Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιλογή διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων: Τροποποίηση Απόφασης-Δεκτά πτυχία Κολεγίων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιλογή διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων: Τροποποιήθηκε η Απόφαση με τη διαδικασία κατάταξης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων-Δεκτά τα πτυχία Κολεγίων.

Επιλογή διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων

Σε τροποποίηση της υπό στοιχεία 128677/Θ2/ 19.10.2022 (Β’ 5464) Υπουργικής Απόφασης “Καθορισμός διαδικασίας κατάταξης και επιλογής διευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 4823/2021″ (Α’ 136) προέβη το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δια της Υπουργού κας Ν. Κεραμέως με την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ.Α. 160265/Θ2, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6865/29-12-2022.

Σύμφωνα με την τροποποιητική Απόφαση θα γίνονται δεκτά για την επιλογή Διευθυντών  Εκκλησιαστικών Σχολείων τα πτυχία Κολεγίων, αν το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π./Α.Τ.Ε.Ε.Ν) τους έχει αναγνωρίσει.

Αναλυτικά

Τροποποιείται η υπό στοιχεία 128677/Θ2/19-10-2022 (Β’ 5464) Υπουργική Απόφαση από τότε που ίσχυσε ως προς:

α) το πρώτο εδάφιο της δεύτερης παρ. που βρίσκεται στο τέλος της παρ. 2α) του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 128677/Θ2/19-10-2022 (Β’ 5464) Υπουργικής Απόφασης ως εξής:

«Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π./Α.Τ.Ε.Ε.Ν)».

β) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 ως εξής:

«Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθμού μονάδων, στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στο υποκριτήριο της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 3 και στο υποκριτήριο της περ. γ’ της παρ. 3 του ίδιου άρθρου της παρούσας.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 128677/Θ2/ 19-10-2022 (Β’ 5464) Υπουργική Απόφαση.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 6865/29-12-2022

Δείτε επίσης

Διευκρινίσεις για υποψήφιους διευθυντές σχολικών μονάδων μέλη ΕΕΠ και εκπαιδευτικούς ΚΕΔΑΣΥ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων και πειραματικών Σχολείων

Διευκρινίσεις για επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων από το Υπουργείο Παιδείας 

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης Διευθυντών από ΥΠΑΙΘ: Προϋπηρεσία-Μεταφόρτωση αρχείων-Yπηρετήσεις εκτός Α/θμιας & Β/θμιας

Επιλογή διευθυντών σχολείων-οδηγίες αιτήσεων: Πως συμπληρώνεται η αίτηση και κατατίθενται τα δικαιολογητικά

Ανακοινοποίηση Πρόσκλησης αιτήσεων Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων 

Πριν φύγετε

ΟΛΜΕ: Τι είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘ Α. Κόπτσης για τις μονιμοποιήσεις και για νέες προσλήψεις το νέο έτος

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση