Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επάνοδος εκπαιδευτικών-υποψηφίων βουλευτών στην υπηρεσία σε θέση στελέχους εκπαίδευσης | Διευκρινίσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επάνοδος εκπαιδευτικών-υποψηφίων βουλευτών στην υπηρεσία σε θέση στελέχους εκπαίδευσης-Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Επάνοδος εκπαιδευτικών-υποψηφίων βουλευτών

Δεν παρέχεται το δικαίωμα σε όσους εκπαιδευτικούς-υποψήφιους Βουλευτές παραιτήθηκαν προκειμένου να ανακηρυχθούν υποψήφιοι στις Βουλευτικές εκλογές, να επανακτήσουν και τυχόν άλλες ιδιότητες ή αξιώματα που είχαν αποκτήσει και κατείχαν λόγω της δημοσιοϋπαλληλικής τους ιδιότητας προ της παραιτήσεως πχ άσκηση καθηκόντων ευθύνης, συμμετοχή σε συλλογικά όργανα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί επανέρχονται αυτοδίκαια στην ενεργό υπηρεσία, στη θέση από την οποία είχαν παραιτηθεί και μόνον, σύμφωνα με το διευκρινιστικό έγγραφο υπ. αριθμ. Φ.350/61/87845/Ε3/3-8-2023 του ΥΠΑΙΘΑ, σχετικά με την επάνοδο εκπαιδευτικών – υποψηφίων Βουλευτών.

Αναλυτικά το περιεχόμενο του εγγράφου

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επάνοδο εκπαιδευτικών – υποψηφίων Βουλευτών»

Σχετ: Η υπό στοιχεία 61500/Ε3/1-6-2023 εγκύκλιός μας (ΑΔΑ: 9ΩΥΙ46ΜΤΛΗΤΕΦ)

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας περί δυνατότητας επανατοποθέτησης στελεχών εκπαίδευσης στη θέση στελέχους που κατείχαν πριν την υποχρεωτική τους παραίτηση, η οποία υποβλήθηκε προκειμένου να ανακηρυχθούν υποψήφιοι στις Βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Π.Δ. 26/2012 (Α΄ 57), όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε ότι:

– Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί που δεν εξελέγησαν επανέρχονται αυτοδίκαια στην ενεργό υπηρεσία, στη θέση από την οποία είχαν παραιτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3231/2004 (Α΄ 45)

– Οι εκπαιδευτικοί εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2640/οικ.9409/31-5-2023 (ΑΔΑ: 65ΠΕ46ΜΤΛ6-ΡΚΒ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Ειδικότερα στο σημείο Ε της εν λόγω εγκυκλίου αναφέρεται ότι: «Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 12 του ν. 3231/2004, σας γνωρίζουμε ότι από τη σαφή γραμματική διατύπωση της προαναφερόμενης διάταξης και σύμφωνα με γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (256/2004, 342/2010), προκύπτει ότι η επάνοδος αυτή συντελείται αυτοδικαίως και αποσκοπεί κυρίως στην επαγγελματική αποκατάσταση και επαναφορά των υποψηφίων βουλευτών που δεν εξελέγησαν, στη θέση του υπαλλήλου για βιοποριστικούς σκοπούς, χωρίς να παρέχεται το δικαίωμα σ’ αυτούς να επανακτήσουν και τυχόν άλλες ιδιότητες ή αξιώματα που είχαν αποκτήσει και κατείχαν λόγω της δημοσιοϋπαλληλικής τους ιδιότητας προ της παραιτήσεως, πχ άσκηση καθηκόντων ευθύνης, συμμετοχή σε συλλογικά όργανα. Τούτο δε προκύπτει και από τη σαφή διατύπωση στο νόμο της φράσης «επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία», η οποία αφορά τα αμιγώς υπηρεσιακά καθήκοντα σε συνδυασμό με την πρόβλεψη ότι σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν υφίσταται κατά το χρόνο της επανόδου, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία, όπου έχουν μεταφερθεί οι υπάλληλοι της υπηρεσίας εκείνης και εάν δεν υπάρχει κενή θέση, ο υπάλληλος επανέρχεται ως υπεράριθμος και καταλαμβάνει αυτοδικαίως την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον κλάδο του».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Υποψήφιοι βουλευτές-εκπαιδευτικοί: Τι ισχύει για την παραίτηση και την επάνοδο στην υπηρεσία 

Δείτε επίσης

Ψηφιακές αλλαγές στην Παιδεία: Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας σε 2 άξονες 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2023-24: Νέα προθεσμία για αιτήματα έγκρισης εκπ/κών προγρ/των, μαθητ. δράσεων και εκπ/κού υλικού

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση