Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επέκταση καθηκόντων ΕΕΠ και ΕΒΠ: Με πρόταση ΠΥΣΕΕΠ και απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης – Διόρθωση Σφάλματος στο ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επέκταση καθηκόντων ΕΕΠ και ΕΒΠ: Με πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ και απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Αποκατάσταση με Διόρθωση Σφάλματος.

Η Υπουργική Απόφαση 48275/Δ3/28-3-2019, που υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας Μ. Τζούφη, τροποποιεί την παρ. 2 του κεφαλαίου Β’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ, της Υ.Α. 27922/Γ6/8-3-2007 (Β’ 449).

Με αυτή την Απόφαση αφαιρείτο από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), η αρμοδιότητα επί της πρότασης για επέκταση καθηκόντων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) σε συστεγαζόμενες ή γειτονικές Σ.Μ.Ε.Α.Ε..

Αυτή την αστοχία διόρθωσε το Υπουργείο Παιδείας με Διόρθωση Σφάλματος στο ΦΕΚ Β 1388/22-4-2019, προσθέτοντας το ΠΥΣΕΕΠ.

Η Διόρθωση Σφάλματος

Στο ΦΕΚ Β΄ 1088/2-4-2019* στο οποίο δημοσιεύθηκε η 48275/Δ3/28-3-2019 απόφαση της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στη σελίδα 13454, στον τελευταίο στίχο (εκ των κάτω) διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «της Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης»

στο ορθό: «της Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης και σχετικές αιτιολογημένες εισηγήσεις των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης και πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ».

Δείτε τη νέα Υπουργική Απόφαση – 48190/2019 – Φ.Ε.Κ. Β 1088 – 02.04.2019 με τη διόρθωση

Η παρ. 2 του κεφαλαίου Β’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ, γενικά, της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8-3-2007 (Β’ 449), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η άσκηση των καθηκόντων τους δύναται να επεκτείνεται και στους/στις μαθητές/τριες των συστεγαζόμενων ή γειτονικών Σ.Μ.Ε.Α.Ε., όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες και εφόσον έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των σχολείων στα οποία υπηρετούν. Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων γίνεται με απόφαση του/ της Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης και σχετικές αιτιολογημένες εισηγήσεις των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης και πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ».

Δείτε την παλαιά Υπουργική Απόφαση – 27922/Γ6/8-3-2007 

Η άσκηση των καθηκόντων τους δύναται να επεκτείνεται και στους μαθητές των συστεγαζόμενων ή γειτονικών ΣΜΕΑ, όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες και εφόσον έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των σχολείων στα οποία υπηρετούν. Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ, στο οποίο υποβάλλονται οι σχετικές αιτιολογημένες εισηγήσεις του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής και της αντίστοιχης ειδικότητας,

*Δείτε το Φ.Ε.Κ.

ΦΕΚ B 1088 – 02.04.2019 Σελίδες 4 (13451 – 13454)

 

Δείτε επίσης

Υπεράριθμοι ΕΕΠ και ΕΒΠ: Η διαδικασία ρύθμισης υπεράριθμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση