Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιλογές Διευθυντών σχολικών μονάδων: Πρόσκληση για ορισμό μελών Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιλογές Διευθυντών σχολικών μονάδων: Πρόσκληση για ορισμό μελών Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής από την ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας – Αναμένεται και η παράδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Επιλογές Διευθυντών σχολικών μονάδων

Σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής νέων Διευθυντών σχολικών μονάδων, προχώρησε σήμερα η Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας κα Ελένη Μπενιάτα.

Σε ανάλογες Προσκλήσεις αναμένεται να προχωρήσουν και οι άλλοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης της χώρας μετά από σχετική οδηγία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επίσης αναμένεται να παραδοθεί από ιδιωτική εταιρεία στο ΥΠΑΙΘ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων, ώστε να μπορέσει να εκδοθεί η σχετική Προκήρυξη με τις ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών από τους υποψήφιους.

Ακολουθεί η Πρόσκληση της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Στερεάς Ελλάδας»

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,

…………………….

προσκαλούμε

Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχουν εικοσαετή (20ετή) και δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση, στην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας μέσω των αρμοδίων Διευθυντών Εκπαίδευσης από Δευτέρα 10.10.2022 μέχρι και Τετάρτη 12.10.2022.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν μέλη των συμβουλίων εκπαιδευτικοί που προτίθενται να είναι υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής.

Οι αρμόδιοι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να εκδώσουν βεβαίωση για κάθε ενδιαφερόμενο, στην οποία θα βεβαιώνεται ο βαθμός, η οργανική θέση, η θέση που υπηρετεί, ο συνολικός πραγματικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας και ο συνολικός χρόνος σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2, του άρθρου 30 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ.Α’/03-08-2021).

Ως καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό της εκπαιδευτικής υπηρεσίας ορίζεται η 12.10.2022.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τις βεβαιώσεις και τον συγκεντρωτικό πίνακα με το συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση, το αργότερο μέχρι τις 14.10.2022, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά.

Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα: α) αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) βεβαίωσης και γ) συγκεντρωτικού πίνακα.

Δείτε την Πρόσκληση σε μορφή ΕΔΩ 

Δείτε επίσης

Πίνακες μοριοδότησης Συμβούλων Εκπαίδευσης: Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας 

Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Παιδείας 

Διευκρινίσεις για ΕΔΥ: Εφημερίες και συμμετοχή στις συνεδριάσεις-Εγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση