Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας: Τι ισχύει σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας: Τι ισχύει σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών – Απάντηση σε Ερώτηση στη Βουλή της Ελληνικής Λύσης.

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Σχετικά με το πλαίσιο χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενημερώνει το Υπουργείο Οικονομικών απαντώντας σε Ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση και τη Βουλευτή κα Σοφία Ασημακοπούλου με θέμα: “Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για τους εργοθεραπευτές που εργάζονται στα προνοιακά κέντρα όλης της χώρας”.

Η Ερώτηση ήταν βασισμένη σε επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών, η οποία αναφέρεται στην δημοσίευση της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και με αντικείμενο τον “Καθορισμό επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18, του ν.4353/2015 (Α΄176) των υπάλληλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του” και ζητούσε την κάλυψη των εργαζομένων εργοθεραπευτών στις δομές που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας.

Τι ισχύει για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών

Σύμφωνα με το ΥΠ.ΟΙΚ., η αναμόρφωση του πλαισίου χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας έχει αποτελέσει μέτρο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και στο πλαίσιο αυτό συστάθηκε διυπουργική επιτροπή με στόχο την αναμόρφωση του σχετικού καθεστώτος εντός συγκεκριμένων προθεσμιών που τέθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4354/2015.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 64 του ν.4915/2022 η Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.4354/2015, η οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί δυνάμει της υπ’ αρ.2/14511/0004/12.3.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, ανέλαβε το έργο επεξεργασίας των προτάσεων και εισηγήσεων κοινωνικών εταίρων αναφορικά με τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4354/2015, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Η ανωτέρω Επιτροπή υλοποίησε και ολοκλήρωσε το έργο της με την υποβολή των σχετικών πορισμάτων προς τους αρμόδιους Υπουργούς. Η έκδοση των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, τελούν υπό επεξεργασία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Δείτε επίσης

Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για εργοθεραπευτές που εργάζονται στα προνοιακά κέντρα ζητείται με Ερώτηση στη Βουλή 

Προσλήψεις για την Παράλληλη Στήριξη και διασφάλιση δικαιωμάτων εκπαιδευτικών ζητούνται με Ερώτηση στη Βουλή 

Αλλαγές στα σχολεία: Ο σχεδιασμός του Υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση