Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επανακατάταξη ΕΒΠ από ΔΕ01 σε ΤΕ0130: Επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας από τον ΣΕΕΠΕΑ Δυτ. Ελλάδας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επανακατάταξη ΕΒΠ από ΔΕ01 σε ΤΕ0130: Επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΕΠΕΑ Δυτικής Ελλάδας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επιστολή απέστειλε στο ΥΠΑΙΘ ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΣΕΕΠΕΑ) Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με το ζήτημα της επανακατάταξης του κλάδου ΕΒΠ από ΔΕ01 σε ΤΕ0130.

Ο Σύλλογος αναφέρει σχετικά:

Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) το οποίο υπηρετεί στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  καθώς και εκείνο που υποστηρίζει  μαθητής με παράλληλη στήριξη  σύμφωνα με το θεσμοθετημένο  καθηκοντολογίο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:.

– Υποβοηθά τους μαθητές στις βασικές τους ανάγκες, όπως στη χρήση τουαλέτας, ατομικής υγιεινής, καθαριότητας, αλλαγής ρούχων, σίτισης και γενικά στην  αυτοεξυπηρέτηση τους.

– Συνεργάζεται  με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, απασχολεί δημιουργικά τους μαθητές και ενθαρρύνει  τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη, ακολουθώντας το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου.

– Συμμετέχει αναπόσπαστα στην εκπαιδευτική διαδικασία, ασκεί βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα και έχει υποστηρικτικό ρόλο όπως και το ΕΕΠ  (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό).

– Αποτελεί μέλος του συλλόγου της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί. Το ΕΒΠ έχει λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα γενικής και ειδικής αγωγής, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζει μαθητές με ειδικές ανάγκες και να υπηρετεί την ισότιμη ένταξη τους στη δημόσια εκπαίδευση.

Τα τυπικά προσόντα διορισμού  του ΕΒΠ σύμφωνα με το νόμο είναι :
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πτυχίο – δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίο – δίπλωμα «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίο -δίπλωμα ΕΠΑΛ ή Πτυχίο -δίπλωμα Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Για τους κατόχους Πτυχίου –Διπλώματος ΙΕΚ ή Πτυχίου-Διπλώματος «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑΛ απαιτείται και πιστοποίηση από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ.

Τα τυπικά προσόντα διορισμού του κλάδου ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ –ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ σύμφωνα με το νόμο  είναι:

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ Ειδίκευσης ή Β΄κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Αντιλαμβάνεστε ότι  μεταξύ των δύο κατηγοριών ως τυπικό προσόν διορισμού  δεν υφίσταται  καμία διαφορά.

Συγκρίνοντας τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι οι εργαζόμενοι με τα ίδια τυπικά προσόντα  στη  Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στα ΕΠΑΛ  κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμοι και θεωρούνται Τεχνολογικής Εκπαίδευση, ενώ  οι εργαζόμενοι  ως  Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό  στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση να  θεωρούνται  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.

Δε θεωρούμε ότι είναι σωστό και δίκαιο οι ίδιοι κλάδοι με τους ίδιους τίτλους σπουδών να αντιμετωπίζονται διαφορετικά στο χώρο της   Εκπαίδευσης  και να έχουν διαφορετικό μισθολόγιο.

Εν κατακλείδι ζητάμε την επανακατάταξη του κλάδου ΕΒΠ  σε ΤΕ έτσι ώστε να αποκατασταθεί η αδικία και η άνιση αντιμετώπιση του.

Δείτε επίσης

Στάση Εργασίας για το 2ο ΚΕΔΑΣΥ Β Αθήνας από τον ΣΕΕΠΕΑ Αττικής την Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 

Οργανικά κενά-Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Οπως δόθηκαν στις ΠΔΕ από το Υπουργείο Παιδείας για έλεγχο 

Νέα προκήρυξη Ειδικής Αγωγής: Αναμονή 3 μήνες μετά το αίτημα ΥΠΑΙΘ προς ΑΣΕΠ-Σύγκριση με την 3ΕΑ/2019 

Ενημέρωση για νέους διορισμούς-νέα Προκήρυξη ΕΑΕ-Ιδρυση Τμημάτων Ενταξης-Κανονισμό Λειτουργίας ΚΕΔΑΣΥ-ΕΕΕΕΚ 

Πριν φύγετε

Οδηγός: Αδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση