Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επέκταση καθηκόντων Σχολ. Νοσηλευτών και ΕΒΠ από Ειδικά σε Γενικά σχολεία: Μπορεί να συμβεί;-Ερώτημα προς ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επέκταση καθηκόντων Σχολικών Νοσηλευτών και ΕΒΠ από Ειδικά σε Γενικά σχολεία: Ερώτημα ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής Μακεδονίας προς ΥΠΑΙΘ αν το νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει κάτι τέτοιο.

Επέκταση καθηκόντων Σχολικών Νοσηλευτών και ΕΒΠ

Ερώτημα προς τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) του ΥΠΑΙΘ απέστειλε ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΣΕΕΠΕΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, αναφορικά με το αν υφίσταται δυνατότητα επέκτασης καθηκόντων μελών ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) από Ειδικά σε Γενικά σχολεία.

Το ερώτημα που ετέθη είναι σχετικό με το αν δύναται ένας Σχολικός Νοσηλευτής ή  ΕΒΠ να επεκτείνει τα καθήκοντά του από την Ειδική και στη Γενική εκπαίδευση. Και μάλιστα, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, σε αλλότρια καθήκοντα καθότι το καθηκοντολόγιο των Σχολικών Νοσηλευτών και ΕΒΠ διαφοροποιείται από Ειδική σε Γενική αγωγή, όπως επίσης δεν δύνανται να γίνονται και υπηρεσιακές μεταβολές (Μετατάξεις, Αποσπάσεις, Μεταθέσεις) από Ειδική στην Γενική εκπαίδευση.

Ο ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρει στην επιστολή του, πως το θέμα αναδείχθηκε από αναφορές μελών του Συλλόγου, σχετικά με την εντολή που εδόθη από Διευθυντές Εκπαίδευσης για επέκταση των καθηκόντων τους από Ειδικά και σε Γενικά συστεγαζόμενα σχολεία, αλλά και σε μη συστεγαζόμενα σχολεία.

Συγκεκριμένα σε Σχολικούς Νοσηλευτές που υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ, δόθηκε εντολή από τον Διευθυντή εκπαίδευσης να υποστηρίξουν εκτός από το συστεγαζόμενο Ειδικό Νηπιαγωγείο και άλλα δύο συστεγαζόμενα σχολεία Γενικής εκπαίδευσης (σύνολο 4 σχολεία!). Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε αναφορές όπου μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ εντέλλονται να υποστηρίξουν μη συστεγαζόμενα σχολεία άλλου Δήμου!

Ακολουθεί η επιστολή του Συλλόγου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

Θεσσαλονίκη, 28/09/2022

Αρ. Πρωτ: 47

Πληροφορίες: email: seepeakm@gmail.com

Προς: – Διεύθυνση ΕΑΕ, Προϊστάμενο κ. Ιωάννη Μπουσδούνη.

Kοινοποίηση – ΠΟΣΕΕΠΕΑ

– Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας,

– Μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ

Θέμα: Ερώτημα- Διευκρίνιση σχετικά με την επέκταση καθηκόντων ΠΕ 25 σχολικών νοσηλευτών και ΕΒΠ από ειδικά σε γενικά σχολεία

Αξιότιμε κε Προιστάμενε,

Ο ΣΕΕΠΕΑ Κ. Μακεδονίας είναι πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός σύλλογος που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, μόνιμους και αναπληρωτές, οι οποίοι στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΣΔΕΥ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Έχουν γίνει αναφορές από μέλη του συλλόγου μας σχετικά με την εντολή που τους δόθηκε από  διευθυντές εκπαίδευσης για επέκταση των καθηκόντων τους από ειδικά και σε γενικά συστεγαζόμενα σχολεία.

Συγκεκριμένα,  σε συναδέλφους σχολικούς νοσηλευτές που υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ, δόθηκε εντολή από τον διευθυντή εκπαίδευσης να υποστηρίξουν εκτός από το συστεγαζόμενο ειδικό νηπιαγωγείο και άλλα δύο συστεγαζόμενα σχολεία γενικής εκπαίδευσης (σύνολο 4 σχολεία!). Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε αναφορές όπου συνάδελφοι εντέλλονται να υποστηρίξουν μη συστεγαζόμενα σχολεία άλλου δήμου!

Το ερώτημα που τίθεται είναι: Μπορεί ένας σχολικός νοσηλευτής ή ακόμη και ΕΒΠ να επεκτείνει τα καθήκοντά του από την ειδική και στην γενική εκπαίδευση; Και μάλιστα σε αλλότρια καθήκοντα γιατί το καθηκοντολόγιο των σχολικών νοσηλευτών και ΕΒΠ διαφοροποιείται από ειδική σε γενική αγωγή καθώς δεν δύνανται να γίνονται και μετακινήσεις (μετατάξεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις) από ειδική στην γενική εκπαίδευση. Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) με ΦΕΚ B 4706 – 12.10.2021 της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως και της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 4706 – 12.10.2021 όπου αναφέρεται η επέκταση καθηκόντων  σε συστεγαζόμενα γενικά σχολεία, σε σχολικούς νοσηλευτές που υπηρετούν στην γενική εκπαίδευση. Δεν γίνεται καμία αναφορά για μετάβαση από ειδική σε γενική εκπαίδευση.

Επειδή ήδη υπάρχουν πολλές αναφορές και καταγγελίες από συναδέλφους για «εκμετάλλευση» και «κατάχρηση» του ρόλου και καθηκοντολογίου τους καθώς αναγκάζονται να γίνουν «λάστιχο» για να ανταποκριθούν σε πολλαπλά καθήκοντα που ενέχουν μεγάλη ευθύνη καθώς αφορούν νοσηλευτικές παρεμβάσεις για την υποστήριξη της υγείας μαθητών και διαχείριση σοβαρών χρόνιων νοσημάτων. Η παραπάνω ΚΥΑ έχει δημιουργήσει ήδη έντονες αντιδράσεις για την λειτουργία της, για το γεγονός ότι τα σχολεία, ειδικά και γενικά, έχουν   μεγάλο μαθητικό δυναμικό και κατά συνέπεια προκύπτουν πολλές ανάγκες για υποστήριξη που είναι αδύνατο να καλυφθούν από ένα άτομο είτε είναι σχολικός νοσηλευτής ή ΕΒΠ.  Όταν αναγκάζονται να μοιράζονται και σε άλλα σχολεία η κάλυψη των αναγκών του ειδικού σχολείου που υπηρετούν θα υπολείπεται  καθώς κατά τη διάρκεια της ημέρας ο/η συνάδελφος θα πρέπει να λείπει για να εξυπηρετεί και καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών στα άλλα σχολεία.

Εάν πραγματικά ενδιαφέρει το ΥΠΑΙΘ η ποιότητα παροχής υπηρεσιών στην εκπαίδευση και η παροχή ουσιαστικής υποστήριξης και ίσων ευκαιριών στους μαθητές ΑΜΕΑ είναι απαραίτητο να τεθεί ένα όριο στο πόσα σχολεία θα καλύπτει ένας συνάδελφος, όπως και η εφαρμογή κριτήριων σε θέματα διάθεσης ΕΕΠ και ΕΒΠ. Η λογική αυτή της διάθεσης προσωπικού με κάθε κόστος, προκειμένου να καλυφτούν προσωρινά ανάγκες δεν λύνει αλλά δημιουργεί προβλήματα και αποτελεί επικίνδυνο ημίμετρο με απρόβλεπτες συνέπειες που θα τις χρεωθούν οι συνάδελφοι, οι μαθητές και τα σχολεία.

Ζητάμε την άμεση απάντησή σας στα παρακάτω ζητήματα:

α) Να  διευκρινιστεί εάν μπορεί να γίνει επέκταση καθηκόντων  ΕΕΠ (ΠΕ25 σχολικών νοσηλευτών) και ΕΒΠ από την ειδική εκπαίδευση σε συστεγαζόμενα σχολεία γενικής εκπαίδευσης; Επίσης, δύναται η επέκταση καθηκόντων των σχολικών νοσηλευτών και ΕΒΠ που υπηρετούν σε ειδική και γενική εκπαίδευση σε μη συστεγαζόμενα σχολεία σε άλλο δήμο;

β) Μπορεί σε ένα ειδικό σχολείο να τίθεται με εντολή του διευθυντή εκπαίδευσης και κατά συνέπεια του διευθυντή του σχολείου εξατομικευμένη υποστήριξη σε μαθητή από ΕΒΠ, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη και υποστήριξη ενός και μόνο μαθητή απαλλασσόμενος από τα καθήκοντα υποστήριξης των υπολοίπων μαθητών σε αντίθεση με το καθηκοντολόγιο των ΕΒΠ που προσλαμβάνονται για την υποστήριξη όλων των μαθητών ισότιμα (υπ. απόφαση αριθμ. 27922/Γ6/8-3-2007-ΦΕΚ B 449 – 03.04.2007).

γ) Να τεθούν κριτήρια στην διάθεση ΠΕ 25 σχολικών νοσηλευτών και ΕΒΠ στην υποστήριξη  άλλων  σχολείων (συστεγαζόμενα) τα οποία να αφορούν την κάλυψη πρωτίστως των αναγκών των σχολείων που υπηρετούν.

Αναμένουμε άμεσα την απάντησή  σας για να ενημερώσουμε τα μέλη και τις διευθύνσεις.

Με Εκτίμηση,

Το ΔΣ του ΣΕΕΠΕΑ Κ. Μακεδονίας

Δείτε επίσης

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή 

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές 

Καθηκοντολόγια ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-ΕΠΑΛ-Γενικά σχολεία | Νομοθεσία 

Πριν φύγετε

Β Φάση προσλήψεων 2022-23: Πότε θα έχουμε “ροή” του συστήματος-Πόσες θα είναι-Πότε η ανάληψη υπηρεσίας 

Προθεσμίες αιτημάτων Β΄ Φάσης Στήριξης μαθητών από ΕΒΠ και Σχολικό Νοσηλευτή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση