Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιμόρφωση ειδικής αγωγής-προσβάσιμο: Εγγραφή και δήλωση μαθημάτων Δ περιόδου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιμόρφωση ειδικής αγωγής-προσβάσιμο: Εγγραφή και δήλωση μαθημάτων Δ περιόδου “Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού”.

Επιμόρφωση ειδικής αγωγής-προσβάσιμο

Το ΙΕΠ ενημερώνει πως η έναρξη Δ΄ φάσης εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων της Δ περιόδου, Δράσης 5 “επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής», Πράξης “Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού”, θα γίνει την Δευτέρα 04-07-22 και ώρα 13:00.

Ημερομηνία λήξης Δ΄ φάσης εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων ορίζεται η Τρίτη 20-09-2022 και ώρα 13:00.

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/

Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες από το ΙΕΠ

Ανακοίνωση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων στο πλαίσιο της Δ΄ φάσης ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (ΜOOCS) που πρόκειται να υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο της Δράσης 5 «επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001313

Σε συνέχεια της από 18-02-2022 ανακοίνωσης για την εγγραφή και δήλωση μαθημάτων στο πλαίσιο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που υλοποιεί το ΙΕΠ βάσει της υπ΄αρ. 21659 10/12/2021 Πρόσκλησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθήματων (ΜOOCS) που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 5 «επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001313, σας ενημερώνουμε πως θα υλοποιηθεί και Δ΄ φάση επιμόρφωσης, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτημάτων για την επανάληψη του επιμορφωτικού προγράμματος.

Οι εγγραφές για τη Δ΄ φάση επιμόρφωσης θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 04-07-2022 και η Δ΄ φάση επιμόρφωσης θα υλοποιηθεί από 26-09-2022 έως 13-11-22

Σημειώνεται πως η επιμόρφωση δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

 Για την παρακολούθηση των μαθημάτων στη Δ΄ φάση επιμόρφωσης δεν απαιτείται να έχετε παρακολουθήσει κάποια από τις προηγούμενες (Α΄, Β΄, Γ΄) φάσεις επιμόρφωσης.

 1. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 •  Ομάδα στόχου

 Στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση, σύμφωνα με την ως άνω αναφερόμενη επιμόρφωση, καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού έργου, στελέχη εκπαίδευσης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό των σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και γονείς μαθητών/τριών με αναπηρία.

 • Τα διαθέσιμα ανοικτά online μαθήματα που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα είναι τα εξής:
 1. Ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο
 2. Ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές/τριες με αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών
 3. Εκπαίδευση μαθητών/τριών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη

 

 1. Εκπαίδευση μαθητών/τριών με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης – Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη
 2. Η εκπαίδευση μαθητών/τριών με κινητική αναπηρία: ψηφιακές εφαρμογές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κοινωνική ζωή και την αυτόνομη διαβίωση
 3. Η αξιοποίηση των εικαστικών στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία Γ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού
 4. Εκπαίδευση τυφλών μαθητών/τριών στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης
 5. Προσαρμοσμένα μαθηματικά Ε΄ τάξης δημοτικού για μαθητές με αναπηρία
 6. Εκπαίδευση τυφλοκωφών μαθητών/τριών μέσω της απτικής νοηματικής επικοινωνίας
 7. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Γ΄ Δημοτικού
 8. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Δ΄ Δημοτικού
 9. Εκπαίδευση στη διδασκαλία για την ανάγνωση και γραφή Braille
 10. Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ IEPX

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων καλούνται:

 1. να κάνουν εγγραφή μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες,
 2. να δηλώσουν το/τα μάθημα/ήματα που επιθυμούν μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ. Οδηγίες Εγγραφής/ Εισόδου/και δήλωσης μαθημάτων στο Μητρώο του ΙΕΠ
 3. Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο Μητρώο του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php).

Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο του Ι.Ε.Π., θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσετε την εγγραφή επιλέγοντας το πεδίο Εγγραφή μέσω ΓΓΠΣ που εμφανίζεται στον παραπάνω σύνδεσμο (το βήμα αυτό παρακάμπτεται από τους ήδη εγγεγραμμένους)

 

 1. Στη συνέχεια, μέσα από το Μητρώο, επιλέξτε Αιτήσεις από το αρχικό μενού και στη συνέχεια την επιλογή: «Είδος Αίτησης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΜOOCS) ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΠ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 5

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5001313 (Δ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ)

 1. Επιλέξτε την αντίστοιχη αίτηση για το/τα μάθημα/ήματα που σας ενδιαφέρουν (έως και τέσσερα). Τα μαθήματα που είχε δηλώσει ο/η καθένας/μία από εσάς σε μία από τις

προηγούμενες φάσεις επιμόρφωσης δε θα εμφανίζονται ως επιλογή στη Δ΄ φάση εγγραφών.

Όσοι/ες δεν είχατε καταφέρει να ολοκληρώσετε τις ενότητες των μαθημάτων που είχατε

επιλέξει στην Α΄, Β΄ και Γ΄ φάση, έχετε τη δυνατότητα να τις ολοκληρώσετε, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση παράτασης της επιμορφωτικής περιόδου, έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2022

 

 1. Κατόπιν επιλέξτε την ιδιότητά σας και κάντε αποδοχή: α) των όρων χρήσης της παρούσας πρόσκλησης β) της τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων, στο αρχείο του ΙΕΠ και γ) του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας. Η αποδοχή του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας συνεπάγεται αυτόματα αποδοχή και των συνεπειών μη τήρησης αυτού (όσοι/ες έχουν κάνει ήδη εγγραφή δεν είναι απαραίτητο να επιλέξουν πάλι ιδιότητα εκτός των περιπτώσεων επικαιροποίησης, ωστόσο είναι απαραίτητη η επιλογή του πεδίου αποδοχή του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας)
 2. Τέλος επιλέξτε Υποβολή Αίτησης.

Σημείωση: Με την παρούσα αίτηση διασφαλίζετε την αυτόματη εγγραφή σας στην πλατφόρμα iepx του ΙΕΠ και αποτελεί προαπαιτούμενη ενέργεια για την παρακολούθηση των μαθημάτων σε μεταγενέστερο χρόνο και όπως ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση.

 

Επισημαίνεται πως ο κάθε ενδιαφερόμενος/η δε μπορεί να δηλώσει ταυτόχρονα πάνω από τέσσερα (4) μαθήματα

 

Προσοχή: Δε χρειάζεται να κάνετε εγγραφή ή δήλωση μαθημάτων και στην πλατφόρμα iepx. Κατά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μάθημα και να το

παρακολουθήσετε χωρίς άλλη απαιτούμενη ενέργεια.

2.1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε πως η έναρξη Δ΄ φάσης εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων θα γίνει την

Δευτέρα 04-07-22 και ώρα 13:00.

Ημερομηνία λήξης Δ΄ φάσης εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων ορίζεται η Τρίτη 20-09-2022 και ώρα 13:00

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ IEPX ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Επισημαίνεται ότι η είσοδος στην πλατφόρμα iepx.edu.gr θα είναι δυνατή στο σύνδεσμο https://iepx.iep.edu.gr

Η έναρξη της παρακολούθησης των μαθημάτων της δ΄ φάσης επιμόρφωσης θα γίνει τη Δευτέρα 26- 09-2022. Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε να ενημερώνεστε από τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (http://www.iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top), της Πράξης (https://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) και της πλατφόρμας iepx.iep.edu.gr (https://iepx.iep.edu.gr/).

Για την είσοδό σας στην πλατφόρμα iepx.edu.gr θα χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία εισόδου στο Μητρώο του ΙΕΠ

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι ενότητες κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Κάθε μάθημα ολοκληρώνεται με διαφορετικό αριθμό θεματικών/εβδομαδιαίων ενοτήτων. Για την ενημέρωσή σας συμβουλευτείτε το πρόγραμμα από τις ανακοινώσεις και τον οδηγό χρήσης. Για τη μετάβαση σε μία ενότητα απαιτείται η μελέτη της προηγούμενης. Η συμπλήρωση των ερωτήσεων αξιολόγησης θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της μελέτης της ενότητας με την οποία συνδέονται. Το ερωτηματολόγιο αποτίμησης θα είναι διαθέσιμο μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας ενότητας κάθε μαθήματος και η συνολική πρόοδος του μαθήματος θα είναι αυτή που εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων του κάθε μαθήματος. Η συμπλήρωσή του είναι απαραίτητη για την ανατροφοδότησή σας σχετικά με το κάθε μάθημα αλλά και για την έκδοση της βεβαίωσης.

 1. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Η έκδοση των βεβαιώσεων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης. Στο πλαίσιο τήρησης του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας επισημαίνεται πως στην περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε ενέργειας που αντίκειται στους όρους χρήσης και στον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας θα γίνεται αυτόματα διακοπή της παρακολούθησης του/των μαθήματος/ων που έχει επιλέξει ο/η ενδιαφερόμενος/η και ως εκ τούτου το ΙΕΠ δε θα εκδώσει βεβαίωση.

Δείτε επίσης

Επιμόρφωση Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας για τους πρώτους 15.000 εκπαιδευτικούς-Γ΄ Φάση 

Σχέδιο για τη σχολική βία επεξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας-Σε συνεργασία και με άλλα Υπουργεία

Ανακοίνωση μόνιμων διορισμών από το Υπουργείο Παιδείας: 8.586 σύνολο 

Κεραμέως-γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Εξετάζεται για προσεχείς προσλήψεις και διορισμούς 

Βουλή-Διατάξεις: Αύξηση ποσού για πρόσληψη αναπληρωτών-επιμίσθιο Συντον. εξωτερικού-εκλογές πρυτανικών αρχών 

Πρόεδρος ΑΣΕΠ για πίνακες ειδικής αγωγής: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μη φτάσουμε στο τέλος Αυγούστου 

Ερώτηση στη Βουλή για νέους πίνακες Γενικής Αγωγής, προς την Υπουργό Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση