Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιμορφούμενοι Φρενέ Κρήτης | Ονόματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιμορφούμενοι Φρενέ Κρήτης: Επιλογή 61 εκπαιδευτικών για το πιλοτικό πρόγραμμα Επιμόρφωση και εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση | Ονόματα.

Επιμορφούμενοι Φρενέ Κρήτης

Το Υπουργείο Παιδείας με την πρόσκληση με αρ. πρωτ.86105/Δ2/30-05-2019/ΥΠΠΕΘ, όπως συμπληρώθηκε από το με αρ. πρωτ. 131712/Ε3/26-08-2019 έγγραφο κάλεσε τους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση, που θα υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2019-20.

87 αιτήσεις

Στην ανωτέρω πρόσκληση ανταποκρίθηκαν, υποβάλλοντας οριστικοποιημένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ογδόντα επτά (87), εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιλέχθηκαν 61 εκπαιδευτικοί

Μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής επιλογής εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα Επιμόρφωση και εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση στην Κρήτη, επιλέχθηκαν βάσει κριτηρίων 61 εκπαιδευτικοί που συμπεριλαμβάνονται στον πιο κάτω Πίνακα.

Αξιολόγηση αιτήσεων

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη για την αξιολόγηση των αιτήσεων τα κριτήρια, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση, κατά τη σειρά καταγραφής τους, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κατανομή της δράσης και την αξιοπιστία των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της.

Τα κριτήρια με βάση την πρόσκληση έχουν ως εξής:

α) η προηγούμενη εμπειρία από επιμορφώσεις και εφαρμογές της παιδαγωγικής Φρενέ, όπως π.χ. η συμμετοχή στις συναντήσεις του Δικτύου συνεργατικών Σχολείων,

β) η συμμετοχή περισσότερων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα, με στόχο την δημιουργία πυρήνων συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ,

γ) η διασπορά των σχολείων με στόχο την κατά το δυνατόν εκπροσώπηση περισσότερων περιοχών.

Επιπλέον 7 συμμετέχοντες

Η Επιτροπή, μετά την ταξινόμηση των αιτήσεων των εκπαιδευτικών με βάση τα παραπάνω κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία μετακινήσεων των επιμορφούμενων, τη διαβεβαίωση των επιμορφωτών ότι δε θα διαταραχθεί η ομαλή διεξαγωγή της επιμόρφωσης και δεδομένης της εφαρμογής του προγράμματος πρώτη φορά στην Κρήτη, προτείνει να αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών κατά επτά (7).

Επιλογή εκπαιδευτικών

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π την επιλογή των εξής εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί που προτείνονται αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Δείτε τον Πίνακα

________________________

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Σχολών Ξεναγών για πρόσληψη εκπαιδευτικών

Πρόσληψη προσωπικού σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: Κοιν. Λειτουργοί-Νοσηλευτές-Φυσικ/τες-Θεραπευτές

Προκήρυξη ΑΣΤΕ: Eκπαιδευτικοί – Επιστημονικοί συνεργάτες Πληροφορικής – Ξένων Γλωσσών – Ψυχολογίας κ.α

Κατάλογος Αναδοχής και Υιοθεσίας: Αιτήσεις για ένταξη Πιστοποιημένων Κοινωνικών Λειτουργών

Πριν φύγετε

Οριστικοί Πίνακες Συμβούλων Ψυχολόγων και Σταδιοδρομίας και εκπ/κών ΣΔΕ μετά τις προτιμήσεις Τμημάτων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση