Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιμόρφωση Στελεχών Εκπ/σης και Εκπ/κών για την εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

“Στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα θα ενημερωθείτε εγγράφως από τον/την αρμόδιο Συντονιστή/-α Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) του ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου για τις ενέργειες στις οποίες είναι απαραίτητο να προβείτε ενόψει της συμμετοχής σας στην επιμόρφωση, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 19 Απριλίου 2019”.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε έγγραφο του Οργανωτικού Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου Γ. Κόνδη προς τις σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε.., ο οποίος ενημερώνει πως η υλοποίηση του Δ’ κύκλου των επιμορφώσεων στελεχών των σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης κάθε ΠΕΚΕΣ πρόκειται να γίνει διά ζώσης ή εξ αποστάσεως και σε αυτή μπορεί να λάβει μέρος ένας/μία εκπρόσωπος από κάθε σχολική μονάδα υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο) σύμφωνα με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας:

  1. Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου ή Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αν και αυτό δεν είναι εφικτό
  2. Υποδευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ή αν και αυτό δεν είναι εφικτό
  3. Ένας/μία εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας.
Τέλος υπενθυμίζεται πως:

“Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί τη Δράση 1 «Επιμόρφωση για την εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση», στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004204. Η εν λόγω επιμόρφωση έχει χαρακτήρα διάχυσης τόσο των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής της Περιγραφικής Αξιολόγησης, όσο και επιμόρφωσης σε επίπεδο θεωρητικό και πρακτικό.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13852/Ε3/30-01-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ, την ευθύνη της οργάνωσης και του προγραμματισμού των επιμορφώσεων έχουν τα αρμόδια ΠΕΚΕΣ βάσει των οδηγιών της Επιστημονικής Επιτροπής της Δράσης 1. Μετά το πέρας των επιμορφώσεων Δ’ Κύκλου, τα επιμορφωμένα στελέχη οφείλουν να ενημερώσουν το Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής τους μονάδας σχετικά, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό το οποίο θα παραμείνει στο αρχείο του σχολείου”.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση