Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιλογή εκπαιδευτικών για εκκλησιαστικά σχολεία: Το ΦΕΚ με τη διαδικασία κατάταξης και επιλογής υποψηφίων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιλογή εκπαιδευτικών για εκκλησιαστικά σχολεία: Το ΦΕΚ με τη διαδικασία κατάταξης και επιλογής υποψηφίων – Αίτηση με σειρά προτίμησης σε μέχρι τρία (3) συνολικά Ε.Σ.

Επιλογή εκπαιδευτικών για εκκλησιαστικά σχολεία

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5495/24-10-2022 η Υ.Α της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως με τον καθορισμό της διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Δείτε το ΦΕΚ Β 5495/24-10-2022 

Στελέχωση εκκλησιαστικών σχολείων

Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία στα σχολεία αυτά. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης.

Για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ε.Σ., η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα.

Προκήρυξη

Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων πραγματοποιούνται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Ε.Σ., που υποβάλλονται από τους διευθυντές τους, κατά κλάδο και ειδικότητα.

Η προκήρυξη αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση στα Ε.Σ. αφορά στο επόμενο σχολικό έτος.

Η προκήρυξη καθορίζει κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Ηλεκτρονική αίτηση

Με την προκήρυξη καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις εκπαιδευτικών Ε.Σ., να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με σειρά προτίμησης για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι τρία (3) συνολικά Ε.Σ

Προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας

Ως εκπαιδευτικοί των Ε.Σ. επιλέγονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της εκκλησιαστικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.

Επιλογή

Η επιλογή του διδακτικού προσωπικού στα εκκλησιαστικά σχολεία του ν. 4823/2021 (Α’ 136) πραγματοποιείται μετά από αίτηση των μόνιμων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η αξιολόγησή τους διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 127 του ίδιου νόμου.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω πλατφόρμας που αναπτύσσεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τρία (3) συνολικά Ε.Σ. κατ’ ανώτατο όριο, με σειρά προτίμησης.

Δείτε επίσης

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ ΑΑΔΕ: Χιλιάδες εκπαιδευτικοί και υπάλληλοι του Υπ. Παιδείας εργάσθηκαν για την επιτυχή διεξαγωγή του 

Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων: Ξεκινά σήμερα Δευτέρα 24 Οκτωβρίου στα Λύκεια 

Ιδρυση 40 Τμημάτων Ενταξης Δευτεροβάθμιας: Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Κεραμέως για σχολική βία-κενά-κακοποίηση 12χρονης-ελλείψεις εκπ/κών στο εξωτερικό-πτώση φοιτητή ΑΠΘ 

Δηλώσεις συγγραμμάτων φοιτητών από Δευτέρα 24 Οκτωβρίου έως Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση