Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιλογή Προϊσταµένου µονοθέσιων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων: Αρθρα 160 και 161 του νόμου 5094/2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιλογή Προϊσταµένου µονοθέσιων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων: Αρθρα 160 και 161 του νόμου 5094/2024 για τα Πανεπιστήμια, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 39/13-3-2024.

Επιλογή Προϊσταµένου µονοθέσιων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων

Για την καλύτερη οργάνωση και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των μονοθέσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων, στα άρθρα 160 και 161 του νόμου 5094/2024, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 39/13-3-2024, «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις», υπάρχουν διατάξεις για την επιλογή προϊσταμένου.

Στα άρθρα προβλέπονται αναλυτικά οι περιπτώσεις για την επιλογή προϊσταμένου σε μονοθέσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με εισήγηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όταν υπάρχουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 και ΠΕ70 που υπηρετούν σε αυτά τα σχολεία και για να μην υπάρχει νομοθετικό κενό.

Η ισχύουσα διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 1566/1985 για την επιλογή προϊσταμένου σε μονοθέσια νηπιαγωγεία δεν περιελάμβανε όλες τις περιπτώσεις επιλογής, εφόσον υπήρχαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 στο ίδιο σχολείο, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται η αντικατάστασή της για την πληρέστερη ρύθμιση του ζητήματος και αντιστοίχως, επιβάλλεται η αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 για την επιλογή προϊσταμένου σε μονοθέσια δημοτικά σχολεία, καθώς δεν περιελάμβανε όλες τις περιπτώσεις επιλογής εφόσον υπήρχαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 στο ίδιο σχολείο.

Ακολουθούν τα άρθρα 160 και 161

Άρθρο 160

Επιλογή Προϊσταµένου σε µονοθέσια νηπιαγωγεία – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 12 ν. 1566/1986

Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), περί εκπαιδευτικού προσωπικού νηπιαγωγείων, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Προϊστάµενος του µονοθέσιου νηπιαγωγείου είναι ο νηπιαγωγός που υπηρετεί σε αυτό. Αν υπηρετούν περισσότεροι νηπιαγωγοί µε απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου, ανατίθεται η άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθµό µόνιµο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 – νηπιαγωγών που υπηρετεί µε οργανική θέση στη σχολική µονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθµό µόνιµο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 – νηπιαγωγών που υπηρετεί µε απόσπαση στη µονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει µόνιµος εκπαιδευτικός, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό µε τη µεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια µονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι µόνιµοι εκπαιδευτικοί µε τον ίδιο βαθµό ή αναπληρωτές µε τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, καθήκοντα προϊσταµένου ασκεί αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθµό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Η άσκηση καθηκόντων Προϊσταµένου διαρκεί µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν µε οργανική θέση στη σχολική µονάδα και µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασµένους και τους αναπληρωτές.»

Άρθρο 161

Επιλογή προϊσταµένου σε µονοθέσια δηµοτικά σχολεία – Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 13 ν. 1566/1985

Η παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), περί εκπαιδευτικού προσωπικού δηµοτικών σχολείων, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Προϊστάµενος του µονοθέσιου δηµοτικού σχολείου είναι ο δάσκαλος που υπηρετεί σε αυτό. Αν υπηρετούν περισσότεροι δάσκαλοι, µε απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου, ανατίθεται η άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθµό µόνιµο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 – δασκάλων που υπηρετεί µε οργανική θέση στη σχολική µονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθµό µόνιµο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 – δασκάλων που υπηρετεί µε απόσπαση στη µονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει µόνιµος εκ- παιδευτικός, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό µε τη µεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια µονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι µόνιµοι εκπαιδευτικοί µε τον ίδιο βαθµό ή αναπληρωτές µε τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, καθήκοντα προϊσταµένου ασκεί αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στον βαθµό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Η άσκηση καθηκόντων Προϊσταµένου διαρκεί µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν µε οργανική θέση στη σχολική µονάδα και µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασµένους και τους αναπληρωτές.»

Δείτε σχετικά

Νόμος για μη κρατικά Πανεπιστήμια και ενίσχυση των Δημοσίων: Στο ΦΕΚ A 39/13-3-2024 ο νόμος 5094  

Δείτε επίσης

Πλαστό μεταπτυχιακό τίτλο κατέθεσε Δ/ντης σχολείου: Ελεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

Συνήγορος του εκπαιδευτικού θεσμοθετείται από το Υπουργείο Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση