Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιλογή Υποδιευθυντών ΙΕΚ: Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιλογή Υποδιευθυντών ΙΕΚ: Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – ΦΕΚ.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3199-22-6-2022 η Απόφαση υπ. αριθμ. Κ5/76494 της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Νίκης Κεραμέως, με τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Υποδιευθυντών δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αναλυτικά
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καλούνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης και μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Γ.Γ.Ε.E.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. με τεσσάρων (4) ετών, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην επιμόρφωση εκπαιδευτών, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθούν και να εποπτεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και να συντονίζουν τη διαδικασία αξιολόγησής της και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με επιλογή των αντίστοιχων θέσεων Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, οι οποίες υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://directors.it.minedu.gov.gr σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προηγούμενης παραγράφου, με την οποία ορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, σε ψηφιακή μορφή, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζόμενων στο άρθρο 4 της παρούσας προσόντων.

3Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων.

Μια μόνον αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, είτε για θέση Διευθυντή είτε για θέση Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ., επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι και πέντε (5) δημόσια Ι.Ε.Κ.

Θητεία

Με απόφαση του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου, οι υποψήφιοι που επιλέγονται ως Υποδιευθυντές τοποθετούνται στα δημόσια Ι.Ε.Κ. με θητεία τριών (3) ετών.

Οι επιλεγέντες Υποδιευθυντές οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Η τριετής θητεία λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί της επιλογής τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 3199-22-6-2022

Δείτε επίσης

Παράλληλο Μηχανογραφικό: Αύξηση ειδικοτήτων ΙΕΚ και θέσεων 

ΦΕΚ: Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ 

ΦΕΚ: Καθορισμός ειδικοτήτων ΙΕΚ | Πίνακας

Ειδικότητες ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ και Τομείς: Καθορίστηκαν ανά ΠΔΕ και ΔΙΔΕ για το 2022-23

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση