Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιμόρφωση αξιοποίησης iPads ως εκπαιδευτικών εργαλείων: Εκκίνηση Προγράμματος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιμόρφωση αξιοποίησης iPads ως εκπαιδευτικών εργαλείων: Το ΙΕΠ καλεί τους εκπαιδευτικούς Γ’ και Δ’ των επιλεγμένων Πειραματικών Σχολείων να συμμετάσχουν.

Επιμόρφωση αξιοποίησης iPads

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), καλεί τους/τις μόνιμους/-ες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ70, οι οποίοι/-ες ασκούν διδακτικά καθήκοντα στις τάξεις Γ’ και Δ’ των επιλεγμένων Πειραματικών Σχολείων για την αξιοποίηση των iPads ως εκπαιδευτικών εργαλείων, να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση κατά το διάστημα 9-31 Οκτωβρίου 2020.

Οι εκπαιδευτικοί

από τη Δευτέρα 05-10-2020 και ώρα 13:00 έως και την Πέμπτη 08-10-2020 και ώρα 15:00, καλούνται να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΕΠ  https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/

 Η εν λόγω δράση έχει θέμα:

“Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Γ’ και Δ’ τάξεων των Πειραματικών Σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την αξιοποίηση των iPads ως εκπαιδευτικών εργαλείων”

Η Ανακοίνωση του ΙΕΠ

Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Γ’ και Δ’ τάξεων των Πειραματικών Σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την αξιοποίηση των iPads ως εκπαιδευτικών εργαλείων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της Δράσης με θέμα:

«Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Γ’ και Δ’ τάξεων των Πειραματικών Σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την αξιοποίηση των iPads ως εκπαιδευτικών εργαλείων»

και σε συνέχεια της έγκρισης του επιμορφωτικού προγράμματος με την με αρ. 46/24-09-2020 απόφαση του Δ.Σ του Ι.Ε.Π καθώς και της έγκρισης πρόσκλησης και σχεδίου Δράσης με την με αρ. 47/01-10-2020 απόφαση του Δ.Σ του Ι.Ε.Π,

καλεί

τους/τις μόνιμους/-ες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ70, οι οποίοι/-ες ασκούν διδακτικά καθήκοντα στις τάξεις Γ’ και Δ’ των επιλεγμένων Πειραματικών Σχολείων για την αξιοποίηση των iPads ως εκπαιδευτικών εργαλείων,

να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση της Δράσης,

κατά το διάστημα 9-31 Οκτωβρίου 2020.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία,

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΕΠ

( https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/ )

από τη Δευτέρα 05-10-2020 και ώρα 13:00 έως και την Πέμπτη 08-10-2020 και ώρα 15:00.

Στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες θα δοθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Δείτε επίσης

Σεμινάριο eTwinning για γονείς: Διαθέσιμο για όλους, χωρίς κωδικούς
Οδηγός υλοποίησης Προγράμματος ΕΣΠΑ υποστήριξης σχολείων από Κοιν. Λειτουργούς και Ψυχολόγους
Δηλώσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης-Απάντηση Κεραμέως για καταλήψεις και πρωτοβουλίες του ΥΠΑΙΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση