Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ΕΒΠ: Απορρίφθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών η αγωγή μελών ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ΕΒΠ: Απορρίφθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών η αγωγή που κατατέθηκε το έτος 2019 – Ενημέρωση από τον δικηγόρο κο Δημήτρη Γιασανακόπουλο.

Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ΕΒΠ

Απορρίφθηκε με την υπ’αριθμ. 528/2022 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το αίτημα μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), στην αγωγή που κατατέθηκε το έτος 2019, για καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και η οποία συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 20.10.2021.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο κο Δημήτρη Γιασανακόπουλο, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση, με την απόφαση αυτή το αίτημα απορρίφθηκε ως απαράδεκτη για το Υπουργείο Παιδείας και ως νόμω αβάσιμο για το Ελληνικό Δημόσιο.

Απαράδεκτη σημαίνει,

πως το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει κάποια έννομη σχέση με τους ενάγοντες και επομένως ‘”κακώς” στράφηκαν εναντίον του.

Νόμω αβάσιμο σημαίνει,

ότι το αίτημα δεν έχει κάποιο έρεισμα σε νόμο, δηλαδή δεν βασίζεται σε κάποιο νόμο ή σε νομοθετική διάταξη.

Σύμφωνα με την απόφαση:

“Μεταξύ των ειδικοτήτων που, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Οικ.2/16519/0022/2012 Κ.Υ.Α, λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας δεν περιλαμβάνεται εκείνη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε σχολεία Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο, όπως άλλωστε προκύπτει από την περιγραφή των καθηκόντων του (άρθ. 2 της υπ’ αριθμ. 88348/ Δ3/2018 Κ.Υ.Α.), δεν παρέχει ιατρική θεραπεία, ούτε νοσηλευτικό (stricto sensu ή εργαστηριακό) έργο επικουρικό αυτής, αλλά απλώς συνεργαζόμενο με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων των σχολείων υποστηρίζει τους μαθητές, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, σε θέματα καθημερινής διαβίωσης, προσωπικής υγιεινής, αγωγής τουαλέτας, σίτισης και ένδυσης, τούτο δε έχει ως αποτέλεσμα να εκτίθεται σε μικρότερου βαθμού κίνδυνο σε σχέση με το αναψερόμενο στην ως άνω Κ.Υ.Α. νοσηλευτικό αναφερόμενο στην ως άνω Κ.Υ.Α. νοσηλευτικό προσωπικό και να μην τελεί υπό τις ίδιες συνθήκες εργασίας με αυτό.

Ο προσδιορισμός εξάλλου των κατηγοριών υπαλλήλων που λαμβάνουν πλέον το επίδικο επίδομα, καθορίστηκε με βάση πρόσφορα και αντικειμενικά κριτήρια και, ως εκ τούτου, δεν εισάγεται με την πρόβλεψή του δυσμενής διάκριση για τους ενάγοντες σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες εργαζομένων του νοσηλευτικού προσωπικού, στους οποίους καταβάλλεται το ένδικο επίδομα, αλλά αποτελεί συνταγματικά επιτρεπτή επιλογή του νομοθέτη, η οποία δεν παραβιάζει ούτε την αρχή της ισότητας ούτε την αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων.

Συνεπώς το δεύτερο εναγόμενο με το να μην καταβάλει την εν λόγω παροχή στους ενάγοντες κατά το επίδικο χρονικό διάστημα δεν παραβίασε κάποια νόμιμη ή συμβατική υποχρέωσή του”.

Με λίγα λόγια, τονίζει ο νομικός κος Δημήτρη Γιασανακόπουλος, αυτό που αναφέρεται στην απόφαση είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος νόμος ή νομοθετική ρύθμιση που να μπορεί να βασιστεί ο δικαστής για να κάνει δεκτό το εν λόγω αίτημα.

Αναφέρει ότι οι κατηγορίες υπαλλήλων που δικαιούνται το επίδομα και για τους οποίους θεσμοθετήθηκε είναι συγκεκριμένες και αναφέρονται περιοριστικά στο νόμο και στις ΚΥΑ.

Επί της απόφασης αυτής, τονίζει ο δικηγόρος,  μπορεί να ασκηθεί έφεση ώστε σε περίπτωση που υπάρξει κάποια καινούργια νομοθετική ρύθμιση να υπάρχει κατοχυρωμένο δικαίωμα.

Η έφεση μπορεί να ασκηθεί και μόνο από κάποιους από τα μέλη ΕΒΠ και δεν είναι υποχρεωτικό να ασκηθεί από όλους, παρά μόνο από όσους θέλουν να συνεχίσουν τη δικαστική διεκδίκηση.

Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης είναι η 31η.12.2022.

Δείτε επίσης

Οδηγός ΕΒΠ στην εκπαίδευση 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή 

Ωράριο εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Νηπιαγωγεία-Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια-Ειδικά σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ 

Πριν φύγετε

Πρόβλημα στέγης εκπαιδευτικών: Ο Γολγοθάς για ένα σπίτι στο νησί

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση