Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιλογή Υποδιευθυντών σε ΣΔΕ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιλογή Υποδιευθυντών σε ΣΔΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης. 

Επιλογή Υποδιευθυντών σε ΣΔΕ

Προκήρυξη για την επιλογή δύο (2) θέσεων Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) εξέδωσε η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Δείτε τα ΣΔΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1 ΣΔΕ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
2 ΣΔΕ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης πρέπει να διαθέτουν τετραετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία.

Η υπηρεσία πρέπει να έχει διανυθεί , σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 27, παρ.3 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και άρθρο 42, παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Ά 125) και η οποία πρέπει να αποδεικνύεται από αντίστοιχο πρόσφατο αναλυτικό  πιστοποιητικό  υπηρεσιακής  κατάστασης.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) μόνο αίτηση, επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι και όλα τα ΣΔΕ της ίδιας Περιφέρειας.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μία (1) μόνο θέση, είτε αυτή του Διευθυντή ΣΔΕ είτε αυτή του Υποδιευθυντή και για μία μόνο δομή, είτε τα Σ.Δ.Ε. είτε τα Δ.ΙΕΚ.

Οι  υποψήφιοι  για  τις  θέσεις  Υποδιευθυντών  ΣΔΕ  θα  πρέπει  να  είναι  εν  ενεργεία εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   και  μόνιμοι  εκπαιδευτικοί.

Πρέπει να  ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών  της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής,  με  τέσσερα  (4)  τουλάχιστον  χρόνια  εκπαιδευτική υπηρεσία.

Ποιοι δεν επιλέγονται

Δεν επιλέγεται ως υποδιευθυντής ΣΔΕ εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με τη ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/2007, (Φ.Ε.Κ. Α’26) ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, όπως ισχύει.

Δεν επιλέγεται ως υποδιευθυντής ΣΔΕ εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

Δείτε ολόκληρη την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δείτε επίσης:

Αιτήσεις Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ: Η Πρόσκληση

Επιμόρφωση για μαθητεία: Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχής

Εισήγηση Υπουργού Παιδείας στη Βουλή για τις εκπαιδευτικές διατάξεις

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση