Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ – Επιμορφωτικές συναντήσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Τάξεων Υποδοχής και Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ): Επιμορφωτικές συναντήσεις – Δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και τη UNICEF πραγματοποιεί δύο (2) «Δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών Τάξεων Υποδοχής και Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων» την Τρίτη 19 και την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρες 15:00-18:00.

Στις επιμορφωτικές συναντήσεις θα συμμετάσχουν αποκλειστικά εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν προσληφθεί κατά το σχολικό έτος 2023-2024 για τις Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) και τις Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Στις συναντήσεις θα συζητηθούν:

α) το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΤΥ και των ΔΥΕΠ,

β) το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών προσφύγων,

γ) καλές πρακτικές και μεθοδολογίες εκπαίδευσης μαθητών/τριών με προσφυγικό υπόβαθρο,

δ) τρόποι συνεργασίας με τους/τις Συντονιστές/τριες Εκπαίδευσης Προσφύγων και των Συμβούλων Εκπαίδευσης που είναι υπεύθυνοι/ες για τα σχολεία που λειτουργούν οι δομές αυτές και

ε) οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι/ες εκπαιδευτικοί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία για τις οποίες θα προταθούν καλές πρακτικές διαχείρισης προς όφελος των μαθητών/τριών προσφύγων.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ακολουθώντας την εξ αποστάσεως μεθοδολογία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας teams του IEΠ.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:00 έως και την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:00.

Αναλυτικές πληροφορίες για την εγγραφή και τη δήλωση συμμετοχής των εν λόγω εκπαιδευτικών και την παρακολούθηση των δράσεων περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Οι επιμορφωτικές δράσεις, μετά την ολοκλήρωσή τους, θα είναι διαθέσιμες για παρακολούθηση από κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του καναλιού youtube του ΙΕΠ. Ο σχετικός σύνδεσμος θα κοινοποιηθεί μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ και Δελτίου Τύπου.

Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ

Το Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Τρίτη 19 Μαρτίου 2024, 15:00-18:00

 

 

15:00-15:20

Χαιρετισμοί

Γενικός Γραμματέας Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., κος Ιωάννης Κατσαρός Πρόεδρος Ι.Ε.Π., κος Σπυρίδων Δουκάκης

Διευθυντής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κος Ιωάννης Μπουσδούνης.

  Εισηγήσεις
 

15:20-15:30

«Εκπαίδευση προσφύγων – Βήματα προς τη συμπερίληψη» Γκαλίνα Αλτουχόβα, Προϊσταμένη του

Αυτοτελούς Τμήματος Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων

 

 

15:30-15:40

«Διεθνείς πολιτικές και πρακτικές ένταξης μαθητών/τριών στο σχολείο- Ο ρόλος του Ινστιτούτου

Εκπαιδευτικής Πολιτικής»

Μαρία Γελαστοπούλου, Σύμβουλος Α΄ Ι.Ε.Π., Συντονίστρια της Μονάδας Ειδικής και

Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

15:40-15:50 «Οι πρώτες εμπειρίες από το

σχολείο»

Γκαλίνα Αλτουχόβα, Μαρία Γελαστοπούλου,

Άννα Αφεντουλίδου, Γιώργος Σιμόπουλος

15:50-16:30 «Αξιοποίηση της γλώσσας: τα

πρώτα βήματα στην (έν)ταξη»

Γιώργος Σιμόπουλος, Εκπρόσωπος της UNICEF
16:30-16:40 Διάλειμμα
 

 

 

16:40-17:50

 

 

«Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην πράξη με παραδείγματα»

Γκαλίνα Αλτουχόβα, Προϊσταμένη του

Αυτοτελούς Τμήματος Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων

 

Μαρία Γελαστοπούλου, Σύμβουλος Α΄ Ι.Ε.Π., Συντονίστρια της Μονάδας Ειδικής και

Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

17:50-18:00 Συζήτηση-Συμπεράσματα

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024, 15:00-18:00

 

  Εισηγήσεις
 

 

15:00-15:55

«Εκπαιδευτικά υλικά και διδακτικές εφαρμογές για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών με προσφυγικό

υπόβαθρο»

 

Άννα Αφεντουλίδου, Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ Σοφία Παπαγεωργίου, Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ Ελένη Χαντζούλη, Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ

 

15:55-16:50

«Ανάπτυξη γλωσσικών/γνωστικών δεξιοτήτων μέσα από ποικίλες εναλλακτικές διδακτικές

προσεγγίσεις»

Γκαλίνα Αλτουχόβα, Προϊσταμένη του

Αυτοτελούς Τμήματος Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων

16:50-17:00 Διάλειμμα
17:00-17:45 «Εκπαιδευτικά εργαλεία σε

πολυγλωσσικά περιβάλλοντα»

Γιώργος Σιμόπουλος, Εκπρόσωπος της UNICEF
17:45-18:00 Συζήτηση-Συμπεράσματα

Δείτε επίσης

Νεότερα ερευνητικά δεδομένα του ΕΠΙΨΥ για την επιθετικότητα και τον εκφοβισμό στους εφήβους 

Ημερίδα για τη βία ανηλίκων από την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων (ΕΠΑ) Καλαμάτας-Κυριακή 10 Μαρτίου 2024

Αντεγκλήσεις στη Βουλή για τα περί διδάκτρων φοιτητριών και sugar daddies-Μακρή: “Σεξιστική η αναφορά” 

Νέοι διαξιφισμοί στη Βουλή για το “sugar daddies”-Φωτογραφίες διαφημίσεων κατέθεσε ο Δ. Κουτσούμπας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση