Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επίδομα ανεργίας αναπληρωτών: Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να επισυνάψουν για την αίτηση του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επίδομα ανεργίας αναπληρωτών: Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να επισυνάψουν για την αίτηση του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) – Του εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 Μάνου Καρπετάκη.

Επίδομα ανεργίας αναπληρωτών 

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να επισυνάψουν (σκαναρισμένα) οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για την αίτηση του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ).

1. Το έντυπο «βεβαίωση εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης και φαίνονται τα ένσημα του τελευταίου τριμήνου ή δίμηνου πριν από την λήξη της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή από τον εργοδότη.

2. Οικογενειακό βιβλιάριο ασθένειας, εφόσον υπάρχουν προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια του αιτούντος, για να του δοθεί η σχετική προσαύξηση. Σε περίπτωση που τα παιδιά είναι ασφαλισμένα στον ασφαλιστικό φορέα του άλλου γονέα, χρειάζεται βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα του άλλου γονέα ότι είναι ασφαλισμένα σε αυτόν.

3. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας (φετινό ή περσινό).

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

5. Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΛΠ).

6. Φωτοτυπία του λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο να φαίνεται πρώτος δικαιούχος ο αιτών.

7. Το έντυπο Ε7: Βεβαίωση- δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου θα το αναζητήσει αυτεπάγγελτα ο ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ), οπότε δεν χρειάζεται να το προσκομίσετε.

• Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρέπει να επιλέξουν το ΚΠΑ2 της μόνιμης κατοικίας τους και όχι το ΚΠΑ2 πού αντιστοιχεί στην διεύθυνση της εργασίας τους. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα τακτικής ανεργίας είναι 60 ημέρες από την ημέρα της απόλυσης και η επιδότηση αρχίζει από την 7η ημέρα εάν η εγγραφή γίνει μέσα στις πρώτες 7 ημέρες. Εάν η αίτηση υποβληθεί μετά τις 7 ημέρες τότε η επιδότηση ξεκινάει από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Η πρώτη παρουσία στα καταστήματα του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) γίνεται ηλεκτρονικά μετά τους 2 πρώτους μήνες.

ΚΑΡΠΕΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΠΕ70

Δείτε επίσης

Λειτουργικά Κενά 2024 Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής για 20 Νομούς | Πίνακες 

Μόνιμοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών προ των πυλών… γιατί αργεί η ανακοίνωσή τους; 

Αποζημίωση απασχολουμένων στις Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)

Πότε έχουν δικαίωμα μετάθεσης στη γενική οι διορισθέντες εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή το 2020 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση