Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» – Θεματικές Ενότητες – Πλαίσιο Επιμόρφωσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών  σε  θέματα  μαθητείας» 

Στα πλαίσια αυτά:

  •  Οι θεματικές ενότητες της υλοποίησης της διά ζώσης επιμόρφωσης θα είναι: 

1. Θεσμικό πλαίσιο -διαδικασίες υλοποίησης «Μεταλυκειακού έτους -Τάξη Μαθητείας» (6 ώρες),

2.  Βασικές αρχές για την εκπαίδευση ενηλίκων -Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην επαγγελματική  εκπαίδευση  και  κατάρτιση  (6  ώρες),

3. Συμβουλευτική  και Επαγγελματικός προσανατολισμός και πληροφόρηση (6 ώρες),

  • Η Περίοδος Επιμόρφωσης  αποφασίστηκε να είναι από Μάρτιο έως και  Αύγουστο 2019  

Η ανάθεση  του επιμορφωτικού  έργου,  υπό  την  αίρεση  της  δημιουργίας επιμορφωτικών  τμημάτων,  θα γίνει σύμφωνα  με  τον  Πίνακα:  «Επιμορφωτές  διά  ζώσης επιμόρφωσης   Β’   επιμορφωτικής   φάσης   της   Πράξης   «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών  σε  θέματα  μαθητείας».

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση