Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιλογή 20 επιμορφωτών για την επιμόρφωση στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιλογή 20 επιμορφωτών για την επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.

Επιλογή των 20 επιμορφωτών μετά από τη διενέργεια κλήρωσης για την υλοποίηση της Α ́ Φάσης Επιμόρφωσης της Πράξης “Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)” ΟΠΣ (MIS): 5032906.

Ο Πρόεδρος του ΙΕΠ εισηγήθηκε

την επιλογή των 20 επιμορφωτών/πολλαπλασιαστών οι οποίοι αναδείχθηκαν μέσα από τη διαδικασία της κλήρωσης που διεξήχθη διαδικτυακά τη Δευτέρα 27.09 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπ. αρ. 48/23-09-2021 απόφασης του ΔΣ του ΙΕΠ (ΑΔΑ: ΨΘΖ2ΟΞΛΔ-ΘΧΟ).

Σε περίπτωση άρνησης ή κωλύματος

κάποιων από τους επιλεχθέντες, θα κληθεί ισοδύναμος αριθμός σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης, έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο πίνακας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Πράξης.

Η συμμετοχή των επιλεγέντων στην επιμόρφωση

από την Επιστημονική Ομάδα Έργου προκειμένου να καταστούν επιμορφωτές Α ́, ισοδυναμεί με αποδοχή από μέρους τους της συμμετοχής τους στη Β ́ Φάση της επιμόρφωσης κατά την οποία θα κληθούν να επιμορφώσουν τους επιμορφωτές Β ́.

Η επιμόρφωση των επιλεγέντων

θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και το ακριβές πρόγραμμα θα καθοριστεί από την Επιστημονική Ομάδα Έργου.

Οι εμπλεκόμενοι

θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα της επιμόρφωσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αντιστοιχία του ονοματεπωνύμου των υποψηφίων με τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΙΕΠ συμπεριλαμβάνεται ως Παράρτημα.

Δείτε σε μορφή pdf τους 20 επιλεγέντες επιμορφωτές για τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Δείτε επίσης

Επιμόρφωση Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας: Υλοποίηση Α’ Φάσης
Μητρώο Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
7ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο eTwinning #etwinconfgr
Πρόσκληση ενδιαφέροντος: eTwinning δράση για το STEM 3.0 για 340 σχολεία

Πριν φύγετε

Αιτήσεις πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ: Από Τετάρτη 29.09 έως και Τετάρτη 06.10.2021
Πρόσκληση αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ ως επιστημονικό προσωπικό
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση