Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιλογή μαθητών και εκπαιδευτικών για ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ: Κριτήρια και διαδικασία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιλογή μαθητών και εκπαιδευτικών για ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ: Τα Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής σε ΦΕΚ-Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κου Κ. Χατζηδάκη.

Επιλογή μαθητών και εκπαιδευτικών για ΕΠΑΣ

Με την υπ. αριθμ. 57560 –ΦΕΚ B 3552 – 03.08.2021– Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κου Κ. Χατζηδάκη, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής μαθητών για εισαγωγή στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020.

Επίσης

Με την υπ. αριθμ. 57531-ΦΕΚ B 3552 – 03.08.2021-Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κου Κ. Χατζηδάκη, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

________________

Αναλυτικά

Α. Αριθμ. 57560 – Καθορισμός κριτηρίων επιλογής μαθητών για εισαγωγή στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι νέοι και οι νέες, που είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, ηλικίας από δεκαπέντε (15) έως είκοσι τριών (23) ετών. Η εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ. επιτυγχάνεται μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων των υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 2.

Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου ή ανώτερου τίτλου σπουδών.

Ο αριθμός των μαθητών, που εγγράφεται κάθε χρόνο στην Α’ Τάξη σε κάθε ειδικότητα, καθώς και η διαδικασία των εγγραφών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Τίτλος Σπουδών: Απολυτήριο Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών.
  2. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο. β. Πρόσθετα δικαιολογητικά

Επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφά τους, που να αποδεικνύουν τα κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά καθο- ρίζονται στο άρθρο 2.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η προκήρυξη για την εισαγωγή μαθητών στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Οργανισμού περιλαμβάνει:

  1. Τον αριθμό των θέσεων ανά ειδικότητα και ΕΠΑ.Σ.
  2. Την αποκλειστική προθεσμία και τον τρόπο υποβο- λής των αιτήσεων των υποψηφίων.
  3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  4. Κάθε άλλη πληροφορία για τη διαδικασία εγγραφών και τις υποχρεώσεις των υποψηφίων.

Δείτε τη διαδικασία μοριοδότησης και όλες τις λεπτομέρειες της Απόφασης στοΦΕΚ B 3552 – 03.08.2021 Κριτήρια επιλογής μαθητών για ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ

________________

Β. Αριθμ. 57531 – Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης και του τρόπου υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών θα περιγράφονται στην οικεία προκήρυξη.

Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει,

ανά κλάδο, μία και μόνο αίτηση, με την οποία θα δηλώνει είτε κάποια/ ες από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Περιφέρειας Αττικής και από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας μιας ακόμα περιφερειακής ενότητας που ανήκει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ, είτε από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας έως δύο περιφερειακών ενοτήτων, που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ.

Ο υποψήφιος στην αίτηση του, δηλώνει υποχρεωτικά με σειρά προτίμησης τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί.

Δείτε αναλυτικά στο ΦΕΚ B 3552 – 03.08.2021 τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού για ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ

Δείτε επίσης

Εφαρμογή MyHealth: Πρόσβαση των πολιτών στα δεδομένα τους για την ηλεκτρονική και την άυλη συνταγογράφηση
Εργαζόμενοι σε Η/Υ: Διάλειμμα 15 λεπτών ανά δίωρο-Απόφαση ΣτΕ-Αποζημίωση αν δεν τηρείται το μέτρο
Αιτήσεις ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ 2021-22: Από Δευτέρα 12.07 έως Τετάρτη 25.08.2021
Εγκύκλιος: Αδειες του νόμου 4808/2021-Παράθεση αδειών και παροχή διευκρινίσεων από το Υπουργείο Εργασίας
 Νόμος 4823/2021-Αξιολόγηση-Επιλογές Στελεχών-Νέες Δομές Υποστήριξης-Νέο σχολείο-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση