Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιλογές Διευθυντών Εκπαίδευσης με αδικαιολόγητη εξάμηνη καθυστέρηση-Ερώτηση στη Βουλή 48 Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιλογές Διευθυντών Εκπαίδευσης με αδικαιολόγητη εξάμηνη καθυστέρηση-Ερώτηση στη Βουλή 48 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επιλογές Διευθυντών Εκπαίδευσης

Το ζήτημα της αδικαιολόγητης εξάμηνης καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και  τοποθέτησης Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θέτουν με Ερώτησή τους προς την Yπουργό Παιδείας 48 Bουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ύστερα από πρωτοβουλία του Tομεάρχη Παιδείας κου Νίκου Φίλη και της Aναπληρώτριας Tομεάρχη κας Μερόπης Τζούφη.

Οι Βουλευτές, μεταξύ άλλων, επισημαίνουν ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν είναι έτοιμη να φέρει σε πέρας μέχρι και σήμερα τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Εκπαίδευσης.

“Πόσο χρόνο άραγε χρειάζεται το “επιτελικό κράτος”; 6 μήνες και κανείς νέος Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν έχει τοποθετηθεί, τη στιγμή που κατά την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών Εκπαίδευσης είχε ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 2 μήνες”, επισημαίνουν χαρακτηριστικά.

Αναφέρουν δε πως δεν έχει γίνει επιλογή με κρίση ούτε ενός στελέχους εκπαίδευσης, αν και έχουν παρέλθει τρία χρόνια, αν και από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση δήλωνε έτοιμη, παρά μόνο η τοποθέτηση από την υπουργό Παιδείας των προσωρινών Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κατόπιν αδιαφανούς και “fast track” διαδικασίας.

Οι Βουλευτές απαιτούν να μάθουν, μεταξύ άλλων, τους λόγους της αδικαιολόγητης καθυστέρησης, καθώς και πότε θα τοποθετηθούν και θα αναλάβουν καθήκοντα οι νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Παρατίθεται το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Επιλογές Διευθυντών Εκπαίδευσης

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 Θέμα: «Αδικαιολόγητη η εξάμηνη καθυστέρηση στην τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

 Στις 28 Δεκεμβρίου 2021 εκδίδονται οι προκηρύξεις- προσκλήσεις τόσο για την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογή του ν. 4823/2021. Έξι ολόκληρους μήνες από την έκδοση των προκηρύξεων, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών δεν έχει ολοκληρωθεί και παραμένει άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί. Αναδεικνύεται έτσι για μια ακόμη φορά η απίστευτη επιτελική ανικανότητα του υπουργείου Παιδείας.

Πιο συγκεκριμένα, οι ανωτέρω προκηρύξεις-προσκλήσεις εκδόθηκαν πριν 6 ολόκληρους μήνες, την 28η/12/2021, σε συνέχεια της αριθ. Φ.353.1/20/163161/Ε3/ 14.12.2021 (Β’ 5833) απόφασης της υπουργού Παιδείας “Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”, αλλά και ορισμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών, που παρατίθενται παρακάτω. Ακολουθεί, στις 3 Ιανουαρίου, διόρθωση της προκήρυξης για τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Παράλληλα, κυκλοφορεί στον τύπο το χρονοδιάγραμμα επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Εκπαίδευσης σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 21 Απριλίου, δηλαδή 4 μήνες μετά.

Ήδη βρισκόμαστε 6 μήνες μετά και κανείς νέος Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν έχει τοποθετηθεί.

Αναπόφευκτα, τίθεται ζήτημα σύγκρισης των αντίστοιχων διοικητικών διαδικασιών, ήτοι της διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που ολοκληρώθηκαν σε λιγότερο από 2 μήνες και αντίστοιχα του “επιτελικού κράτους” που χρειάζεται παραπάνω από 6 μήνες:

Χρονοδιάγραμμα επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης
ΣΥΡΙΖΑ

 

10/12/2015 Έκδοση προκηρύξεων

23/12/2015 Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες των αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Δίπλα από το όνομα του υποψηφίου θα αναγράφονται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση.

Από 23/12/2015 έως 29/12/2015  Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης τόσο για τους πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο  και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων

Από 30/12/2015 έως 4/1/2016 Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων τόσο των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και των πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά Διεύθυνση εκπαίδευσης. Δίπλα από το όνομα του υποψηφίου θα αναγράφονται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση – Προγραμματισμός συνεντεύξεων – ενημέρωση υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό των συνεντεύξεων.

8/1/2016 Διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας (Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα ξεκινήσει στις 09:00 και θα ολοκληρωθεί στις 17:00. )– Σύνταξη πρακτικού εφορευτικής επιτροπής που θα περιλαμβάνει τον υπολογισμό των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν – Αποστολή των αποτελεσμάτων της μυστικής ψηφοφορίας στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό τρόπο.

11/1/2016 Αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης – Καταχώρηση βαθμολογίας – Ανάρτηση μοριοδότησης της ψηφοφορίας

Από 12/1/2016 έως 19/1/2016 Συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον του συμβουλίου επιλογής – Ολοκλήρωση και ανάρτηση πινάκων της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Από 20/1/2016 έως 22/1/2016 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα

Από 25/1/2016 Εκδίκαση ενστάσεων – κατάρτιση αναμορφωμένων πινάκων και αποστολή τους προς κύρωση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Από 27/1/2016 έως 29/1/2016 Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών Εκπαίδευσης από τα Συμβούλια Επιλογής – Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών Εκπαίδευσης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

1/2/2016 Ανάληψη υπηρεσίας Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

ΝΔ

 

28 Δεκεμβρίου (2021) Έκδοση προκηρύξεων

4 Μαρτίου (2022): Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης τυπικών προσόντων

Από 8 έως 10 Μαρτίου (3 εργάσιμες ημέρες): Κατάθεση ενστάσεων

18 Μαρτίου: (i) Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μοριοδότησης μετά την εξέταση των ενστάσεων και (ii) Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων

Από 21 Μαρτίου έως και 8 Απριλίου: Διεξαγωγή  Συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

8 Απριλίου: Έλεγχος πινάκων μοριοδότησης για συμπληρωματικές συνεντεύξεις από τον επικουρικό πίνακα

11 Απριλίου: Ανακοίνωση προγράμματος συμπληρωματικών συνεντεύξεων

Από 13 έως 14 Απριλίου: Συμπληρωματικές συνεντεύξεις

15 Απριλίου: Κατάρτιση τελικών αξιολογικών πινάκων επιλογής και υποβολή για κύρωση

Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου: Κλήση από διοίκηση για υποβολή δήλωσης προτίμησης

Από 19 έως 20 Απριλίου: Δηλώσεις προτίμησης

Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου: Πρόταση για τοποθέτηση

 

 

Πέρα από την απαράδεκτη αυτή καθυστέρηση, επισημαίνουμε και τα ζητήματα δημοκρατικής λειτουργίας, δηλαδή επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ οι υποψήφιοι είχαν δικαίωμα υποβολής ένστασης σε δύο φάσεις της διαδικασίας επιλογής, όπου στην πρώτη η προθεσμία ήταν εύλογης διάρκειας εννέα ημερών, ενώ επί “επιτελικού κράτους” – ΝΔ οι υποψήφιοι υπέβαλαν μια ένσταση σε προθεσμία τριών ημερών.

Να ληφθεί υπόψη ότι επί ΣΥΡΙΖΑ στα Συμβούλια Επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης συμμετείχαν αιρετοί, τους οποίους αντιδημοκρατικά και αυταρχικά απέβαλε η ΝΔ, προκειμένου δήθεν να προχωρήσει ταχύτερα τη διαδικασία.

Έτσι, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 είχαν επιλεγεί και τοποθετηθεί μέσα σε 1,5 μήνα οι 116 Διευθυντές Εκπαίδευσης, επί ΝΔ αν και έχουν παρέλθει 6 μήνες δεν  έχει καταστεί εφικτό μέχρι και σήμερα να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Εγείρεται, ακόμα, από την προπεριγραφείσα αναποτελεσματικότητα του “επιτελικού κράτους” και ένας επιπλέον προβληματισμός σχετικά με τις επιδιώξεις της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας.

Σημειωτέον, δεν έχει γίνει επιλογή με κρίση ούτε ενός στελέχους εκπαίδευσης, αν και έχουν παρέλθει τρία χρόνια αν και από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση δήλωνε έτοιμη.

Συγκεκριμένα, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, όπως αποδείχτηκε, δεν είναι έτοιμη να φέρει σε πέρας μέχρι και σήμερα τη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης. Πάρα ταύτα, στις 24-7-2020 η υπουργός παιδείας σπεύδει να καταθέσει ως τροπολογία στο σ/ν του υπουργείου αρμοδιότητάς της “Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων” τις διατάξεις σχετικά με τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, που είχαν επιλεγεί ύστερα από αξιοκρατική και διαφανή διαδικασία και υπηρετούσαν με παράταση θητείας, με την τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κατόπιν αδιαφανούς και fast track διαδικασίας, με την κατάργηση των εν εξελίξει διαδικασιών επιλογής 58 Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 58 Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το ν. 4547/2018. Χαρακτηριστικά στο άρθρο 30 του ν. 4713/2020, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι έως την επιλογή και τοποθέτηση νέων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε κάθε περίπτωση έως την 31η.8.2021 τοποθετούνται προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ακολούθως, εκτός χρονοδιαγράμματος και ούσα ανέτοιμη,  φέρνει προς ψήφιση τις διατάξεις για την επιλογή των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης στον κατ’ ευφημισμό νόμο “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις” και δημοσιεύεται η σχετική για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων αριθ. Φ.353.1/20/163161/Ε3/14.12.2021 υπουργική απόφαση “Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” (Β΄ 5833).

Η διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης “μετράει” ήδη 6 μήνες και έχει “σπάσει” όλα τα χρονοδιαγράμματα τόσο του υπουργείου Παιδείας όσο και των αντίστοιχων διαδικασιών επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης του παρελθόντος από τη μεταπολίτευση έως σήμερα. Επισημαίνεται ότι οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες αναρτήθηκαν τελικά στις 26-4-2022, καθώς και ότι  η επεξεργασία, αξιολόγηση και μοριοδότηση των 647 φακέλων υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης, μαζί με την εξέταση των ενστάσεων από τα τέσσερα Συμβούλια Επιλογής, κράτησε 3 ολόκληρους μήνες.

Σύμφωνα με τους δημοσιευμένους πίνακες Δεκτών-μη Δεκτών υποψηφιοτήτων, το μεγαλύτερο αριθμό φακέλων για επεξεργασία και μοριοδότηση είχε το Δ’ ΠΣΕ και η σχετική διαδικασία κράτησε 3 μήνες για 182 φακέλους!

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται η αρμόδια υπουργός:
  1. Ποιοι είναι οι λόγοι της καθυστέρησης στην επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;
  2. Για ποιο λόγο η ηγεσία του υπουργείου δεν έχει ενημερώσει ήδη για την καθυστέρηση αυτή, καθώς αφενός αυτή επηρεάζει άμεσα τόσο την εύρυθμη διοικητική λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και τους εκπαιδευτικούς (υποψήφιους, υπηρετούντες κ.λ.π), αφετέρου δήλωνε έτοιμη να κάνει της επιλογές από την πρώτη στιγμή, ενώ μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει ούτε μια επιλογή στελέχους με διαδικασίες που ψήφισε η Βουλή πέραν της προ διετίας τοποθέτησης των προσωρινών Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με υπουργική απόφαση και κατόπιν αδιαφανούς και fast track διαδικασίας;
  3. Πότε θα εκδοθούν οι κυρωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες των υποψήφιων Διευθυντών Εκπαίδευσης ώστε να γίνουν οι αιτήσεις προτίμησης;
  4. Πότε θα εκδοθούν οι αποφάσεις τοποθέτησης των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης;
  5. Πότε θα αναλάβουν καθήκοντα οι νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 Δείτε το κείμενο της Ερώτησης και σε μορφή doc εδώ

Δείτε επίσης

Επιλογή Διευθυντών σχολείων: Τροπολογία ζητά Βουλευτής της Ν.Δ για γίνουν έγκαιρα οι κρίσεις 

Καθυστέρηση στην επιλογή Διευθυντών σχολείων: Ερώτηση στη Βουλή 

Κόπτσης-κατανομή διορισμών: Η Υπουργός δεν έχει πει ακόμη το τελικό “ok” για κάποιους-Τι είπε για οργανικές θέσεις και ΕΑΕ

Πίνακες εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής: Ερώτηση στη Βουλή για τη βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών αποφοίτων προγραμμάτων ΕΑΕ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση