Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επανακατάταξη εκπαιδευτικού σε Πίνακα ΑΣΕΠ μετά από απόφαση Διοικητικού Εφετείου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επανακατάταξη εκπαιδευτικού σε Πίνακα ΑΣΕΠ μετά από απόφαση Διοικητικού Εφετείου-Εκδοση εν μέρει αναμορφωμένου τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης κατά το μέρος που αφορά σε υποψήφια Νηπιαγωγό.

Επανακατάταξη εκπαιδευτικού σε Πίνακα ΑΣΕΠ

Κατόπιν οριστικής και αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ανακαλείται η αριθμ. 415/27.04.2023 απόφαση του A’ Τμήματος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), κατά το μέρος που αφορά στην υποψήφια ΜΑΝΙΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών (Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων αριθμός 1ΓΕ/2019) και επανακατατάσσεται  με βαθμολογία 45,38 μονάδες στην 5092η από την 13683η σειρά του αξιολογικού πίνακα ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά το έγγραφο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

ΕΚΔΟΣΗ TOY ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε., ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚ. 1ΓΕ/2019*

Με την 932/13.10.2023 απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 826/11.09.2023 απόφασης του ιδίου Τμήματος κατόπιν της οριστικής και αμετάκλητης υπ’ αριθμ. 1334/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ΙΑ΄ Τμήματος Ακυρωτικής Διαδικασίας), ανακαλείται η αριθμ. 415/27.04.2023 απόφαση του A’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π κατά το μέρος που αφορά την υποψήφια ΜΑΝΙΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ και αναμορφώνεται εν μέρει ο προσαρτημένος σε αυτήν τελικός αξιολογικός κατάταξης με σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ1236/τ. Γ’/02.05.2023 ως ακολούθως:

Η υποψήφια ΜΑΝΙΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ με βαθμολογία 45,38 μονάδες επανακατατάσσεται στην 5092η από την 13683η σειρά του οικείου πίνακα, αναριθμούμενης της σειράς των λοιπών υποψηφίων αναλόγως.

Η Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος ΑΣΕΠ

Στέλλα Μαργέλλου

*ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 1ΓΕ/2019) Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.

Δείτε επίσης

19η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία 

Αδειες μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο 

Αδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο

Εγκύκλιος: Μακροχρόνιες άδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

  1. Σωτήρης σε

    Η εν λόγω εκπαιδευτικός κερδίζει κάτι ανεβαίνοντας σε έναν πίνακα που δεν θα χρησιμοποιηθεί ξανά;

Γράψτε μία απάντηση