Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων ΕΠΑΛ: Περατώθηκε η πρώτη φάση για 1.200 επιμορφούμενους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων ΕΠΑΛ: Περατώθηκε η πρώτη φάση για 1.200 επιμορφούμενους-Η επόμενη θα υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2021-2022.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων ΕΠΑΛ

1.200 επιμορφούμενοι/ες εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι συμμετέχουν στην επιμόρφωση “Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ομάδα της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης” επ ευκαιρία της περάτωσης της πρώτης φάσης της επιμόρφωσης.

Η επιμόρφωση ξεκίνησε στις 10 Μαΐου 2021

με συνολική διάρκεια δύο (32) ωρών για κάθε επιμορφούμενο/η σε διάστημα πέντε (5) εβδομάδων, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) είκοσι (20) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση (συνεδρίες)

β) δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει επόμενη φάση επιμόρφωσης, η οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

________________

Δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου

Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και ψυχολόγων: “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης”, MIS 5022549

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο

«Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549, ΣΑΕ3451 με κωδικό 2019ΣΕ34510002, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στο πλαίσιο της ως άνω Πράξης υλοποιείται εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2020-2021 σε τέσσερεις (4) διακριτές θεματικές ενότητες:
  • Υπομητρώο 1 (ΥΜ1)/Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
  • Υπομητρώο 2 (ΥΜ2)/Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
  • Υπομητρώο 3 (ΥΜ3)/Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή/ήτριας – Ο ρόλος του/της στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, με προτεραιότητα τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
  • Υπομητρώο 4 (ΥΜ4)/Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4): Σύμβουλος Ψυχολόγος – Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/συνέργειες με τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/ήτριες
     
Η επιμόρφωση ξεκίνησε στις 10 Μαΐου 2021 με συνολική διάρκεια δύο (32) ωρών για κάθε επιμορφούμενο/η σε διάστημα πέντε (5) εβδομάδων, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) είκοσι (20) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση (συνεδρίες)

β) δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιείται με τέσσερις διδακτικές (4) ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης ανά εβδομάδα με χρήση της ειδικής πλατφόρμας που διατίθεται από το Ι.Ε.Π.

Επισημαίνεται ότι

οι δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης έχουν κατανεμηθεί στο παραπάνω χρονικό διάστημα.

To πρόγραμμα επιμόρφωσης υλοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες.

Στην επιμόρφωση συμμετέχουν 1200 επιμορφούμενοι/ες (εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι) σε τμήματα, ανά υπομητρώο και ανά κατηγορία Περιφέρειας.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει επόμενη φάση επιμόρφωσης, η οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Τέλος,

λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες και δυσκολίες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας, ξεπερνώντας όμως αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές, τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της Πράξης και του Δ.Σ. του ΙΕΠ, ευχαριστούν ιδιαίτερα τους/τις επιμορφούμενους/ες, τους/τις επιμορφωτές/τριες, για τη συμμετοχή τους σ’ αυτή τη φάση επιμόρφωσης της Πράξης.

Η Ομάδα της Πράξης

«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», MIS 5022549

Δείτε επίσης

Γραμμές υποστήριξης Πανελλαδικών 2021: Πληροφορίες-Ψυχολογική Υποστήριξη υποψηφίων-οικογενειών | Πίνακας
Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 2021
 Πανελλαδικές 2021-10 ερωτήσεις και απαντήσεις: Σχετικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια, από το ΥΠΑΙΘ
Οργανικά κενά Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 2021: Ανάλυση με συγκεντρωτικούς πίνακες ανά ειδικότητα και περιοχή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση