Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επικουρικός ΕΑΕ: Αποκλεισμός εκπαιδευτικών επιμορφούμενων ΠΑΜΑΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επικουρικός ΕΑΕ: Αποκλεισμός εκπαιδευτικών επιμορφούμενων ΠΑΜΑΚ. Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας αναφορικά με την αιφνιδιαστική ανατροπή του νομικού πλαισίου για τα Σεμινάρια.

Επικουρικός ΕΑΕ: Αποκλεισμός εκπαιδευτικών επιμορφούμενων ΠΑΜΑΚ

Επικουρικός ΕΑΕ – Η Επιστολή

01/05/2019

ΠΡΟΣ

Τον κ. Υπουργό Παιδείας,κ. Γαβρόγλου Κωνσταντίνο

Την κα Υφυπουργό Παιδείας, κα Τζούφη Μερόπη

Θέμα:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Ε.Α.Ε.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

& ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΟΡΙΩΝ

Επιμορφούμενοι [εκ των περίπου (500) ατόμων] Ετησίων Προγραμμάτων Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008-9, 2010-11, 2017-18.

Είμαστε εκπαιδευτικοί [εκ των περίπου πεντακοσίων (500)], οι οποίοι, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στα άρθρα 16 και 21 του Ν. 3699/2008 (Α΄199), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (Α΄159), τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (Α΄71), το άρθρο 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄24), την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄125) και το άρθρο 11 του Ν. 4452/2017 (Α΄17), παρακολουθήσαμε ετήσια προγράμματα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνολικής διάρκειας άνω των 400 ωρών.

Ο παραπάνω νόμος ορίζει ότι η παρακολούθηση 400 ωρών και πάνω από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα θεωρείται ετήσιο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή παραχωρώντας το δικαίωμα στους κατόχους του πιστοποιητικού αυτού να ενταχθούν στον Επικουρικό Πίνακα της Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.Ε.).

Με βάση τα παραπάνω, το Πιστοποιητικό που μας χορήγησε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το καταθέσαμε στον ΟΠΣΥΔ (πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας), το οποίο τo επικύρωσε ως Ετήσιο Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και ενταχθήκαμε στους Επικουρικούς Πίνακες Ε.Α.Ε για το σχολικό έτος 2018-2019 και μάλιστα μέχρι σήμερα εργαζόμαστε σε Δημόσια Ειδικά σχολεία ως αναπληρωτές.

Δείτε επίσης:

Αιτήσεις ΟΠΣΥΔ – ΑΣΕΠ: Τι ζητάμε από το Υπουργείο για να προχωρήσει ομαλά η διαδικασία για τους διορισμούς

Η προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύτηκε στις 24 Απριλίου 2019 (Αριθμός 3ΕΑ/2019) στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019),θέτει έναν ακόμη όρο, εκτός εκείνου των τετρακοσίων (400) ωρών που ίσχυε μέχρι σήμερα, αυτόν των επτά (7) μηνών διάρκειας του προγράμματος επιμόρφωσης (για τον υπολογισμό της διάρκειας πραγματοποίησης του επιμορφωτικούπρογράμματος λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έναρξης και λήξης). Αξίζει να τονίσουμε ότι ποιοτικό προσόν δεν αποτελεί ο τρόπος που μοιράζονται οι ώρες ενός προγράμματος- καθώς συνήθως εξυπηρετούν πρακτικούς σκοπούς και όχι μορφωτικούς- αλλά το σύνολο των ωρών.

Επίσης, το όριο των 7 μηνών δεν ετέθη στο Προσχέδιο σε διαβούλευση, το οποίο κοινοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥπΠΕΘ και παρουσίαζε το σύστημα διορισμού Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 6 αναφέρει: «Κριτήρια αξιολογικών Πινάκων Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε……. 3.………. β) Τα κριτήρια ένταξης στους επικουρικούς πίνακες είναι τα ακόλουθα: αα) Κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιαςεπιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι ή από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον (400) ωρών……..», χωρίς καμιά αναφορά στη διάρκεια σε μήνες.

Με τον παραπάνω όρο της προκήρυξης οι επιμορφούμενοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αισθάνονται κατάφωρη αδικία καθώς κάποιοι αποκλείονται από τους Επικουρικούς Πίνακες Ε.Α.Ε. για τα επόμενα τρία (3) χρόνια και συγχρόνως στερεί από όλους δύο (2) μόρια, δεδομένα που μπορούν να επιφέρουν τον αποκλεισμό μας από μόνιμο διορισμό ή και από την ευκαιρία να εργαστεί κάποιος από εμάς ως αναπληρωτής ή ως ωρομίσθιος (καθώς κλειδώνουν οι πίνακες κατάταξης για 3 έτη).

Το όριο των 7 μηνών ευλόγως θεωρούσαμε ότι θα ίσχυε για όσους επιθυμούσαν να ενταχθούν για πρώτη φορά στους Επικουρικούς Πίνακες Ε.Α.Ε. και όχι ότι θα είχε αναδρομική ισχύ, δηλαδή και για εμάς που είμαστε ήδη ενταγμένοι στους Επικουρικούς Πίνακες Ε.Α.Ε. με επικυρωμένο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή, από τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις και εργαζόμαστε ήδη ως αναπληρωτές σε Δημόσια Ειδικά Σχολεία.

Επίσης αξίζει να τονιστεί ότι το όριο των 7 μηνών απαξιώνει τα προγράμματα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή, που υλοποιούσε ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το οποίο μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι τα πλέον εξειδικευμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ειδική Αγωγή καθώς είναι τα μοναδικά που διαθέτουν αντίστοιχο Τμήμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα.

Τέλος, γνωρίζουμε ότι μέχρι την παρούσα στιγμή θίγονται οι επιμορφούμενοι των ακαδημαϊκών ετών 2008-9, 2010-11, 2017-18 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.

Δείτε επίσης:

Προκήρυξη 3ΕΑ-2019: Χρηστικός οδηγός συμπλήρωσης της αίτησης – Επισήμανση προβλημάτων – (Ανανεώνεται)

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Για τους ανωτέρω εύλογους, νόμιμους & αληθείς λόγους,

Ζητάμε

Την άρση της αναδρομικής ισχύος του άρθρου 58 παρ. 4 του νόμου 4589/2019 καθώς αυτή επιφέρει την απόσβεση των προσόντων μας τα οποία κατοχυρώθηκαν με όλες τις νόμιμες διαδικασίες από Δημόσιο Πανεπιστήμιο (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και βάσει του ισχύοντος νόμου που όριζε ως μοναδικό κριτήριο ένταξης στον επικουρικό πίνακα ΕΑΕ την παρακολούθηση σεμιναρίου εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή άνω των 400 ωρών. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να αποκατασταθεί η εις βάρος μας αδικία.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός πως, ένας από τους βασικούς λόγους για την επιλογή των σεμιναρίων εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ήταν το ότι πληρούσαν το κριτήριο που όριζε ο νόμος για την ένταξή μας στους επικουρικούς πίνακες ΕΑΕ (παρακολούθηση άνω των 400 ωρών). Το πιστοποιητικό που λάβαμε μας έδωσε το δικαίωμα ένταξης στους επικουρικούς πίνακες και βάσει αυτού οι περισσότεροι από εμάς εργαζόμαστε έως σήμερα. Ωστόσο, το νέο κριτήριο της χρονικής διάρκειας τουλάχιστον επτά μηνών που ετέθη ετεροχρονισμένα και αναδρομικά μας αποκλείει από τους επικουρικούς πίνακες και μας στερεί το δικαίωμα για εργασία.

κ. Υπουργέ,

αναμένουμε & ευελπιστούμε στις άμεσες ενέργειές σας,

Για την αποκατάσταση της εις βάρος μας αδικίας.

Με τιμή

Οι αιτούντες

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

13 Σχόλια

 1. Γ. Δ. σε

  Είναι τελείως παράλογο ένα ετήσιο σεμινάριο 450 ωρων(50ωρες παραπάνω από αυτες που ζητάει ο νόμος) το οποίο διοργανώθηκε από το πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που είναι από τους πιο αρμόδιους φορείς, γιατί διαθέτει τμήμα προπτυχιακών και μετά πτυχιακών προγραμμάτων στην ειδική αγωγή, να αποκλείεται από την διαδικασία διορισμού επειδή για λίγες μέρες δεν συμπληρώνει το 7μηνο που ζητά η προκήρυξη. Ένας όρος που ποτέ δεν υπήρχε τα τελευταία 10 χρόνια και ο οποίος τέθηκε φέτος με αναδρομική ισχύ. Κάτι που είναι τελείως εκτός νομιμότητας.

   • Έχουμε χάσει τον ύπνο μας, γιατί αποκλειόμαστε από τον διαγωνισμό εμείς που στηρίζουμε τόσα χρόνια ως εργαζόμενοι την ειδική αγωγή, εργαζόμενοι με αυτό ακριβώς το προσόν που αρνούνται να μας αναγνωρίσουν. Αν δεν διορθώσει ΆΜΕΣΑ το υπουργείο την αδικία που επέτρεψε το ίδιο να δημιουργηθεί, με έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου (όχι αύριο, ΕΧΘΕΣ) θέτει σε κίνδυνο όλο το σχέδιο διορισμών στην ειδική αγωγή, καθώς οι χιλιάδες θιγόμενοι θα κινηθούμε νομικά εναντίον των πινάκων με ταυτόχρονη κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Είμαστε πολλοί και είμαστε αποφασισμένοι να τα τινάξουμε όλα στον αέρα….

    • Βασίλης Βούγιας σε

     Δεν γίνεται με ερμηνευτική Εγκύκλιο. Χρειάζεται Τροπολογία νόμου που να αποκλείει την αναδρομική ισχύ.

 2. Αριάδνη σε

  Το υπουργείο μπορεί έστω και την ύστατη στιγμή να λάβει πρόνοια του δικαίου αυτού αιτήματος και να αποσύρει είτε την αναδρομικοτητα είτε την ημεροχρονολογια.Το ίδιο έχει γίνει και για τους κατόχους μεταπτυχιακών παλαιότερων ετών που δεν είχαν κάνει πρακτική!

 3. Κωνσταντίνα κοκοζιδου σε

  Τι μπορούμε όμως να κάνουμε γι αυτό κ. Βουγια? Εκατοντάδες κόσμου χάνει το δικαίωμα να μπει στους επικουρικούς πίνακες και έτσι να αποκλειστεί για 3 χρόνια όχι μόνο από τον μόνιμο διορισμό αλλα και από τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Πρέπει να διορθωθεί αυτή η αδικία.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Χρειάζεται Τροπολογία νόμου από το Υπουργείο Παιδείας που να αποκλείει την αναδρομικότητα.

 4. Πάρη λιβακη σε

  Συμφωνούμε, είναι άδικο. Πρέπει το υπουργείο να κάνει το καθήκον του κ να βρει λύσεις άμεσα.

 5. Αναστασία Χούντα σε

  Και ας μην ξεχνάμε πως το ίδιο υπουργείο την προηγούμενη μόλις χρονιά μας έκρινε κατάλληλους. Θεώρησε ικανό προσόν το σεμινάριο των 400 ωρών χωρίς αναφορά σε ημεροχρονολογία για να ενταχθούμε στον πίνακα και να δουλέψουμε σε αυτή την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα όπως και κάναμε. Ξαφνικά λοιπόν θεωρούμαστε ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ. Επιπλέον η παράμετρος των 10+ μηνών προϋπηρεσίας (η οποία δεν αποκτάται σε ένα ακαδημαϊκό έτος – μάξιμουμ 9) έρχεται και δρα συμπληρωματικά ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να καταθέσουμε τα χαρτιά μας για την ένταξη στον επικουρικό πίνακα για τα επόμενα τρία χρόνια και ίσως για πάντα…
  Τα συμπεράσματα δικά σας!

 6. Στο αρχικό προσχέδιο νόμου που βγήκε σε διαβούλευση στις 24/12/2018, υπήρχε μόνο ο όρος των 400 ωρών (https://www.minedu.gov.gr/ypapegan/anakoinoseis/38970-24-12-18-systima-diorismoy-ekpaideftikon-tis-protovathmias-kai-defterovathmias-ekpaidefsis-4).
  Τι άλλαξε έκτοτε και ο τελικός νόμος (που πέρασε ως τροπολογία μάλιστα μέσα σε άλλον νόμο) περιείχε αυτόν τον παράλογο και παράνομο όρο των 7 μηνών, χωρίς έστω πρόβλεψη για εξαίρεση όσων έχουν επιμορφωθει σε προγενέστερο χρόνο, οι οποίοι με βάση αυτήν την επιμόρφωση αναγνωρίζονται και εργάζονται χρόνια στην ειδική αγωγή; Μήπως παίζονται παιχνίδια πάνω στις πλάτες μας και με τις ζωές μας;…

 7. Γκατζελακη Ελένη σε

  Όλα άλλαξαν εν μια νυκτί. Άτομα που τόσα χρόνια ήμασταν ικανά να δουλέψουμε, πλέον δεν είμαστε. Το ερώτημα είναι γιατί μπήκε τώρα αυτό το έξτρα κριτήριο των μηνών και γιατί ορίστηκαν συγκεκριμένα οι 7 μήνες. Γιατί όχι 8; Γιατί όχι 6; Ποια είναι η λογική πίσω από το 7; Εδώ μοριοδοτουν μεταπτυχιακό ενός έτους και απαιτούν το σεμινάριο να κρατάει 7 μήνες; Είναι δυνατόν; Και το χειρότερο απ’ όλα ο νόμος αυτός να έχει αναδρομική ισχύ. Να ” τιμωρουμαστε” για κάτι που όταν το κάναμε ήμασταν καθόλα νόμιμοι! Απαράδεκτο!

 8. Σκουλαρίκα Κατερίνα σε

  το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εμείς που έχουμε σεμινάριο από το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γράψτε μία απάντηση