Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επανεξέταση αιτημάτων αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ: Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επανεξέταση αιτημάτων αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ: Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να γίνονται δεκτές αιτήσεις επανεξέτασης εκδοθεισών πράξεων.

Επανεξέταση αιτημάτων αναγνώρισης

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) αναφορικά με τις αιτήσεις επανεξέτασης εκδοθεισών πράξεων από το Οργανισμό, οι οποίες θα γίνονται δεκτές προς εξέταση, εφόσον πληρούται μία εκ των προϋποθέσεων, οι οποίες παρατίθενται ακολούθως.

Δείτε την Ανακοίνωση του ΔΟΑΤΑΠ

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3328/2005, αίτηση επανεξέτασης εκδοθεισών πράξεων του ΔΟΑΤΑΠ ασκείται εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της πράξης.

Σε περίπτωση λήξης της προθεσμίας του ενός έτους, αιτήσεις επανεξέτασης εκδοθεισών πράξεων του ΔΟΑΤΑΠ θα γίνονται δεκτές προς εξέταση από τον Οργανισμό, εφόσον πληρούται ιδίως μία εκ των ακόλουθων προϋποθέσεων:

1. Διαπιστώνεται μεταβολή πραγματικών δεδομένων, εφόσον ο πολίτης καταθέτει στον ΔΟΑΤΑΠ ένα νέο στοιχείο, το οποίο δεν είχε υποβληθεί κατά την αρχική αίτηση και τροποποιεί το πλαίσιο λήψης απόφασης.

2. Μεσολάβησε τροποποίηση του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, η οποία επηρεάζει με οιονδήποτε τρόπο το πλαίσιο λήψης απόφασης εκ μέρους του ΔΟΑΤΑΠ.

3. Διαπιστώθηκε πλάνη της Διοίκησης κατά τη λήψη απόφασης και έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης.

4. Υπάρχει τροποποίηση του αιτήματος του πολίτη συγκριτικά με το αρχικό.

Η εν λόγω ανακοίνωση δημοσιεύεται κατ εφαρμογή των νομολογικά διαμορφωμένων προϋποθέσεων περί ανάκλησης των διοικητικών πράξεων και στην παρούσα μορφή συνιστά απλή κωδικοποίηση των προϋποθέσεων ανάκλησης.

Δημοσιεύεται, δε, προς πραγμάτωση της Αρχής της Χρηστής Διοίκησης.

Δείτε επίσης

Αναγνώριση τίτλων σπουδών εξ αποστάσεως: Απαραίτητες γραπτές δια ζώσης εξετάσεις | Ανακοίνωση ΔΟΑΤΑΠ
Πρόσκληση απόσπασης στον ΔΟΑΤΑΠ εκπαιδευτικών ΠΕ86 για 5 σχολικά έτη
Παιδικοί σταθμοί-ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ μεΑ 2020-21: Αιτήσεις ηλεκτρονικά από 17.07 έως 05.08.2020
Οριστικοί Πίνακες εκπαιδευτών ενηλίκων από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση