, διορθ. σφ. Α’ 112) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1δ του άρθρου 23 του ν.4559/2018 (Α’ 142),
  • την παρ. 4α του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109, διορθ. σφ. Α 112), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α’ 25),
  • το με αρ. πρωτ. Φ.7/ΦΔ/11479/Δ1/03-02-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ «Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022- 2023».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά σας ενημερώνουμε ότι για την επαναφοίτηση των νηπίων, αφού ενημερωθούν οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που κρίνεται ότι έχουν ανάγκη επαναφοίτησης στο νηπιαγωγείο, να καταθέσουν εγκαίρως αίτημα προς το νηπιαγωγείο και στη συνέχεια οι Διευθύντριες/ντές – Προϊσταμένες/νους των νηπιαγωγείων να διαβιβάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 μέχρι τις 20 Μαρτίου 2022 στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας (pekesstel@sch.gr),

υπ’ όψιν των αντίστοιχων Συντονιστών/στριών  Εκπαιδευτικού Έργου (Προσχολικής Αγωγής – Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επανάληψη φοίτησης είναι τα παρακάτω:
  • Αίτηση/σεις (όχι δήλωση) και των δύο γονέων/κηδεμόνων (να αποτυπώνονται τα στοιχεία και των δυο γονέων και οι υπογραφές τους).
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης του νηπίου.
  • Αντίγραφο του Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων με εισήγηση (όχι έγκριση) και σύντομη αιτιολόγηση.
  • Αντίγραφο γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου (εφόσον υπάρχει).
  • Διαβιβαστικό.

Οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου

Κυριακή Σολάκη, Τσαγανού Σοφία, Σπυροπούλου Ευφροσύνη, Ευθύμιος Γκούμας

Δείτε σχετικά

Επαναφοίτηση μαθητών στα Νηπιαγωγεία: Εγκύκλιος με τη διαδικασία 

Αρθρο 44-νόμος 4770/2021: Εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία από την 1η έως την 20ή Μαρτίου

Δείτε επίσης

Νόμος 4887/2022-voucher εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Υπουργείου Παιδείας σε ΦΕΚ 

Επιμόρφωση-Εργαστήρια Δεξιοτήτων 4η περίοδος: Αιτήσεις από τη Δευτέρα 07 έως Δευτέρα 28.02.2022 

Αλλαγή διαδικασίας έγκρισης προγραμμάτων από το ΙΕΠ με παρέμβαση της Νίκης Κεραμέως 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση