Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιχορήγηση Πανεπιστημίων 58.560.000 ευρώ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιχορήγηση Πανεπιστημίων 58.560.000 ευρώ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας- 2η επιχορήγηση για το 2023 – Απόφαση Υπουργού ΠΑΙΘΑ Κ. Πιερρακάκη.

Επιχορήγηση Πανεπιστημίων

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 101489/14.09.2023/ Β2 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη έχουμε τη 2η επιχορήγηση Πανεπιστημίων της τάξεως 58.560.000,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας, οικονομικού έτους 2023.

Συγκεκριμένα: 

Α. Επιχορηγούνται τα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) συνολικού ύψους 58.560.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Α.Λ.Ε 2310802012 «Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά» του Ε.Φ. 1019-208-0000000 «Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης» του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) και του Α.Λ.Ε. 2310802013 «Επιχορήγηση στα ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά» του Ε.Φ. 1019-208-0000000 «Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης» του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας,Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), οικονομικού έτους 2023 ως εξής:

 

 

Α/Α

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

2023 (ευρώ)

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 7.517.608,80
2 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1.350.475,60
3 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2.884.420,80
4 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 3.762.288,00
5 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 6.875.465,20
6 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2.376.976,40
7 Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 1.559.491,60
8 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1.127.525,20
9 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1.177.456,80
10 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2.184.217,20
11 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 3.467.343,20
12 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 2.251.566,80
13 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 4.288.311,60
14 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2.987.767,60
15 Πανεπιστήμιο Κρήτης 2.376.976,40
16 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1.032.306,80
17 Πανεπιστήμιο Πατρών 4.708.666,00
18 Πανεπιστήμιο Πειραιώς 1.236.678,00
19 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2.183.056,00
20 Πάντειο Πανεπιστήμιο 1.035.790,40
21 Πολυτεχνείο Κρήτης 781.487,60
22 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 487.704,00
23 ΑΣΠΑΙΤΕ 406.420,00

Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) δεν επιχορηγείται σύμφωνα με τα κριτήρια και τον αλγόριθμο κατανομής των λοιπών Α.Ε.Ι. λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. πρωτ. 75165/Ζ1/17-6-22 (ΦΕΚ 3131/Β/20-6-22) και η επιχορήγησή της για οικονομικό έτος 2023 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 

24 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 500.000,00
  ΣΥΝΟΛΟ 58.560.000,00

 

Β. Εγκρίνεται η έκδοση ισόποσων χρηματικών εντάλματος πληρωμής στο όνομα του κάθε Ιδρύματος και στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του, σε βάρος της πίστωσης του Α.Λ.Ε. 2310802012 «Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά» και του Α.Λ.Ε. 2310802013 «Επιχορήγηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά» του Ε.Φ. 1019- 208- 0000000 «Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης» του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) οικονομικού έτους 2023, συνολικού ύψους 58.560.000,00 €.

Δείτε επίσης

Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2024: ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων-ΤΕΦΑΑ

Λειτουργία Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων 2023-24: Αναλυτική ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας 

Επιλογή Υποδιευθυντών σχολείων και Εργαστηριακών Κέντρων: Καθορισμός διαδικασίας και τοποθέτησης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση